Pijncentrum

Pijncentrum

Pijn is een belangrijke reden voor mensen om naar een (huis)arts te gaan. Bij chronische pijn (pijn langer dan 3 tot 6 maanden), maar ook bij acute pijn, kunt u via uw huisarts of behandelend specialist doorverwezen worden naar het pijncentrum.

Wat is Pijn?

Pijn is een ingewikkeld verschijnsel en is heel persoonlijk met grote invloed op het fysieke en mentale welzijn. Pijn zijn signalen die aangeven dat er sprake is van weefselbeschadiging. Deze beschadiging kan optreden in alle delen van het lichaam.

Pijnsignalen worden gestuurd naar de hersenen om aan te geven waar de pijn is. In de hersenen wordt de pijnprikkel verwerkt. Naast lichamelijke klachten kan pijn ook sociale (gevolgen voor werk, omgaan met de omgeving, collega’s) en psychische (gevoelens van somberheid, stress, frustraties) gevolgen hebben.

Welke soorten pijn zijn er?

Acute pijn is pijn die plotseling optreedt, bijv. direct na het verstuiken van een enkel. De oorzaak hiervan is meestal duidelijk.

Chronische pijn is vaak ingewikkelder. Deze pijn hebt u vaak langer dan drie maanden. Soms is een duidelijke oorzaak te vinden, zoals gewrichtsontstekingen bij reuma, maar vaak is de oorzaak niet (meer) te terug te vinden. De pijn is dan een eigen leven gaan leiden. Dit komt omdat het pijnsysteem gevoeliger is geworden. We noemen dat sensitisatie. Chronische pijn kan gevolgen hebben voor de kwaliteit van leven maar ook kan leiden tot andere klachten, zoals angst en depressie. Door deze andere klachten kan uw pijn weer erger worden.

Soorten pijn

 1. Pijn door weefselschade(nociceptieve pijn): bijvoorbeeld door een schaafwond of een verzwikte enkel.
 2. Zenuwpijn(neuropatische pijn): bijvoorbeeld door een beschadigde zenuw na een diepe snijwond of zenuwschade door suikerziekte.
 3. Orgaanpijn(viscerale pijn): bijvoorbeeld door een blindedarmontsteking.
 4. Vaatpijn(vasculaire pijn) bijvoorbeeld door een ziekte van de bloedvaten zoals aderverkalking of een verstopping.
 5. Pijn bij kanker(oncologische pijn) bijvoorbeeld door ingroei van een gezwel.

Deze soorten pijn zijn vaak in het dagelijks leven moeilijk te onderscheiden.
Kennis over het soort pijn is van groot belang bij de behandeling van de pijn.

Waarom het pijncentrum van Acidadem IMC?

Het pijncentrum Acibadem is een zelfstandig behandelcentrum voor de behandeling van acute en chronische pijn. Het pijncentrum heeft vrijwel geen wachtlijsten en er is geen vertraging tussen het opstellen van een behandelplan en het uitvoeren van een behandelplan. De zorg wordt aangeboden op een integrale en multidisciplinaire wijze door een vast (para) medisch behandelteam. Integrale en multidisciplinaire zorg betekent dat verschillende disciplines samen de zorg aanpakken. De benadering is persoonlijk en op maat gemaakt.

De doelen zijn:

 • Om de pijn (lijden) te verminderen, acceptabel/verdraagbaar te krijgen.
 • De gevolgen van pijn op uw dagelijkse functioneren te verminderen.
  fysiek: meer kunnen doen – sporten – dagelijkse dingen terug opnemen
  psycho-sociaal: gevoelens stress en frustratie, vastlopen, grip op het leven, balans terugvinden.
 • De kwaliteit van leven te verhogen, te verbeteren.

Naast het vast (para)medisch team werkt het pijncentrum intensief samen met de afdeling neurologie (hoofdpijncentrum), het wervelkolomcentrum en het liesbreukcentrum van Acibadem IMC.

Korte wachttijden en snelle én rechtstreekse communicatie met de huisarts en andere specialisten dragen bij aan een adequate behandeling.

Wie zijn wij

De anesthesioloog-pijnspecialist  is verantwoordelijk voor uw medische behandeling. Tijdens uw bezoek aan de polikliniek bespreekt hij met u het doel, eventuele risico's en het verloop van uw behandeling. De anesthesioloog-pijnspecialist heeft zich gespecialiseerd in behandeling van patiënten met alle soorten pijn.

De anesthesioloog-pijnspecialist beoordeelt uw klachten en doet hierna een behandelingsvoorstel. Dit kan bestaan uit adviezen en niet-invasieve behandelingen (medicijnen, pijnpleisters, TENS, fysiotherapie, etc.) en ook invasieve behandelingen. Er zijn diverse mogelijkheden van invasieve pijnbehandelingen.
Naast behandeling van zenuwen waarbij de pijngeleiding wordt uitgeschakeld of verminderd behoren ook gewrichtsbehandelingen en ruggenprik tot de invasieve pijnbehandeling. Deze behandelingen zijn niet erg pijnlijk en gebeuren onder plaatselijke verdoving.
Met behulp van röntgendoorlichting of echosignalen wordt de exacte locatie van de pijnbehandeling bepaald en behandeld.

Naast de anesthesioloog-pijnspecialist zijn er verpleegkundigen en doktersassistenten. Zij ondersteunen de pijnspecialist. Wanneer u vragen heeft over uw pijnbehandeling kunt u bij hen terecht voor adviezen, zo nodig in samenspraak met de pijnspecialist.

Aanvullend op de pijnbehandelingen kunnen patiënten worden doorverwezen naar de fysiotherapie van het wervelkolomcentrum. De bedoeling is het geleidelijk opbouwen van de fysieke belastbaarheid, het pijnlijke gebied langzaam weer te belasten, het vertrouwen terugkrijgen in uw lichaam.  Eventueel wordt u doorverwezen naar het revalidatiecentrum voor opstarten van een multidisciplinaire revalidatietraject.

Het hebben van chronische pijn kan grote invloed hebben op iemands leven en voor veel stress en frustratie zorgen. Pijn kan je leven gaan beheersen waarbij je vastloopt in je eigen pijnproces. De psychosociale counselor begeleidt en ondersteunt u door het geven van informatie over pijn, tips en adviezen, het helpen verwerken en het helpen aanleren van vaardigheden om beter met uw omstandigheden om te kunnen gaan.

Hoe word ik aan mijn pijnklachten geholpen? Werkwijze.

Na een verwijzing door een arts (huisarts, bedrijfsarts, medische specialist) wordt u uitgenodigd voor een consultatie. Uw eerste afspraak betreft altijd een gesprek. U dient zich te melden bij de wachtruimte van de pijnpoli op de 1ste etage.
Vragenlijsten over uw gezondheid in het algemeen, medicijngebruik en de pijnklachten worden doorgenomen. Daarna zal de anesthesioloog-pijnspecialist dieper ingaan op uw pijnklachten. Soms zijn deze gegevens bekend in een ander ziekenhuis en is het vaak sneller als u deze gegevens opvraagt en meeneemt of opstuurt.

Aan de hand van uw klachten en de aanvullende informatie wordt door de pijnspecialist een voorstel voor behandeling gedaan. Tevens worden ook uw verwachtingen t.a.v. de behandeling, de beperkingen en de mogelijke risico's besproken.
Afhankelijk van het behandelplan wordt een vervolgafspraak gemaakt voor:

 • Infiltratie, injectie, blokkade
 • Transcutane elektrostimulatie (TENS)
 • Advies fysiotherapie, psychosociale counselor
 • Multidisciplinaire bespreking met neurologie, orthopedie, (neuro) chirurgie, andere

hoofdpijn

Hoofdpijn

Bijna iedereen heeft wel eens last van hoofdpijn. Soms is de hoofdpijn is zo heftig dat het invloed heeft op uw dagelijkse functioneren. Belangrijk is dat er eerst gezocht wordt naar de oorzaak van de hoofdpijn. In Acibadem IMC Amsterdam wordt hiervoor samengewerkt met de KNO-arts, kaakchirurg en de neuroloog. De pijnkliniek heeft verschillende behandelingen voor hoofdpijn, afhankelijk van de aard en de oorzaak van de hoofdpijn.

Spanningshoofdpijn

Dit type hoofdpijn is de meest voorkomende vorm van hoofdpijn. Een andere benaming is tension headache. De belangrijkste symptomen zijn:

 • Zeurende, drukkende of knellend bandgevoel om het hoofd
 • Milde tot matige ernstige pijn
 • Verhoogd spierspanning in nek en/of schouder (stijve pijnlijke nek en schouders)
 • Klachten nemen niet onmiddellijk toe bij inspanning
 • Meestal geen misselijkheid of braken

Behandelmogelijkheden

 • Perifere zenuwblokkade
 • Medicamenteus
 • TENS
 • Ketamine infuus therapie

Migraine

De diagnose migraine wordt gesteld/ bevestigd door de neuroloog. De belangrijkste symptomen zijn:

 • Heftige kloppende hoofdpijn (invaliderend)
 • Overgevoeligheid voor prikkels (licht – geluid)
 • Zien van lichtflitsen, vlekken of sterretjes
 • Bijverschijnselen van de hoofdpijn zijn (ernstige) misselijkheid en/of braken

Behandelmogelijkheden binnen Acibadem IMC:

Via de neuroloog: medicamenteus of via het pijncentrum:

 • Botox behandeling volgens PREEMPT schema
 • Perifere zenuwblokkade: infiltratie van de nervus occipitalis major et minor
 • Ketamine infuus therapie

Clusterhoofdpijn

De zeldzame aandoening clusterhoofdpijn kenmerkt zich door heftige pijn aan één zijde van het hoofd, met name rondom het oog en/of de slaap. De pijn komt voor in langdurige aanvallen en wordt omschreven als onverdraagzaam/ onacceptabel.
De belangrijkste symptomen zijn:

 • Hoofdpijn gaat vaak vergezeld met een verstopte neus aan dezelfde zijde
 • Een tranend, rood oog en een verkleinde pupil

Behandelmogelijkheden binnen Acibadem IMC:

 • O2 therapie
 • Medicamenteus
 • Infiltratie van de nervus occipitalis major (grote achterhoofdzenuw)
 • Infiltratie van het ganglion pterygopalatinum (ganglion sphenopalatinum)
 • Ketamine infuus therapie

Achterhoofdspijn (occipitalis neuralgie)

Pijn in het achterhoofd kan ontstaan door slijtage van de nekwervels (artrose), val op het achterhoofd, na schedeloperaties, ontsteking van de (grote en/of kleine) achterhoofdzenuw kan vele oorzaken hebben. De belangrijkste symptomen zijn:

 • Aanvalsgewijze, stekende pijn in het achterhoofd veroorzaakt
 • Aanrakingspijn; het kammen van de haren is erg gevoelig

Behandelmogelijkheden binnen Acibadem IMC:

 • Medicamenteus
 • Infiltratie van de nervus occipitalis major (grote achterhoofdzenuw)
 • Infiltratie van de nervus occipitalis minor (kleine achterhoofdzenuw)
 • Botoxinfiltraties over het achterhoofd
 • Infiltratie van de zenuwwortels C2 of C3
 • Ketamine infuus therapie

Aangezichtspijn

‘Aangezichtspijn’ is een verzamelnaam voor pijn in het gezicht. Aangezichtspijn: de pijn wordt gevoeld in het aangezicht, d.w.z. het gebied van het voorhoofd tot aan de kin, inclusief de oren. Het is een chronische pijn-aandoening waarbij, soms door beschadiging of beknelling van een gezichtszenuw, hevige pijnscheuten worden gevoeld in delen van het gezicht. Aangezichtspijn kan diverse oorzaken hebben welke uiteenlopende klachten geven en die verschillende behandelingen nodig hebben.

Tanden, kaak en kaakgewricht

 • Pijn die uitgaat van tanden of kiezen of van tandvlees
 • Aanhoudende kaakbotpijn kan de oorzaak in het kaakbot
 • Pijn door temporomandibulaire disfunctie (TMD-pijn): problemen van de kauwspieren of van het kaakgewricht
 • Pijn door tanden knarsen (bruxisme)

Neurologisch

 • Zenuwpijn (neuralgie/neuropathie) ter hoogte van het hoofd en aangezicht
 • Trigeminusneuralgie
 • Glossofaryngeusneuralgie (zenuwpijn van tong-keelzenuw)
 • Atypische aangezichtspijn: aangezichtspijn met onbekende oorzaak (persisterende idiopathische faciale pijn of PIFP)neuropathie

Belangrijk is dat er eerst gezocht wordt naar de oorzaak van de aangezichtspijn.
In Acibadem IMC Amsterdam wordt hiervoor samengewerkt met de KNO-arts, kaakchirurg en de neuroloog.

Pijn door overbelasting kauwspieren – tanden knarsen (bruxisme)

Mogelijke oorzaken zijn een overbelasting door verkeerde mondgewoontes (bijv. het hard op elkaar klemmen van de tanden), verwondingen in het aangezicht en algemene aandoeningen (bijv. reuma). De meest voorkomende symptomen zijn:

 • Pijn in het aangezicht, de kauwspieren of het kaakgewricht, hoofdpijn of oorpijn
 • De kauwspieren te sterk zijn of de mondopening te klein. Soms zijn er knappende of
  schurende geluiden vanuit het kaakgewricht.

Behandelmogelijkheden binnen Acibadem IMC:

 • Medicamenteus
 • TENS
 • Fysiotherapie
 • Injectie in het kaakgewricht
 • Botox injecties in de kauwspieren

Trigeminus neuralgie

Verklaring: druk op de trigeminuszenuw door een bloedvat (ter hoogte van de achterste schedelgroeve). Deze druk zorgt voor plaatselijke prikkeling en soms aantasting van de zenuw. Symptomen zijn:

 • Herhaalde, kortdurende aanvallen met zeer hevige pijnscheuten aan één kant van het gezicht
 • De aanvallen duren een fractie van een seconde tot 2 minuten
 • De pijn straalt uit naar het voorhoofd (V1) de neusvleugel (V2) of naar de onderkaak (V3)
 • De aanvallen kunnen uitgelokt worden door het aanraken van kleine gebieden (triggerpoints) bijv. de neusvleugel, temperatuur of bewegingen (kauwen, scheren, tandenpoetsen of praten) kunnen een pijnaanval uitlokken
 • De aanvallen verlopen volgens een herkenbaar patroon

Behandelmogelijkheden binnen Acibadem IMC:

 • Medicamenteus: carbamazepine – oxcarbazepine – pregabaline – amitriptyline – tramadol -baclofen- topiramaat - lamotrigine
 • Minimale invasieve behandeling via zenuwblokkaden
 • Infiltraties van de nervus supra- en infraorbitalis
 • Infiltratie, radiofrequente thermocoagulatie van het ganglion van Gasser volgens de methode Sweet

Buiten Acibadem IMC: Eventueel behandeling neurochirurgie: gamma knife behandeling – microvasculaire decompressie (Janetta operatie). Hiervoor werken we samen met het Gamma Knife Centrum te Tilburg.

Glossofaryngeusneuralgie (zenuwpijn van tong-keelzenuw)

Glossofaryngeusneuralgie (GFN) kan veroorzaakt worden door irritatie van de zenuw door een te lang botuitsteeksel (processus styloideus) aan de schedelbasis. Symptomen zijn:

 • Zenuwpijn, maar dan achterin de keel, achteraan de tong of mondholte en het oor
 • Aanvallen duren hoogstens 2 minuten
 • De pijn is ernstig, scherp en stekend en kan uitgelokt worden door slikken, kauwen, praten, hoesten en gapen. Om GFN aan te kunnen tonen is uitgebreid onderzoek door een KNO-arts en een neuroloog nodig.

Behandelmogelijkheden binnen Acibadem IMC:

 • Medicamenteus: carbamazepine – oxcarbazepine – pregabaline – amitriptyline – tramadol -baclofen- topiramaat – lamotrigine
 • Minimale invasieve behandeling via zenuwblokkades
 • Infiltratie, radiofrequente thermocoagulatie van de nervus glossopharyngeus

Buiten Acibadem IMC: Microvasculaire decompressie; als tweede keuze: stereotactische radiochirurgie.

Atypische aangezichtspijn: Aangezichtspijn met onbekende oorzaak (persisterende idiopathische faciale pijn of PIFP). Symptomen zijn:

 • Pijn is dagelijks aanwezig gedurende (bijna) de hele dag
 • Een kant van het gezicht; zit vaak diep en de plaats is moeilijk aan te wijzen

Behandelmogelijkheden binnen Acibadem IMC:

 • Medicamenteus: carbamazepine – oxcarbazepine – pregabaline – amitriptyline – tramadol -baclofen- topiramaat – lamotrigine
 • Qutenza TTS (behandeling met capsaicine 8% via de huid)
 • Fenytoine 10% zalf (niet vergoed door de zorgverzekeraar
 • Minimale invasieve behandeling via zenuwblokkades infiltraties van de nervus supra- en infraorbitalis
 • TENS
 • Ketamine infuus therapie

Voor een bezoek aan ons Pijncentrum heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts of medisch specialist. U kunt direct een afspraak maken door te bellen naar +31 (0)20 238 8800. Ook kunt u hier op onze website een afspraak aanvragen via het afsprakenformulier of door een e-mail te sturen naar afspraak@acibademimc.com, dan nemen wij binnen 24 uur contact met u op. Omdat wij geen wachttijden hanteren, kunt u gemiddeld binnen 2 dagen bij ons terecht voor een consult.

Informatiefolder (patiënten):

 1. Epidurale injectie
 2. Facetdenervatie
 3. Infiltratie van het os coccygis
 4. Lokale injecties
 5. Lumbale sympathicus blokkade
 6. Nervus Suprascapularis injectie
 7. Occipitalis neuralgie
 8. Perifere zenuwpijn
 9. PRF Behandeling
 10. Sacro-iliacaal injectie
 11. Sleeve injectie
 12. Stellatum
 13. TENS-behandeling (Fysiotherapie)
 14. Nazorg na pijnbehandeling

Voor een bezoek aan ons Pijncentrum heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts of medisch specialist. U kunt direct een afspraak maken door te bellen naar +31 (0)20 238 8800. Ook kunt u hier op onze website een afspraak aanvragen via het afsprakenformulier of door een e-mail te sturen naar afspraak@acibademimc.com, dan nemen wij binnen 24 uur contact met u op. Omdat wij geen wachttijden hanteren, kunt u gemiddeld binnen 2 dagen bij ons terecht voor een consult.

Informatiefolder (patiënten):

 1. Epidurale injectie
 2. Facetdenervatie
 3. Infiltratie van het os coccygis
 4. Lokale injecties
 5. Lumbale sympathicus blokkade
 6. Nervus Suprascapularis injectie
 7. Occipitalis neuralgie
 8. Perifere zenuwpijn
 9. PRF Behandeling
 10. Sacro-iliacaal injectie
 11. Sleeve injectie
 12. Stellatum
 13. TENS-behandeling (Fysiotherapie)
 14. Nazorg na pijnbehandeling

Anne Marie Sassen

Psychosociaal counselor

Drs. Jelger Bruinsma

Anesthesioloog-pijnspecialist

99910645301

Dr. Jan Vranken

Anesthesioloog-pijnspecialist

79048522601

Vestigingen
AMSTERDAM

Arlandaweg 100 1043 HP Amsterdam

020-238 8800

VLAARDINGEN

Francijntje de Kadtlaan 44 3136LR Vlaardingen

010-200 4321