Dr. Maaike van der Graaff

Dr. Maaike van der Graaff
Neuroloog

Aanvankelijk wilde ik na mijn studie geneeskunde revalidatiearts worden. Als voorbereiding hierop ben ik na mijn opleiding een jaar in de neurologie gaan werken. Uiteindelijk bleek ik neurologie leuker te vinden dan revalidatie geneeskunde en koos ik voor neurologie. Na mijn opleiding tot neuroloog heb ik een fellowship neuromusculaire ziekten gedaan en vervolgens een aantal jaar de zorg voor ALS-patiënten in het AMC gecoördineerd, samen met de revalidatiearts. In deze jaren werkte ik ook aan mijn promotieonderzoek op het gebied van ALS. Deze patiëntengroep heeft diepe indruk op mij gemaakt, zowel persoonlijk als professioneel. Na het AMC heb ik ervoor gekozen in een kleiner, persoonlijker ziekenhuis te gaan werken, het BovenIJ ziekenhuis (Amsterdam). Inmiddels werk ik nu met veel plezier bij Acibadem. De prettige werkomgeving, de korte lijnen en patiëntvriendelijkheid zijn fijn.

Specialisatie / aandachtsgebieden
Neuromusculaire aandoeningen, ALS

Talen
Nederlands, Engels, Spaans en Frans

Werkervaring

2009 – 2019 Neuroloog, BovenIJ ziekenhuis, Amsterdam 

2002 – 2008 Neuroloog, AMC/ALS-centrum Amsterdam, incl. promotietraject

Opleiding

2001 – 2002 Fellow neuromusculaire ziekten, AMC Amsterdam

1996 – 2001 Opleiding neurologie in het St. Lucas Andreas ziekenhuis, Amsterdam

1994 – 1996 AGNIO neurologie in het St. Lucas Andreas ziekenhuis, Amsterdam

1993 – 1994 Eerste jaar opleiding revalidatie geneeskunde, Jan van Breemen instituut, Amsterdam

1992 – 1993 AGNIO neurologie, St. Lucas ziekenhuis, Amsterdam

1984 – 1992 Geneeskunde, Vrije Universiteit, Amsterdam 

1983 – 1984 Propaedeuse bewegingswetenschappen, Vrije Universiteit Amsterdam 

Proefschrift

Upper motor and extra motor involvement in motor neuron disease (2012 UvA, promotor Prof Dr M de Visser)

Publicaties 

Second IVIg course in Guillain-Barré syndrome patients with poor prognosis (SID-GBS trial): Protocol for a double-blind randomized,   placebo-controlled clinical trial. Walgaard C, Jacobs BC, Lingsma HF, Steyerberg EW, Cornblath DR, van Doorn PA; Dutch   GBS Study Group.  J Peripher Nerv Syst. 2018 Aug 27.

Upper and extra-motoneuron involvement in early motoneuron disease: a diffusion tensor imaging study. Van der Graaff MM, Sage CA, Caan MW, Akkerman EM, Lavini C, Majoie CB,  Nederveen AJ, Zwinderman AH, Vos F, Brugman F, van den Berg LH, de Rijk MC,   van Doorn PA, Van Hecke W, Peeters RR, Robberecht W, Sunaert S, de Visser M.  Brain. 2011 Apr;134(Pt 4):1211-28. 

Nonrigid point set matching of white matter tracts for diffusion tensor  image analysis. Caan MW, van Vliet LJ, Majoie CB, van der Graaff MM, Grimbergen CA, Vos FM.   IEEE Trans Biomed Eng. 2011 Sep;58(9):2431-40.

MR spectroscopy findings in early stages of motor neuron disease. Van der Graaff MM, Lavini C, Akkerman EM, Majoie ChB, Nederveen AJ, Zwinderman AH, Brugman F, van den Berg LH, de Jong JM, de Visser M.  AJNR Am J Neuroradiol. 2010 Nov;31(10):1799-806.

Vocal cord dysfunction in amyotrophic lateral sclerosis: four cases and a review the literature. Van der Graaff MM, Grolman W, Westermann EJ, Boogaardt HC, Koelman H, van   der Kooi AJ, Tijssen MA, de Visser M.   Arch Neurol. 2009 Nov;66(11):1329-33.

Upper motor neuron and extra-motor neuron involvement in amyotrophic lateral sclerosis: a clinical and brain imaging review. Van der Graaff MM, de Jong JM, Baas F, de Visser M.   Neuromuscul Disord. 2009 Jan;19(1):53-8.

Multidisciplinary ALS care improves quality of life in patients with  ALS. Van den Berg JP, Kalmijn S, Lindeman E, Veldink JH, de Visser M, Van der Graaff MM, Wokke JH, Van den Berg LH.   Neurology. 2005 Oct 25;65(8):1264-7.

Mutations in the slow skeletal muscle fiber myosin heavy chain gene   (MYH7) cause  Laing early-onset distal myopathy (MPD1). Meredith C, Herrmann R, Parry C, Liyanage K, Dye DE, Durling HJ, Duff RM, Beckman K, de Visser M, van der Graaff MM, Hedera P, Fink JK, Petty EM,   Lamont P, Fabian V, Bridges L, Voit T, Mastaglia FL, Laing NG. Am J Hum Genet. 2004 Oct;75(4):703-8.

Unilateral thalamic infarction and vertical gaze palsy: cause or coincidence? Van der Graaff MM, Vanneste JA, Davies GA.  J Neuroophthalmol. 2000 Jun;20(2):127-9.

Status epilepticus due to a ruptured dermoid cyst. Van der Graaff MM, Davies G.   J Neurol Neurosurg Psychiatry 1997;62(3):222

INFORMATIE OVER HET CORONAVIRUS

Om de verspreiding van het Coronavirus (COVID-19) zo veel als mogelijk tegen te gaan, heeft Acibadem IMC besloten de consulten vanaf dinsdag 17 maart 2020 zoveel als mogelijk telefonisch uit te voeren. Indien dit medisch gezien niet verantwoord is, wordt u op de polikliniek uitgenodigd. Hierbij geldt het volgende; Indien u (of een gezinslid van u) hoest, keelpijn hebt, verkouden bent en/of kortademig bent, dan verzoeken wij u beleefd doch dringend uw bezoek aan Acibadem IMC uit te stellen en uw afspraak per e-mail te verzetten.  Het Acibadem IMC Callcenter neemt daarna contact met u op om uw afspraak opnieuw in te plannen.

Hebt u naast de genoemde klachten ook koorts, hoger dan 38 graden, neem dan direct telefonisch contact op met uw huisarts.

Vanaf dinsdag 17 maart tot en met dinsdag 28 april 2020 worden er bij Acibadem IMC geen geplande operaties uitgevoerd. Wij evalueren dit beleid wekelijks waarna het beleid indien nodig wordt bijgesteld. Voor vragen over operaties kunt u mailen naar: okplanning@acibademimc.com.

Voor het verzetten van uw afspraak kunt u mailen naar: afspraak@acibademimc.com. Ons callcenter neemt dan contact met u op om uw afspraak opnieuw in te plannen.

Kijk voor meer informatie over het coronavirus op de website van het RIVM.

ENGLISH

In order to prevent the spread of the Corona virus (Covid-19) as much as possible, Acibadem IMC has decided to carry out the consultations by telephone as far as possible from Tuesday 17 March 2020. If this is not medically justified, you will be invited to the outpatient clinic. The following applies; If you (or someone in your family) have a cough, sore throat, have a cold and/or are short of breath, please politely but urgently postpone your visit to Acibadem IMC and to postpone your appointment by email.  The Acibadem IMC Call Centre will then contact you to reschedule your appointment.

In addition to the mentioned complaints, you also have a fever, higher than 38 degrees, please contact your gp directly by phone.

No planned operations will be carried out at Acibadem IMC from Tuesday March 17th 2020 to Tuesday April 28th 2020. We evaluate this policy weekly after which the policy is adjusted if necessary. For questions about operations you can email to: okplanning@acibademimc.com.

To reschedule your appointment, please email: afspraak@acibademimc.com.  The Acibadem IMC Call Centre will  contact  you to reschedule your appointment.

For more information about the coronavirus, please visit the RIVM website.