VERZEKERING & VERGOEDING

Uw verzekering vergoedt 60%-100% en wij de rest (jaarlijks eigen risico is altijd van toepassing).

ZORG VERLENEN IS EEN KUNST

Van harte welkom bij ACIBADEM International Medical Center. Wij zijn een medisch specialistisch centrum op loopafstand van Amsterdam Sloterdijk.

CONSULT BINNEN 48 UUR

Alles onder één dak en binnen 48 uur op consult.

EXCELLENCE IN HEALTHCARE

One-stop shop voor: diagnostiek (MRI, CT, X-Ray, echografie), 16 specialismen, (directe) uitvoering van kleine chirurgische ingrepen of operatie binnen één week.

NU OOK IN VLAARDINGEN!

Wekelijkse spreekuren: Cardiologie, Orthopedie en Kindergeneeskunde. Bij MC Hoog Lede aan de Francijntje de Kadtlaan 44 te Vlaardingen.

Beleid inzake coronavirus

Om verspreiding van het coronavirus (COVID-19) tegen te gaan, vinden consulten zoveel als mogelijk telefonisch plaats. Indien dit medisch gezien niet verantwoord is, wordt u op de polikliniek uitgenodigd. Hierbij geldt het volgende; indien u of een gezinslid hoest, keelpijn hebt, verkouden bent en/of kortademig bent, dan verzoeken wij u beleefd doch dringend om uw bezoek uit te stellen.

Heeft u een verwijzing van uw huisarts en wilt u een afspraak met ons maken? Dan kunt u hier uw gegevens invullen, wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

46

Medische Specialisten

2650

Uitgevoerde Operaties

28000

Aantal Patiënten

SPECIALISTEN

WAAROM ACIBADEM?

Geen eigen bijdrage

Heeft u een verwijzing van uw huisarts? Dan dekt uw zorgverzekering 60% -100% van uw behandeling. Wij vergoeden de resterende 40% – 0% voor u. U betaalt bij ons dus ook voor niet-gecontracteerde zorg geen eigen bijdrage! Wij declareren direct bij uw zorgverzekeraar* en u betaalt alleen een eventueel eigen risico, net als bij alle andere ziekenhuizen. *met uitzondering van een aantal zorgverzekeraars

Consult binnen 48 uur, operatie binnen 2 weken

Omdat wij geen wachttijden hanteren, kunt u na het maken van een afspraak binnen 48 uur bij ons terecht voor een consult of behandeling. Hierbij is in de meeste gevallen een doorverwijzing van uw huisarts nodig. Na de preoperatieve screening vindt de operatie vaak al binnen twee weken plaats.

Multidisciplinaire zorg

Dankzij ons unieke ZBC Plus zorgconcept werken onze specialismen samen onder één dak. Zodat wij u de best passende multidisciplinaire zorg kunnen bieden op het gebied van onderzoek, diagnose en behandeling.

Persoonlijke aandacht

Onze deuren staan open voor iedereen en wij willen dat u zich thuis en welkom voelt. Daarom nemen wij tijdens uw bezoek uitgebreid de tijd om over uw klachten en zorgen te praten en samen na te denken over de behandeling die het beste bij uw wensen past.


SOCIAL FEED

 

INFORMATIE OVER HET CORONAVIRUS

Om de verspreiding van het Coronavirus (COVID-19) zo veel als mogelijk tegen te gaan, heeft Acibadem IMC besloten de consulten vanaf dinsdag 17 maart 2020 zoveel als mogelijk telefonisch uit te voeren. Indien dit medisch gezien niet verantwoord is, wordt u op de polikliniek uitgenodigd. Hierbij geldt het volgende; Indien u (of een gezinslid van u) hoest, keelpijn hebt, verkouden bent en/of kortademig bent, dan verzoeken wij u beleefd doch dringend uw bezoek aan Acibadem IMC uit te stellen en uw afspraak per e-mail te verzetten.  Het Acibadem IMC Callcenter neemt daarna contact met u op om uw afspraak opnieuw in te plannen.

Hebt u naast de genoemde klachten ook koorts, hoger dan 38 graden, neem dan direct telefonisch contact op met uw huisarts.

Vanaf dinsdag 17 maart tot en met dinsdag 28 april 2020 worden er bij Acibadem IMC geen geplande operaties uitgevoerd. Wij evalueren dit beleid wekelijks waarna het beleid indien nodig wordt bijgesteld. Voor vragen over operaties kunt u mailen naar: okplanning@acibademimc.com.

Voor het verzetten van uw afspraak kunt u mailen naar: afspraak@acibademimc.com. Ons callcenter neemt dan contact met u op om uw afspraak opnieuw in te plannen.

Kijk voor meer informatie over het coronavirus op de website van het RIVM.

ENGLISH

In order to prevent the spread of the Corona virus (Covid-19) as much as possible, Acibadem IMC has decided to carry out the consultations by telephone as far as possible from Tuesday 17 March 2020. If this is not medically justified, you will be invited to the outpatient clinic. The following applies; If you (or someone in your family) have a cough, sore throat, have a cold and/or are short of breath, please politely but urgently postpone your visit to Acibadem IMC and to postpone your appointment by email.  The Acibadem IMC Call Centre will then contact you to reschedule your appointment.

In addition to the mentioned complaints, you also have a fever, higher than 38 degrees, please contact your gp directly by phone.

No planned operations will be carried out at Acibadem IMC from Tuesday March 17th 2020 to Tuesday April 28th 2020. We evaluate this policy weekly after which the policy is adjusted if necessary. For questions about operations you can email to: okplanning@acibademimc.com.

To reschedule your appointment, please email: afspraak@acibademimc.com.  The Acibadem IMC Call Centre will  contact  you to reschedule your appointment.

For more information about the coronavirus, please visit the RIVM website.