Dr. Harald de Man

Dr. Harald de Man
ORTHOPEDISCH CHIRURG
Harald de Man heeft de studie Geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam gevolgd, aansluitend heeft hij zijn opleiding Orthopedie in het AMC en in Liestal / Basel (Zwitserland) gedaan. Hierna is hij zijn carrière gestart als fellow prothesiologie in de SMK (Nijmegen) en heeft daar tot en met 2012 gewerkt als staflid waar hij als medeoprichter van de orthopedische afdeling belast was met de preventie en behandeling van orthopedische infecties. In 2009 promoveerde hij aan de Universiteit van Amsterdam op onderzoek van de totale heupprothese. Zijn specifieke aandachtsgebied is de behandeling van heup- en knieslijtage. Hij verricht operaties met een standsverandering voor jongere mensen met knie artrose, waarbij het gewricht gespaard kan blijven (osteotomie knie) en ook voert hij behandelingen uit bij patiënten met knieschijfklachten. In de behandeling staan voor hem kwaliteit, patiëntgerichte service en overleg met de patiënt over de behandeling centraal. Hij hecht veel waarde aan voorlichting over de verwachtingen van een ingreep en de mogelijke complicaties, zodat de patiënt de beste afweging kan maken tussen wel of niet opereren.

Specialisatie / aandachtsgebieden

Heup, knie, patellofemorale klachten en de conservatieve behandeling van schouderklachten

Talen

Nederland, Engels en Duits

Werkervaring

2019 – heden Orthopedisch chirurg, Acibadem International Medical Center, Amsterdam en Vlaardingen
2018 – 2019 Orthopedisch chirurg, IJssellandziekenhuis, Capelle a/d IJssel
2012 – 2018 Orthopedisch chirurg, Vlietlandziekenhuis, Schiedam
2007 – 2012 Orthopedisch chirurg, Sint Maartenskliniek, Nijmegen
2006 – 2007 Fellow Arthroplasty, Sint Maartenskliniek, Nijmegen

Opleiding

Opleiding Orthopedie, Academisch Medisch Centrum, Amsterdam, Kantonsspital Liestal, Zwitserland
Universiteit van Amsterdam, geneeskunde

Nevenactiviteiten

Nederlandse Orthopedische Vereniging, bestuurlid Werkgroep Orthopedische infecties.
European Bone and Joint Infection Society sinds 2006

Proefschrift

“Clinical and Experimental Aspects of Fixation, Loosening, and Revision of Total Hip Replacement” Universiteit van Amsterdam, 12 Februari 2009. http://dare.uva.nl/document/124253

Publicaties
“The Weber Rotation Total Hip Replacement”, A prospective 5 to 20 year follow-up study. De Jong P.T., Van der Vis H.M., De Man F.H.R, Marti R.K. Clinical Orthopaedics and Related Research. 2004; (419): 107-114

“Downhill skiing after Total Hip Replacement” Kloen P., De Man F.H.R., Marti R.K. Hip International. 2000; (10) no.2: 77-82

“Effect of Mechanical Compression of a fibrous tissue interface on bone with or without the presence of High-density Polyethylene Particles in a Rabbit Model of Prosthetic loosening”. De Man F.H.R., Tigchelaar W., Marti R.K., Van Noorden C.J.F., Van der Vis H.M. Journal of Bone Joint Surgery (A) 2005; 87 (7): 1522-1533

“Small Stem Total Hip Replacement in Hypoplasia of the Femur” A prospective 5 to 20 year follow up study. De Man F.H.R., Haverkamp D., Van der Vis H.M., Marti R.K. Clinical Orthopedics and Related Research 2008; 466 (6): 1429-143

“Is the long-term outcome of cemented THA jeopardized by patients being overweight?”
Haverkamp D, de Man F.H.R., de Jong P.T., van Stralen R.A., Marti R.K.
Clinical Orthopaedics and Related Research. 2008; 466(5):1162-8.

“Cemented hip revision surgery in severe acetabular defects using a semirigid acetabular reinforcement ring” . A 5 to 25 year follow-up study. Haverkamp D, De Man F.H.R., Slegt R, Besselaar P.P., Marti R.K. Journal of Arthroplasty. 2009; 24(2):246-55.

“Broad-range PCR in selected episodes of prosthetic joint infection”
De Man F.H.R., Graber P., Lüem M., Zimmerli W., Ochsner P.E., Sendi P. Infection 2009; 37 (3): 292-294.

“The long-term outcome of the cemented Weber acetabular component in total hip replacement using a second-generation cementing technique” De Jong P.T., De Man F.H.R., Haverkamp D., Marti R.K. Journal of Bone and Joint Surgery (B) 2009; 91 (1): 31-36.

“Evidence-based tailored conservative treatment of knee and hip osteoarthritis: between knowing and doing”. Gijs F Snijders, Alfons A den Broeder, Piet LCM van Riel, Vincent HHP Straten, F. Harald R. de Man, Frank HJ van den Hoogen, Els CHM van den Ende, Tore K. Kvien. Scand J Rheumatol. 2011 Jan 25.

“Infectiological, functional and radiological outcome after revision for prosthetic hip
joint-associated infection according to a strict algorithm”. De Man F.H.R., Sendi P.,
Zimmerli W.,Maurer T.M., Ochsner P.E., Ilchmann T. Acta Orthopaedica, February 2011

“Severe prosthetic joint infection in an immunocompetent male patient due to a therapy refractory Pseudallescheria apiosperma.” Lackner M1, De Man FHR, Eygendaal D, Wintermans RG, Kluytmans JA, Klaassen CH, Meis JF. Mycoses. 2011 Oct;54 Suppl 3:22-7.

“Arthrodesis of the knee following failed arthroplasty” Van Rensch PJ, Van de Pol GJ, Goosen JH, Wymenga AB, De Man FHR. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2014 Aug;22(8):1940-8.

“ Proprionibacterium infection after shoulder surgery”. Verhulst F.V., Meis J.F., De Man F.H.R. Ned Tijschrift voor Orthopedie, 2015

“ The treatment of Periprosthetic Joint infection”. A recommendation from the Dutch Orthopaedic Infection Society. J. Goossen, G. Walenkamp, J. Geurts, FC. Wagenaar, P. Jutte, J. Ploegmakers, FH de Man , DJ. Mooijen, C. Vogely. Ned Tijschrift voor Orthopedie, 2016

INFORMATIE OVER HET CORONAVIRUS

Om de verspreiding van het Coronavirus (COVID-19) zo veel als mogelijk tegen te gaan, heeft Acibadem IMC besloten de consulten vanaf dinsdag 17 maart 2020 zoveel als mogelijk telefonisch uit te voeren. Indien dit medisch gezien niet verantwoord is, wordt u op de polikliniek uitgenodigd. Hierbij geldt het volgende; Indien u (of een gezinslid van u) hoest, keelpijn hebt, verkouden bent en/of kortademig bent, dan verzoeken wij u beleefd doch dringend uw bezoek aan Acibadem IMC uit te stellen en uw afspraak per e-mail te verzetten.  Het Acibadem IMC Callcenter neemt daarna contact met u op om uw afspraak opnieuw in te plannen.

Hebt u naast de genoemde klachten ook koorts, hoger dan 38 graden, neem dan direct telefonisch contact op met uw huisarts.

Vanaf dinsdag 17 maart tot en met dinsdag 28 april 2020 worden er bij Acibadem IMC geen geplande operaties uitgevoerd. Wij evalueren dit beleid wekelijks waarna het beleid indien nodig wordt bijgesteld. Voor vragen over operaties kunt u mailen naar: okplanning@acibademimc.com.

Voor het verzetten van uw afspraak kunt u mailen naar: afspraak@acibademimc.com. Ons callcenter neemt dan contact met u op om uw afspraak opnieuw in te plannen.

Kijk voor meer informatie over het coronavirus op de website van het RIVM.

ENGLISH

In order to prevent the spread of the Corona virus (Covid-19) as much as possible, Acibadem IMC has decided to carry out the consultations by telephone as far as possible from Tuesday 17 March 2020. If this is not medically justified, you will be invited to the outpatient clinic. The following applies; If you (or someone in your family) have a cough, sore throat, have a cold and/or are short of breath, please politely but urgently postpone your visit to Acibadem IMC and to postpone your appointment by email.  The Acibadem IMC Call Centre will then contact you to reschedule your appointment.

In addition to the mentioned complaints, you also have a fever, higher than 38 degrees, please contact your gp directly by phone.

No planned operations will be carried out at Acibadem IMC from Tuesday March 17th 2020 to Tuesday April 28th 2020. We evaluate this policy weekly after which the policy is adjusted if necessary. For questions about operations you can email to: okplanning@acibademimc.com.

To reschedule your appointment, please email: afspraak@acibademimc.com.  The Acibadem IMC Call Centre will  contact  you to reschedule your appointment.

For more information about the coronavirus, please visit the RIVM website.