Dr. Surya Biere

Algemeen Chirurg

Dr. Biere heeft de opleiding tot chirurg verricht in het Zaans Medisch Centrum en VU medisch centrum. Zijn aandachtsgebieden zijn buikwandchirurgie, algemene chirurgie, darmchirurgie (gastro-intestinale chirurgie), kijkoperaties (laparoscopie) en proctologie. Gedurende zijn opleiding heeft hij naast zijn fulltime klinische taken promotieonderzoek verricht op het gebied van kijkoperaties. Dit resulteerde o.a. tot een publicatie in het toonaangevend medisch tijdschrift The Lancet. Al in het vierde jaar van zijn opleiding was hij als co-promotor betrokken bij de begeleiding en promotie van een promovendus eveneens op het gebied van kijkoperaties. In het contact met zijn patiënten vindt dr. Biere het belangrijk aandacht te hebben voor zowel de verwachtingen van de patiënt alsook voldoende ruimte te hebben voor goede communicatie over de diagnose en behandeling. Daarnaast betrekt hij zijn patiënten ook actief bij de beslissingen die juist hen aangaan.

Binnen Acibadem richt dr. Biere zich met name op buikwandchirurgie.

Specialisatie / aandachtsgebieden

Algemene chirurgie, gastro-intestinale chirurgie, laparoscopie, proctologie.

Talen

Nederlands, Engels, Urdu/ Hindi, Surinaams

Werkervaring

  • 2017-2018 Chirurg, PoliDirect, Amsterdam/ Tilburg
  • 2010-2016 Chirurg i.o., Zaans Medisch Centrum, VU medisch centrum
  • 2008-2009 ANIOS Chirurgie VU medisch centrum
  • 2007-2008 ANIOS Chirurgie Sint Lucas Andreas Ziekenhuis

Opleiding

2000-2007 Geneeskunde, Universiteit van Amsterdam/ Academisch Medisch Centrum

Nevenactiviteiten

  • Lidmaatschap Nederlandse Vereniging voor Heelkunde
  • Lidmaatschap Nederlandse Vereniging voor Gastro-intestinale Chirurgie
  • Lidmaatschap European Hernia Society (Europese liesbreuk organisatie)
  • Lidmaatschap Werkgroep Coloproctologie
  • Co-promotor: ‘Minimally invasive esophagectomy for cancer: beyond techniques’. Dr. K.W. Maas, Vrije Universiteit, 2014
  • Promotie: ‘Evidence-based minimally invasive surgery for esophageal cancer’. Vrije Universiteit, 2011

Publicaties

Klik hier voor de publicaties van dr Biere