Drs. Mustafa Dönmez

Drs. Mustafa Dönmez
ALGEMEEN INTERNIST

Vanaf medio 2018 werk ik bij Acibadem Amsterdam. Sinds 2016 ben ik algemeen internist. Het vak interne geneeskunde spreekt mij ontzettend aan omdat er van je verwacht wordt een helikopterview te hebben en waar mogelijk verder te zoeken en te denken. Het patiëntencontact waarbij je tijdens een consult samen tot een diagnose komt geeft mij veel energie. Mijn sterke kanten zijn dat ik direct, open en laagdrempelig ben. In 2019 hoop ik tevens een verdere specialisatie tot endocrinoloog te volbrengen.

Specialisatie / aandachtsgebieden

Algemene interne geneeskunde en endocrinologie

Talen

Nederlands, Turks, Engels

Werkervaring

2017 – 2018 Waarnemend internist MC Slotervaart, AmsterdamTussen

2016 en 2017 Waarnemend internist Horacio E. Oduber Hospitaal, Oranjestad, Aruba

 

Opleiding

2011 – 2015 Arts in opleiding tot specialist, Erasmus MC, Rotterdam

2007 – 2011 Arts-assistent interne geneeskunde, Amphia Ziekenhuis, Breda

2000 – 2007 Geneeskunde, Erasmus MC, Rotterdam

Nevenactiviteiten

2016 – 2017 Docent geneeskunde opleiding, Erasmus MC

2014 – 2017 Docent Master Physician assistant, Hogeschool Rotterdam-Lid Nederlandse vereniging interne geneeskunde-Lid Nederlandse vereniging endocrinologie

Lid Nederlandse vereniging interne geneeskunde

Lid Nederlandse vereniging endocrinologie