Dr. Eize Wielinga

Dr. Eize Wielinga
KNO-ARTS
Ik ben geboren in 1954 te Rotterdam, heb mijn opleiding tot arts gevolgd in Leiden en vervolgens heb ik mijn opleiding tot KNO-arts gevolgd in Nijmegen. Na mijn opleiding ben ik 7 jaar als staflid verbonden geweest aan het universiteitsziekenhuis St Radboud en hierop volgend was ik vanaf 1997 werkzaam in het Alrijne ziekenhuis te Leiderdorp. Mijn eerste jaren daar heb ik gecombineerd met een parttime aanstelling aan de VU als opleider Oorheelkunde. Dit laatste stopte in 2000, waardoor tijd vrijkwam om naast mijn werk als KNO-arts, medisch commentator te worden bij Business Nieuws Radio. Het plezier dat ik daaraan ontleen heeft vooral te maken met het uitleggen van medische zaken in voor iedereen begrijpelijke taal. Datzelfde probeer ik ook in mijn dagelijks werk als KNO-arts te doen, maar daarvoor is in toenemende mate te weinig tijd. Bij ACIBADEM International Medical Center is die tijd er wel: de patiënt staat centraal en die krijgt dan ook alle tijd en ruimte. Een waardevolle aanvulling op mijn werk als KNO-arts is de functie van SCEN-arts, eerst in de regio Zuid-Holland Noord en sinds enige tijd in Amsterdam.

Werkervaring

2011-heden ZBC Kliniek Oud Zuid Amsterdam: KNO-arts

2010-heden Zuid-Holland Noord, Amsterdam: SCEN-arts

1997-heden Alrijne Ziekenhuis: KNO-arts

1989-1997 Academisch Ziekenhuis Nijmegen: Universitair Docent, Staflid KNO

1988-1989 Senior Registrar, ENT Dept., Royal Victoria Hospital Belfast, N-I

1985-1989 Academisch Ziekenhuis Nijmegen: ANIOS KNO

1984-1985 ANWB Den Haag: medisch adviseur, repatriëringsarts

1984-1985 Rode Kruis Ziekenhuis Den Haag: ANIOS Chirurgie

Opleiding

2010 SCEN-arts, KNMG opleiding Utrecht

1985-1989 AIOS Keel-, Neus- en Oorheelkunde, Academisch Ziekenhuis Nijmegen

1988-1989 Senior Registrar, ENT Dept., Royal Victoria Hospital Belfast, N-I

1984-1985 ANIOS Chirurgie, Rode Kruis Ziekenhuis Den Haag

1982-1984 Arts, Academisch Ziekenhuis Leiden

1977-1982 Geneeskunde doctoraal, Rijks Universiteit Leiden

Extra curriculaire werkervaring

2000- heden Business Nieuws Radio: medisch commentator, “radiodokter”

2009-2011 NPO 1: panellid TV programma Medische Missers

Nevenactiviteiten

SCEN-arts SCEA, Amsterdam

Proefschrift

Wielinga, E. , Tympanosclerosis: An experimental and clinical study, 1996, Nijmegen, Nederland: Proefschrift Katholieke Universiteit Nijmegen.

Publicaties

Wielinga, E.W.J, 2010, Hoe overleef je de dokter: Voorkom medisch missers en herstel sneller. Nederland: Theoris Uitgeverij.

INFORMATIE OVER HET CORONAVIRUS

Om de verspreiding van het Coronavirus (COVID-19) zo veel als mogelijk tegen te gaan, heeft Acibadem IMC besloten de consulten vanaf dinsdag 17 maart 2020 zoveel als mogelijk telefonisch uit te voeren. Indien dit medisch gezien niet verantwoord is, wordt u op de polikliniek uitgenodigd. Hierbij geldt het volgende; Indien u (of een gezinslid van u) hoest, keelpijn hebt, verkouden bent en/of kortademig bent, dan verzoeken wij u beleefd doch dringend uw bezoek aan Acibadem IMC uit te stellen en uw afspraak per e-mail te verzetten.  Het Acibadem IMC Callcenter neemt daarna contact met u op om uw afspraak opnieuw in te plannen.

Hebt u naast de genoemde klachten ook koorts, hoger dan 38 graden, neem dan direct telefonisch contact op met uw huisarts.

Vanaf dinsdag 17 maart tot en met dinsdag 28 april 2020 worden er bij Acibadem IMC geen geplande operaties uitgevoerd. Wij evalueren dit beleid wekelijks waarna het beleid indien nodig wordt bijgesteld. Voor vragen over operaties kunt u mailen naar: okplanning@acibademimc.com.

Voor het verzetten van uw afspraak kunt u mailen naar: afspraak@acibademimc.com. Ons callcenter neemt dan contact met u op om uw afspraak opnieuw in te plannen.

Kijk voor meer informatie over het coronavirus op de website van het RIVM.

ENGLISH

In order to prevent the spread of the Corona virus (Covid-19) as much as possible, Acibadem IMC has decided to carry out the consultations by telephone as far as possible from Tuesday 17 March 2020. If this is not medically justified, you will be invited to the outpatient clinic. The following applies; If you (or someone in your family) have a cough, sore throat, have a cold and/or are short of breath, please politely but urgently postpone your visit to Acibadem IMC and to postpone your appointment by email.  The Acibadem IMC Call Centre will then contact you to reschedule your appointment.

In addition to the mentioned complaints, you also have a fever, higher than 38 degrees, please contact your gp directly by phone.

No planned operations will be carried out at Acibadem IMC from Tuesday March 17th 2020 to Tuesday April 28th 2020. We evaluate this policy weekly after which the policy is adjusted if necessary. For questions about operations you can email to: okplanning@acibademimc.com.

To reschedule your appointment, please email: afspraak@acibademimc.com.  The Acibadem IMC Call Centre will  contact  you to reschedule your appointment.

For more information about the coronavirus, please visit the RIVM website.