Dr. Steven van Gaalen

Dr. Steven van Gaalen
ORTHOPEDISCH CHIRURG
Mijn eerste stappen in de richting van mijn huidige functie zette ik in 1991 toen ik met een beurs een jaar in de V.S. studeerde en mijn eerste pre-med(icine) colleges volgde. Daarna werd ik toegelaten tot de opleiding voor geneeskunde aan de universiteit van Utrecht. In mijn laatste jaar kon ik nog een periode onderzoek doen in Harborview Medical Center in Seattle. Daarna begon mijn carrière in de orthopedie in het UMCU alwaar ik eerst mijn promotieonderzoek deed naar het kweken van bot (bone-tissue engineering) en daarna mijn specialisatie mocht starten. In 2009 werd ik toegelaten tot het spine fellowship bij prof. Cumhur Oner. Per 2010 kon ik starten in het Diakonessenhuis Utrecht. Aldaar ben ik begonnen met prothesiologie, wervelkolomchirurgie en trauma. Tevens werd ik vice-opleider. Inmiddels is mijn praktijk vooral gericht op wervelkolomchirurgie. Met veel plezier start ik 1 juli 2018 als hoofd van de spine divisie binnen Acibadem (Intl. Spine Center Amsterdam).

Specialisatie / Aandachtsgebieden

Wervelkolom chirurgie (hernia, stenose, spondylolisthesis, slijtage, osteoporotische wervelinzakkingen)

Talen

Nederlands,Engels

Werkervaring

2017-2018 Orthopaedisch Chirurg, Bergman Clinics, Naarden

2010-2018 Orthopaedisch Chirurg, Diakonessenhuis, Utrecht/Zeist

2015-2018 Vice-opleider Orthopaedie, Diakonessenhuis, Utrecht/Zeist

2009-2010 Fellow wervelkolomchirurgie UMCU, Utrecht

Opleiding

2013 Registratie orthopaedisch chirurg – traumatoloog2009 Registratie orthopaedisch chirurg

2003-2009 Opleiding tot Orthopaedisch Chirurg, ROGO Utrecht

1998-2002 Promotieonderzoek, Isotis Bilthoven – UMCU Utrecht

Nevenactiviteiten

2016 Medisch Adviseur Medirisk, Utrecht

2010 Co-promotor van 3 promovendi op gebied van wervelkolomchirurgie

Lidmaatschappen

-Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV)-Dutch Spine Society (DSS)

Proefschrift

-Tissue Engineering Hybrid Bone for Spine Fusion, Universiteit Utrecht, 2010
Medische Publicaties

Klik hier voor een overzicht.

INFORMATIE OVER HET CORONAVIRUS

Om de verspreiding van het Coronavirus (COVID-19) zo veel als mogelijk tegen te gaan, heeft Acibadem IMC besloten de consulten vanaf dinsdag 17 maart 2020 zoveel als mogelijk telefonisch uit te voeren. Indien dit medisch gezien niet verantwoord is, wordt u op de polikliniek uitgenodigd. Hierbij geldt het volgende; Indien u (of een gezinslid van u) hoest, keelpijn hebt, verkouden bent en/of kortademig bent, dan verzoeken wij u beleefd doch dringend uw bezoek aan Acibadem IMC uit te stellen en uw afspraak per e-mail te verzetten.  Het Acibadem IMC Callcenter neemt daarna contact met u op om uw afspraak opnieuw in te plannen.

Hebt u naast de genoemde klachten ook koorts, hoger dan 38 graden, neem dan direct telefonisch contact op met uw huisarts.

Vanaf dinsdag 17 maart tot en met dinsdag 28 april 2020 worden er bij Acibadem IMC geen geplande operaties uitgevoerd. Wij evalueren dit beleid wekelijks waarna het beleid indien nodig wordt bijgesteld. Voor vragen over operaties kunt u mailen naar: okplanning@acibademimc.com.

Voor het verzetten van uw afspraak kunt u mailen naar: afspraak@acibademimc.com. Ons callcenter neemt dan contact met u op om uw afspraak opnieuw in te plannen.

Kijk voor meer informatie over het coronavirus op de website van het RIVM.

ENGLISH

In order to prevent the spread of the Corona virus (Covid-19) as much as possible, Acibadem IMC has decided to carry out the consultations by telephone as far as possible from Tuesday 17 March 2020. If this is not medically justified, you will be invited to the outpatient clinic. The following applies; If you (or someone in your family) have a cough, sore throat, have a cold and/or are short of breath, please politely but urgently postpone your visit to Acibadem IMC and to postpone your appointment by email.  The Acibadem IMC Call Centre will then contact you to reschedule your appointment.

In addition to the mentioned complaints, you also have a fever, higher than 38 degrees, please contact your gp directly by phone.

No planned operations will be carried out at Acibadem IMC from Tuesday March 17th 2020 to Tuesday April 28th 2020. We evaluate this policy weekly after which the policy is adjusted if necessary. For questions about operations you can email to: okplanning@acibademimc.com.

To reschedule your appointment, please email: afspraak@acibademimc.com.  The Acibadem IMC Call Centre will  contact  you to reschedule your appointment.

For more information about the coronavirus, please visit the RIVM website.