Dr. Bas Pijnenburg

Dr. Bas Pijnenburg
ORTHOPEDISCH CHIRURG
Ik ben mijn carrière als fysiotherapeut begonnen en volgde hierna de studie Geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam. Aansluitend heb ik mijn opleiding Orthopedie in het AMC gevolgd. Daar deed ik ruime ervaring op in de prothesiologie: heup, knie, resurfacing van de heup en enkelprothesiologie. Tot maart 2009 werkte ik als orthopedisch chirurg in het Diakonessehuis Utrecht/Zeist. Daar heb ik mij gespecialiseerd in de sportorthopedie en in het bijzonder in de behandeling van sportletsel van de enkel en knie. In 2006 promoveerde ik aan de UvA op de diagnostiek en behandeling van acuut enkelletsel. Vanaf 2009 was ik werkzaam bij Ziekenhuis Amstelland te Amstelveen, en medio 2017 ben ik vol enthousiasme gestart bij ACIBADEM als orthopedisch chirurg.

Specialisatie / aandachtsgebieden

Heup, knie en enkel, met name arthroscopische behandeling van letsel van de enkel en knie.

Talen

Nederlands en Engels

Werkervaring

2009 – 2017 Orthopedisch Chirurg, Ziekenhuis Amstelland, Amstelveen

2006 – 2009 Orthopedisch Chirurg, Diakonessenhuis, Utrecht/Zeist

Opleiding

Opleiding Orthopedie, Academisch Medisch Centrum, Amsterdam

Geneeskunde, Universiteit van Amsterdam

Nevenactiviteiten

  • Bestuurslid Najib Foundation
  • Bestuurslid Nederlandse Vechtsport Autoriteit
  • Consulent FC Utrecht en AFC Amsterdam
  • Medisch Adviseur van de Parkhotel Limburg wielrennersploeg
  • Dokter van de Nederlandse Boksbond (NBB)
  • Leaddokter UFC

Proefschrift

Dissertatie: “Acute ankle injuries: Diagnostic and therapeutic strategies on evidence based grounds.”, Universiteit van Amsterdam, 2006.

Publicaties

Posterolateral Elbow Impingement in Professional Boxers. The American Journal of Sports Medicine 36:328-332 (2008). KP. Valkering, H. van der Hoeven, ACM. Pijnenburg.

Radiographic measurement of the sagittal plane deformity in patients with osteoporotic spinal fractures evaluation of intrinsic error. European Spine Journal 2007 Dec;16(12):2126-32. Alanay A, Pekmezci M, Karaeminogullari O, Acaroglu E, Yazici M, Cil A, Pijnenburg B, Genç Y, Oner FC.

Synovitis villonodularis pigmentosa. Nederlands Tijdschrift voor Orthopaedie, Vol 14, Nr 3, okt 2007. BA. Twigt, ACM Pijnenburg, HM Ruitenberg, GJ Clevers.

Arthroscopische geleide behandeling van syndesmoseletsel. Nederlands Tijdschrift voor traumatologie jaargang 15(153-6), Oktober 2007. JEJ Bekkers, ACM Pijnenburg.

Acute Ankle Injuries,diagnostic and therapeutic startegies on evidence-based grounds. Thesis University of Amsterdam, 10 feb 2006. ACM Pijnenburg.

Operative and functional treatment of rupture of the lateral ligament of the ankle. A randomised, prospective trial. The Journal of Bone and Joint Surgery Br 2003;85:525?530. ACM Pijnenburg, K. Bogaard , R. Krips , RK Marti, PMM Bossuyt, CN van Dijk.

Management of acute ankle sprain in athletes. Schweizerische Zeitschrift für Sportmedizin und Sporttraumatologie , vol. 51, no2, pp. 112-114 (2003) G. Kerkhoffs, ACM Pijnenburg, JS de Vries, CN van Dijk.

Een simpele beslisregel bij enkeltraumata maakt röntgenonderzoek overbodig. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, Augustus; 146(34) 1609-10. ACM Pijnenburg, CN van Dijk.

Comparison of diagnostic decision rules and structured data collection in assessment of acute ankle injury. Can. Med. Assoc. J., March 1, 2002; 166(6): 727 – 733. A S Glas, ACM Pijnenburg, JG Lijmer, K Bogaard, M de Roos, J N Keeman, RMJM Butzelaar, PMM Bossuyt

Radiography in acute ankle injuries: The Ottawa Ankle Rules versus local diagnostic decision rules. Annals of Emergency Medicine , Volume 39 , Issue 6 , Pages 599 ? 604(2002) ACM Pijnenburg AS Glas, MAJ de Roos, K Bogaard, JG Lijmer, PMM Bossuyt, RMJM Butzelaar, JN Keeman.

Treatment of Ruptures of the Lateral Ankle Ligaments: A Meta-Analysis. The Journal of Bone and Joint Surgery 82:761 (2000). ACM Pijnenburg, CN van Dijk, PMM Bossuyt, RK Marti.

Praktische huisartsgeneeskunde, Sportgeneeskunde 2008. Diverse bijdragen, wordt gedrukt.

Een verstuikte enkel verdient een foto. De Dokter abuis, medische misvattingen, ISBN 9031320382: CN van Dijk, ACM Pijnenburg.

Toediening van NSAID’s bij acuut enkelletsel is wetenschappelijk niet verantwoord. ACM Pijnenburg, CN van Dijk.

Laterale enkelbandruptuur in combinatie met een peroneuspeesluxatie. Sporttraumatologische Casuïstiek, ISBN 9064648204.ACM Pijnenburg, K. Bogaard, C.N. van Dijk.

INFORMATIE OVER HET CORONAVIRUS

Om de verspreiding van het Coronavirus (COVID-19) zo veel als mogelijk tegen te gaan, heeft Acibadem IMC besloten de consulten vanaf dinsdag 17 maart 2020 zoveel als mogelijk telefonisch uit te voeren. Indien dit medisch gezien niet verantwoord is, wordt u op de polikliniek uitgenodigd. Hierbij geldt het volgende; Indien u (of een gezinslid van u) hoest, keelpijn hebt, verkouden bent en/of kortademig bent, dan verzoeken wij u beleefd doch dringend uw bezoek aan Acibadem IMC uit te stellen en uw afspraak per e-mail te verzetten.  Het Acibadem IMC Callcenter neemt daarna contact met u op om uw afspraak opnieuw in te plannen.

Hebt u naast de genoemde klachten ook koorts, hoger dan 38 graden, neem dan direct telefonisch contact op met uw huisarts.

Vanaf dinsdag 17 maart tot en met dinsdag 28 april 2020 worden er bij Acibadem IMC geen geplande operaties uitgevoerd. Wij evalueren dit beleid wekelijks waarna het beleid indien nodig wordt bijgesteld. Voor vragen over operaties kunt u mailen naar: okplanning@acibademimc.com.

Voor het verzetten van uw afspraak kunt u mailen naar: afspraak@acibademimc.com. Ons callcenter neemt dan contact met u op om uw afspraak opnieuw in te plannen.

Kijk voor meer informatie over het coronavirus op de website van het RIVM.

ENGLISH

In order to prevent the spread of the Corona virus (Covid-19) as much as possible, Acibadem IMC has decided to carry out the consultations by telephone as far as possible from Tuesday 17 March 2020. If this is not medically justified, you will be invited to the outpatient clinic. The following applies; If you (or someone in your family) have a cough, sore throat, have a cold and/or are short of breath, please politely but urgently postpone your visit to Acibadem IMC and to postpone your appointment by email.  The Acibadem IMC Call Centre will then contact you to reschedule your appointment.

In addition to the mentioned complaints, you also have a fever, higher than 38 degrees, please contact your gp directly by phone.

No planned operations will be carried out at Acibadem IMC from Tuesday March 17th 2020 to Tuesday April 28th 2020. We evaluate this policy weekly after which the policy is adjusted if necessary. For questions about operations you can email to: okplanning@acibademimc.com.

To reschedule your appointment, please email: afspraak@acibademimc.com.  The Acibadem IMC Call Centre will  contact  you to reschedule your appointment.

For more information about the coronavirus, please visit the RIVM website.