Check-Up

Check-Up

In Nederland is het screenen van personen op medische problemen slechts beperkt mogelijk. Acibadem International Medical Center levert een screeningsprotocol dat enerzijds aan alle wettelijke voorschriften voldoet en anderzijds maximaal gericht is op het opsporen van veel voorkomende medische problemen. Wij doen dit met de kwaliteit en de snelheid die u van ons gewend bent. Wij bieden een stepped care screening aan, waarbij naast een aantal standaard onderdelen ook een aantal onderdelen zijn opgenomen welke alleen op indicatie wordt uitgevoerd. Hieronder meer informatie.

Wie voert het onderzoek uit?

U krijgt een intake consult bij een Internist, de coördinator van de screening.

Hoe lang duurt het?

  • Binnen 2-4 werkdagen komt u een dagdeel tot een hele dag (afhankelijk van de onderzoeken) op consult bij de Internist;
  • Tijdens een screening wordt een anamnese opgesteld en lichamelijk onderzoek uitgevoerd;
  • Daarna worden cardiologische testen uitgevoerd;
  • Er wordt bloed afgenomen voor een standaard pakket aan laboratorium (bloed)onderzoeken;
  • Indien de anamnese daartoe aanleiding geeft kan dezelfde dag aanvullende diagnostiek worden uitgevoerd (zoals een echo van de buik, een uitgebreider laboratoriumpakket en/of een MRI);
  • Een week na de intake is de screening afgerond en verneemt u de resultaten in het evaluatiegesprek. Uiteraard krijgt u de uitkomsten ook mee naar huis in de vorm van een schriftelijke rapportage.

Kosten

De screening betaalt u zelf, deze wordt niet vergoed door uw zorgverzekering. Mocht de screening ongewenste uitkomsten rapporteren dan is een eventuele behandeling in het Acibadem International Medical Center na verwijzing van uw huisarts meestal mogelijk. Een eventuele behandeling wordt na verwijzing door uw huisarts wel vergoed door uw Zorgverzekeraar. De standaard screening kost € 900 inclusief schriftelijke rapportage. U moet deze kosten voorafgaand aan de screening voldoen. Aanvullende onderzoeken dienen eveneens op de dag van het onderzoek te worden voldaan. De kosten voor aanvullende diagnostiek kent een tarief per onderzoek, waarbij het maximumtarief totaal inclusief de standaardscreening nooit meer dan € 1.399 bedraagt, dit wordt vooraf met u besproken.

Hoe boek ik een screening?

Neem contact op met ons via 020-2388183 / 020-2388187 of e-mail voor een afspraak naar zorgadministratie@acibademimc.com

Vestigingen
AMSTERDAM

Arlandaweg 100 1043 HP Amsterdam

020-238 8800

VLAARDINGEN

Francijntje de Kadtlaan 44 3136LR Vlaardingen

010-200 4321