Dr. Lindsay Silva

Dr. Lindsay Silva
KINDERARTS
In mei 2019 is Dr. Lindsay Silva met veel enthousiasme van start gegaan als kinderarts bij Acibadem International Medical Center. Zij is geboren, getogen en opgeleid in Rotterdam en heeft Kaapverdiaanse roots. Na haar opleiding geneeskunde en een Master in Epidemiologie verrichtte zij promotieonderzoek bij Generation R naar sociaal-economische verschillen in groei van de baby in de baarmoeder, en verschillen in gezondheid bij zwangere vrouwen en het jonge kind.

In 2015 rondde zij de opleiding tot kinderarts af, waarna ze achtereenvolgens werkte op de Kinder Intensive Care van het Sophia Kinderziekenhuis, en in meerdere perifere klinieken. De kindergeneeskunde oefent zij in de volle breedte uit, maar ze heeft extra interesse in alles wat te maken heeft met het hart, nieren en met onderwijs. Op het gebied van kinderreanimatie is zij instructeur Advanced Paediatric Life Support (APLS) en in het kader hiervan is zij een paar keer per jaar als specialist betrokken bij het landelijke APLS-onderwijs.

Dr. Silva’s werkdagen bij Acibadem zijn dinsdag en donderdag.

Talen

Nederlands (vloeiend), Engels (vloeiend), Kaapverdiaans (vloeiend), Portugees (voldoende)

Werkervaring

Feb 2018 – Feb 2019 Kinderarts te Albert Schweitzer Ziekenhuis, Dordrecht
Sept 2017 – Feb 2018 Waarnemend Kinderarts te Ijsselland Ziekenhuis, Capelle a/d Ijssel
Dec 2016 – Sept 2017 Waarnemend kinderarts te Ikazia Ziekenhuis, Rotterdam
Okt 2015 – Dec 2016 Kinderarts-fellow IC Kinderen te Erasmus MC-Sophia, Rotterdam

Opleiding

2011 – 2015 Opleiding tot kinderarts in Erasmus MC-Sophia te Rotterdam en St. Elisabeth Ziekenhuis te Tilburg
2012 Generic Instructor Course bij Stichting Spoedeisende Hulp bij Kinderen, Riel
Aug 2005 Artsexamen Erasmus Medisch Centrum Rotterdam
Aug 2003 Summer Courses Harvard School of Public Health
2001 – 2003 Master of Science in Epidemiology, Netherlands Institute for Health Sciences (NIHES scholarship).

Proefschrift

“Fetal origins of socioeconomic inequalities in early childhood health; The Generation R Study.” Okt 2009

Nevenactiviteiten

Nov 2013 – Heden APLS instructeur bij Stichting Spoedeisende hulp bij Kinderen

Publicaties

Silva LM, Kuipers IM, Van Den Heuvel F, Mendes R, Berger RMF, Van Beynum I, Rozendaal L, Rammeloo L, Van Iperen G, Schokking M, Frerich S, Blom NA, Breur H, Helbing WA. KinCor, a national registry for paediatric patients with congenital and other types of heart disease in the Netherlands; aims, design and interim results. Neth Heart J. 2016 Nov;24(11):628-639.

Bouthoorn SH, Silva LM, Murray SE, Steegers EA, Jaddoe VW, Moll H, Hofman A, Mackenbach JP, Raat H. Low-educated women have an increased risk of gestational diabetes mellitus: The Generation R Study. Acta Diabetol. 2015 Jun;52(3):445-52.

Silva LM, Van Rossem L, Jansen PW, Hokken-Koelega ACS, Moll HA, Hofman A, Mackenbach JP, Jaddoe VWV, Raat H. Children of low socioeconomic status show accelerated linear growth in early childhood; results from The Generation R Study. PLoS One. 2012;7(5):e37356

Timmermans S, Jaddoe VW, Silva LM, Hofman A, Raat H, Steegers-Theunissen RP, Steegers EA. Folic adic is positively associated with uteroplacental vascular resistance: The Generation R Study. Nutrition, Metabolism & Cardiovascular Diseases. 2011 Jan;21(1):54-61.

Van Rossem L, Silva LM, Hokken-Koelega A, Arends L, Moll HA, Jaddoe VWV, Hofman A, Mackenbach JP, Raat H. Socio-economic status is not inversely associated with overweight in preschool children. The Generation R Study. Journal of Pediatrics; 2010;157(6):929-935

Silva LM, Jansen PW, Steegers EAP, Jaddoe VWV, Arends R, Hofman A, Mackenbach JP, Raat H. Mother’s educational level and foetal growth; the genesis of health inequalities. International Journal of Epidemiology. 2010 Oct;39(5):1250-61.

Silva LM, Steegers EAP, Burdorf A, Jaddoe VWV, Arends LR, Hofman A, Mackenbach JP, Raat H. Response to Detection of midpregnancy fall in blood pressure by out-of-office monitoring. Hypertension. 2009; 53: e14

Silva LM, Steegers EAP, Burdorf A, Jaddoe VWV, Arends LR, Hofman A, Mackenbach JP, Raat H. No mid-pregnancy fall in diastolic blood pressure in women with a low educational level. The Generation R Study. Hypertension. 2008 Oct;52(4):645-51. Epub 2008 Aug 25

Silva LM, Coolman M, Steegers EAP, Jaddoe VWV, Moll HA, Hofman A, Mackenbach JP, Raat H. Low socioeconomic status is a risk factor for preeclampsia: the Generation R Study. J Hypertens. 2008 Jun;26(6):1200-8.
Silva LM, Coolman M, Steegers EAP, Jaddoe VWV, Moll HA, Hofman A, Mackenbach JP, Raat H. Maternal educational level and risk of gestational hypertension: the Generation R Study. J Hum Hypertension. 2008 Jul;22(7):483-92. Epub 2008 Apr 17.

INFORMATIE OVER HET CORONAVIRUS

Om de verspreiding van het Coronavirus (COVID-19) zo veel als mogelijk tegen te gaan, heeft Acibadem IMC besloten de consulten vanaf dinsdag 17 maart 2020 zoveel als mogelijk telefonisch uit te voeren. Indien dit medisch gezien niet verantwoord is, wordt u op de polikliniek uitgenodigd. Hierbij geldt het volgende; Indien u (of een gezinslid van u) hoest, keelpijn hebt, verkouden bent en/of kortademig bent, dan verzoeken wij u beleefd doch dringend uw bezoek aan Acibadem IMC uit te stellen en uw afspraak per e-mail te verzetten.  Het Acibadem IMC Callcenter neemt daarna contact met u op om uw afspraak opnieuw in te plannen.

Hebt u naast de genoemde klachten ook koorts, hoger dan 38 graden, neem dan direct telefonisch contact op met uw huisarts.

Vanaf dinsdag 17 maart tot en met dinsdag 28 april 2020 worden er bij Acibadem IMC geen geplande operaties uitgevoerd. Wij evalueren dit beleid wekelijks waarna het beleid indien nodig wordt bijgesteld. Voor vragen over operaties kunt u mailen naar: okplanning@acibademimc.com.

Voor het verzetten van uw afspraak kunt u mailen naar: afspraak@acibademimc.com. Ons callcenter neemt dan contact met u op om uw afspraak opnieuw in te plannen.

Kijk voor meer informatie over het coronavirus op de website van het RIVM.

ENGLISH

In order to prevent the spread of the Corona virus (Covid-19) as much as possible, Acibadem IMC has decided to carry out the consultations by telephone as far as possible from Tuesday 17 March 2020. If this is not medically justified, you will be invited to the outpatient clinic. The following applies; If you (or someone in your family) have a cough, sore throat, have a cold and/or are short of breath, please politely but urgently postpone your visit to Acibadem IMC and to postpone your appointment by email.  The Acibadem IMC Call Centre will then contact you to reschedule your appointment.

In addition to the mentioned complaints, you also have a fever, higher than 38 degrees, please contact your gp directly by phone.

No planned operations will be carried out at Acibadem IMC from Tuesday March 17th 2020 to Tuesday April 28th 2020. We evaluate this policy weekly after which the policy is adjusted if necessary. For questions about operations you can email to: okplanning@acibademimc.com.

To reschedule your appointment, please email: afspraak@acibademimc.com.  The Acibadem IMC Call Centre will  contact  you to reschedule your appointment.

For more information about the coronavirus, please visit the RIVM website.