Specialisten

Andre van Alphen

Fysiotherapeut-19032985904
1234567890

Anneke van Wilpen

Continentieverpleegkundige-29015014130

Annet Zwiers

Diabetesverpleegkundige-39005498930

Anouk Stuivenberg

Bekkenbodemfysiotherapeut-89917313604

Dr. Bas Pijnenburg

Orthopedisch Chirurg-69038409301

Dr. Bassam Hassan

Tandarts,Implantoloog-79917058602

Dr. Eize Wielinga

Kno-arts-49024904601

Dr. Ernest Weil

Uroloog-89024821601

Dr. Harald de Man

Orthopedisch Chirurg-89047811801

Dr. Herman Mannaerts

Cardioloog-29022659201

Dr. Jan Vranken

Anesthesioloog-Pijnspecialist-79048522601

Dr. Jelger Bruinsma

Anesthesioloog-Pijnspecialist-99910645301

Dr. Lijkele Beimers

Orthopedisch Chirurg-89059068701

Dr. Lindsay Silva

Kinderarts-89064533401

Dr. Maaike van der Graaff

Neuroloog-49038269901

Dr. Marcel de Jongh

Uroloog-79041063801

Dr. Nanne Kort

Orthopedisch Chirurg-89047488901

Dr. Steven van Gaalen

Orthopedisch Chirurg-39049111101

Dr. Surya Biere

Algemeen Chirurg-49908897101

Dr. Wim de Graaff

Internist-49042192601

Drs. Andy Wijono

Orthopedisch Chirurg-99048593601

Drs. Bernard Hummelink

Neurochirurg-9056278301

Drs. Casper Jolink

Kno-arts-59911198701

Drs. Dashti Faraj

Algemeen Chirurg-19909799201

Drs. David Sluijs

Sportarts-39060409101

Drs. Djoeke Beekman

Internist-59063194301

Drs. Eeke van der Velden

Radioloog-19913759501

Drs. Ferenc Nobrega

Radioloog-09051177501 

Drs. Gaby Weiss

Kaakchirurg-19045286802

Drs. Ginny Chamorro

Gynaecoloog-89048592401

Drs. Godfried de Bree

Anesthesioloog-Pijnspecialist-99020260901

Drs. Hans Frejlach

Orthopedisch Chirurg-39028030601

Drs. Hubèr Klomps

Cardioloog-19022073901

Drs. Ivo ten Hove

Kaakchirurg-89048970302

Drs. Jelmer Krekt

Radioloog-59022237301 

Drs. Julia Kroesen

Uroloog-99059281101

Drs. Karel Jan Tusenius

Internist-39024366001

Drs. Kathelijne van Nielen

Neuroloog-somnoloog-09041520601

Drs. Laki Stanojcic

Kno-arts-19048369401

Drs. Louise Spanjerberg

Kinderarts-09024014301

Drs. Luc Karssemakers

Kaakchirurg-99909249301

Drs. Marjolijn Oomens

Kaakchirurg-39911320202

Drs. Olga Kaufmann

Gynaecoloog-99914602501

Drs. Parvin Varma

Anesthesioloog-Pijnspecialist-39048548301

Drs. Rachid Saouti

Orthopedisch Chirurg-09060889201

Drs. Roeland Tans

Neuroloog-99024220501

Harrie van der Velde

Hartfunctielaborant

Koen Teeling

Sportfysiotherapeut-19919876004

Shanna Rijke

Physician Assistant, Orthopedie-39925574481

Tarik Ashour

Fysiotherapeut-09924067804

INFORMATIE OVER HET CORONAVIRUS

Om de verspreiding van het Coronavirus (COVID-19) zo veel als mogelijk tegen te gaan, heeft Acibadem IMC besloten de consulten vanaf dinsdag 17 maart 2020 zoveel als mogelijk telefonisch uit te voeren. Indien dit medisch gezien niet verantwoord is, wordt u op de polikliniek uitgenodigd. Hierbij geldt het volgende; Indien u (of een gezinslid van u) hoest, keelpijn hebt, verkouden bent en/of kortademig bent, dan verzoeken wij u beleefd doch dringend uw bezoek aan Acibadem IMC uit te stellen en uw afspraak per e-mail te verzetten.  Het Acibadem IMC Callcenter neemt daarna contact met u op om uw afspraak opnieuw in te plannen.

Hebt u naast de genoemde klachten ook koorts, hoger dan 38 graden, neem dan direct telefonisch contact op met uw huisarts.

Vanaf dinsdag 17 maart tot en met dinsdag 28 april 2020 worden er bij Acibadem IMC geen geplande operaties uitgevoerd. Wij evalueren dit beleid wekelijks waarna het beleid indien nodig wordt bijgesteld. Voor vragen over operaties kunt u mailen naar: okplanning@acibademimc.com.

Voor het verzetten van uw afspraak kunt u mailen naar: afspraak@acibademimc.com. Ons callcenter neemt dan contact met u op om uw afspraak opnieuw in te plannen.

Kijk voor meer informatie over het coronavirus op de website van het RIVM.

ENGLISH

In order to prevent the spread of the Corona virus (Covid-19) as much as possible, Acibadem IMC has decided to carry out the consultations by telephone as far as possible from Tuesday 17 March 2020. If this is not medically justified, you will be invited to the outpatient clinic. The following applies; If you (or someone in your family) have a cough, sore throat, have a cold and/or are short of breath, please politely but urgently postpone your visit to Acibadem IMC and to postpone your appointment by email.  The Acibadem IMC Call Centre will then contact you to reschedule your appointment.

In addition to the mentioned complaints, you also have a fever, higher than 38 degrees, please contact your gp directly by phone.

No planned operations will be carried out at Acibadem IMC from Tuesday March 17th 2020 to Tuesday April 28th 2020. We evaluate this policy weekly after which the policy is adjusted if necessary. For questions about operations you can email to: okplanning@acibademimc.com.

To reschedule your appointment, please email: afspraak@acibademimc.com.  The Acibadem IMC Call Centre will  contact  you to reschedule your appointment.

For more information about the coronavirus, please visit the RIVM website.