Pijncentrum

Pijncentrum

Pijn is een belangrijke reden voor mensen om naar een (huis)arts te gaan. Bij chronische pijn (pijn langer dan 3 tot 6 maanden), maar ook bij acute pijn, kunt u via uw huisarts of behandelend specialist doorverwezen worden naar het pijncentrum.

Wat is Pijn?

Pijn is een ingewikkeld verschijnsel en is heel persoonlijk met grote invloed op het fysieke en mentale welzijn. Pijn zijn signalen die aangeven dat er sprake is van weefselbeschadiging. Deze beschadiging kan optreden in alle delen van het lichaam.

Pijnsignalen worden gestuurd naar de hersenen om aan te geven waar de pijn is. In de hersenen wordt de pijnprikkel verwerkt. Naast lichamelijke klachten kan pijn ook sociale (gevolgen voor werk, omgaan met de omgeving, collega’s) en psychische (gevoelens van somberheid, stress, frustraties) gevolgen hebben.

Welke soorten pijn zijn er?

Acute pijn is pijn die plotseling optreedt, bijv. direct na het verstuiken van een enkel. De oorzaak hiervan is meestal duidelijk.

Chronische pijn is vaak ingewikkelder. Deze pijn hebt u vaak langer dan drie maanden. Soms is een duidelijke oorzaak te vinden, zoals gewrichtsontstekingen bij reuma, maar vaak is de oorzaak niet (meer) te terug te vinden. De pijn is dan een eigen leven gaan leiden. Dit komt omdat het pijnsysteem gevoeliger is geworden. We noemen dat sensitisatie. Chronische pijn kan gevolgen hebben voor de kwaliteit van leven maar ook kan leiden tot andere klachten, zoals angst en depressie. Door deze andere klachten kan uw pijn weer erger worden.

Soorten pijn

 1. Pijn door weefselschade(nociceptieve pijn): bijvoorbeeld door een schaafwond of een verzwikte enkel.
 2. Zenuwpijn(neuropatische pijn): bijvoorbeeld door een beschadigde zenuw na een diepe snijwond of zenuwschade door suikerziekte.
 3. Orgaanpijn(viscerale pijn): bijvoorbeeld door een blindedarmontsteking.
 4. Vaatpijn(vasculaire pijn) bijvoorbeeld door een ziekte van de bloedvaten zoals aderverkalking of een verstopping.
 5. Pijn bij kanker(oncologische pijn) bijvoorbeeld door ingroei van een gezwel.

Deze soorten pijn zijn vaak in het dagelijks leven moeilijk te onderscheiden.
Kennis over het soort pijn is van groot belang bij de behandeling van de pijn.

Waarom het pijncentrum van Acidadem IMC?

Het pijncentrum Acibadem is een zelfstandig behandelcentrum voor de behandeling van acute en chronische pijn. Het pijncentrum heeft vrijwel geen wachtlijsten en er is geen vertraging tussen het opstellen van een behandelplan en het uitvoeren van een behandelplan. De zorg wordt aangeboden op een integrale en multidisciplinaire wijze door een vast (para) medisch behandelteam. Integrale en multidisciplinaire zorg betekent dat verschillende disciplines samen de zorg aanpakken. De benadering is persoonlijk en op maat gemaakt.

De doelen zijn:

 • Om de pijn (lijden) te verminderen, acceptabel/verdraagbaar te krijgen.
 • De gevolgen van pijn op uw dagelijkse functioneren te verminderen.
  fysiek: meer kunnen doen – sporten – dagelijkse dingen terug opnemen
  psycho-sociaal: gevoelens stress en frustratie, vastlopen, grip op het leven, balans terugvinden.
 • De kwaliteit van leven te verhogen, te verbeteren.

Naast het vast (para)medisch team werkt het pijncentrum intensief samen met de afdeling neurologie (hoofdpijncentrum), het wervelkolomcentrum en het liesbreukcentrum van Acibadem IMC.

Korte wachttijden en snelle én rechtstreekse communicatie met de huisarts en andere specialisten dragen bij aan een adequate behandeling.

Wie zijn wij

De anesthesioloog-pijnspecialist  is verantwoordelijk voor uw medische behandeling. Tijdens uw bezoek aan de polikliniek bespreekt hij met u het doel, eventuele risico's en het verloop van uw behandeling. De anesthesioloog-pijnspecialist heeft zich gespecialiseerd in behandeling van patiënten met alle soorten pijn.

De anesthesioloog-pijnspecialist beoordeelt uw klachten en doet hierna een behandelingsvoorstel. Dit kan bestaan uit adviezen en niet-invasieve behandelingen (medicijnen, pijnpleisters, TENS, fysiotherapie, etc.) en ook invasieve behandelingen. Er zijn diverse mogelijkheden van invasieve pijnbehandelingen.
Naast behandeling van zenuwen waarbij de pijngeleiding wordt uitgeschakeld of verminderd behoren ook gewrichtsbehandelingen en ruggenprik tot de invasieve pijnbehandeling. Deze behandelingen zijn niet erg pijnlijk en gebeuren onder plaatselijke verdoving.
Met behulp van röntgendoorlichting of echosignalen wordt de exacte locatie van de pijnbehandeling bepaald en behandeld.

Naast de anesthesioloog-pijnspecialist zijn er verpleegkundigen en doktersassistenten. Zij ondersteunen de pijnspecialist. Wanneer u vragen heeft over uw pijnbehandeling kunt u bij hen terecht voor adviezen, zo nodig in samenspraak met de pijnspecialist.

Aanvullend op de pijnbehandelingen kunnen patiënten worden doorverwezen naar de fysiotherapie van het wervelkolomcentrum. De bedoeling is het geleidelijk opbouwen van de fysieke belastbaarheid, het pijnlijke gebied langzaam weer te belasten, het vertrouwen terugkrijgen in uw lichaam.  Eventueel wordt u doorverwezen naar het revalidatiecentrum voor opstarten van een multidisciplinaire revalidatietraject.

Het hebben van chronische pijn kan grote invloed hebben op iemands leven en voor veel stress en frustratie zorgen. Pijn kan je leven gaan beheersen waarbij je vastloopt in je eigen pijnproces. De psychosociale counselor begeleidt en ondersteunt u door het geven van informatie over pijn, tips en adviezen, het helpen verwerken en het helpen aanleren van vaardigheden om beter met uw omstandigheden om te kunnen gaan.

Hoe word ik aan mijn pijnklachten geholpen? Werkwijze.

Na een verwijzing door een arts (huisarts, bedrijfsarts, medische specialist) wordt u uitgenodigd voor een consultatie. Uw eerste afspraak betreft altijd een gesprek. U dient zich te melden bij de wachtruimte van de pijnpoli op de 1ste etage.
Vragenlijsten over uw gezondheid in het algemeen, medicijngebruik en de pijnklachten worden doorgenomen. Daarna zal de anesthesioloog-pijnspecialist dieper ingaan op uw pijnklachten. Soms zijn deze gegevens bekend in een ander ziekenhuis en is het vaak sneller als u deze gegevens opvraagt en meeneemt of opstuurt.

Aan de hand van uw klachten en de aanvullende informatie wordt door de pijnspecialist een voorstel voor behandeling gedaan. Tevens worden ook uw verwachtingen t.a.v. de behandeling, de beperkingen en de mogelijke risico's besproken.
Afhankelijk van het behandelplan wordt een vervolgafspraak gemaakt voor:

 • Infiltratie, injectie, blokkade
 • Transcutane elektrostimulatie (TENS)
 • Advies fysiotherapie, psychosociale counselor
 • Multidisciplinaire bespreking met neurologie, orthopedie, (neuro) chirurgie, andere

Voor een bezoek aan ons Pijncentrum heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts of medisch specialist. U kunt direct een afspraak maken door te bellen naar +31 (0)20 238 8800. Ook kunt u hier op onze website een afspraak aanvragen via het afsprakenformulier of door een e-mail te sturen naar afspraak@acibademimc.com, dan nemen wij binnen 24 uur contact met u op. Omdat wij geen wachttijden hanteren, kunt u gemiddeld binnen 2 dagen bij ons terecht voor een consult.

Informatiefolder (patiënten):

 1. Epidurale injectie
 2. Facetdenervatie
 3. Infiltratie van het os coccygis
 4. Lokale injecties
 5. Lumbale sympathicus blokkade
 6. Nervus Suprascapularis injectie
 7. Occipitalis neuralgie
 8. Perifere zenuwpijn
 9. PRF Behandeling
 10. Sacro-iliacaal injectie
 11. Sleeve injectie
 12. Stellatum
 13. Tens-behandeling
 14. Nazorg na pijnbehandeling

Anne Marie Sassen

Psychosociaal counselor

Drs. Jelger Bruinsma

Anesthesioloog-pijnspecialist

99910645301

Dr. Jan Vranken

Anesthesioloog-pijnspecialist

79048522601

Vestigingen
AMSTERDAM

Arlandaweg 100 1043 HP Amsterdam

020-238 8800

VLAARDINGEN

Francijntje de Kadtlaan 44 3136LR Vlaardingen

010-200 4321