Dr. Surya Biere

Dr. Surya Biere
ALGEMEEN CHIRURG
Dr. Biere heeft de opleiding tot chirurg verricht in het Zaans Medisch Centrum en VU medisch centrum. Zijn aandachtsgebieden zijn buikwandchirurgie, algemene chirurgie, darmchirurgie (gastro-intestinale chirurgie), kijkoperaties (laparoscopie) en proctologie. Gedurende zijn opleiding heeft hij naast zijn fulltime klinische taken promotieonderzoek verricht op het gebied van kijkoperaties. Dit resulteerde o.a. tot een publicatie in het toonaangevend medisch tijdschrift The Lancet. Al in het vierde jaar van zijn opleiding was hij als co-promotor betrokken bij de begeleiding en promotie van een promovendus eveneens op het gebied van kijkoperaties. In het contact met zijn patiënten vindt dr. Biere het belangrijk aandacht te hebben voor zowel de verwachtingen van de patiënt alsook voldoende ruimte te hebben voor goede communicatie over de diagnose en behandeling. Daarnaast betrekt hij zijn patiënten ook actief bij de beslissingen die juist hen aangaan.
Binnen Acibadem richt dr. Biere zich met name op buikwandchirurgie.

Specialisatie / aandachtsgebieden

Algemene chirurgie, gastro-intestinale chirurgie, laparoscopie, proctologie.

 

Talen

Nederlands, Engels, Urdu/ Hindi, Surinaams

Werkervaring

2017-2018 Chirurg, PoliDirect, Amsterdam/ Tilburg

2010-2016 Chirurg i.o., Zaans Medisch Centrum, VU medisch centrum

2008-2009 ANIOS Chirurgie VU medisch centrum

2007-2008 ANIOS Chirurgie Sint Lucas Andreas Ziekenhuis

Opleiding

2000-2007 Geneeskunde, Universiteit van Amsterdam/ Academisch Medisch Centrum

Nevenactiviteiten

Lidmaatschap Nederlandse Vereniging voor Heelkunde

Lidmaatschap Nederlandse Vereniging voor Gastro-intestinale Chirurgie

Lidmaatschap European Hernia Society (Europese liesbreuk organisatie)

Lidmaatschap Werkgroep Coloproctologie

Co-promotor: ‘Minimally invasive esophagectomy for cancer: beyond techniques’. Dr. K.W. Maas, Vrije Universiteit, 2014

Promotie: ‘Evidence-based minimally invasive surgery for esophageal cancer’. Vrije Universiteit, 2011

Publicaties

Klik hier voor de publicaties van dr Biere

INFORMATIE OVER HET CORONAVIRUS

Om de verspreiding van het Coronavirus (COVID-19) zo veel als mogelijk tegen te gaan, heeft Acibadem IMC besloten de consulten vanaf dinsdag 17 maart 2020 zoveel als mogelijk telefonisch uit te voeren. Indien dit medisch gezien niet verantwoord is, wordt u op de polikliniek uitgenodigd. Hierbij geldt het volgende; Indien u (of een gezinslid van u) hoest, keelpijn hebt, verkouden bent en/of kortademig bent, dan verzoeken wij u beleefd doch dringend uw bezoek aan Acibadem IMC uit te stellen en uw afspraak per e-mail te verzetten.  Het Acibadem IMC Callcenter neemt daarna contact met u op om uw afspraak opnieuw in te plannen.

Hebt u naast de genoemde klachten ook koorts, hoger dan 38 graden, neem dan direct telefonisch contact op met uw huisarts.

Vanaf dinsdag 17 maart tot en met dinsdag 28 april 2020 worden er bij Acibadem IMC geen geplande operaties uitgevoerd. Wij evalueren dit beleid wekelijks waarna het beleid indien nodig wordt bijgesteld. Voor vragen over operaties kunt u mailen naar: okplanning@acibademimc.com.

Voor het verzetten van uw afspraak kunt u mailen naar: afspraak@acibademimc.com. Ons callcenter neemt dan contact met u op om uw afspraak opnieuw in te plannen.

Kijk voor meer informatie over het coronavirus op de website van het RIVM.

ENGLISH

In order to prevent the spread of the Corona virus (Covid-19) as much as possible, Acibadem IMC has decided to carry out the consultations by telephone as far as possible from Tuesday 17 March 2020. If this is not medically justified, you will be invited to the outpatient clinic. The following applies; If you (or someone in your family) have a cough, sore throat, have a cold and/or are short of breath, please politely but urgently postpone your visit to Acibadem IMC and to postpone your appointment by email.  The Acibadem IMC Call Centre will then contact you to reschedule your appointment.

In addition to the mentioned complaints, you also have a fever, higher than 38 degrees, please contact your gp directly by phone.

No planned operations will be carried out at Acibadem IMC from Tuesday March 17th 2020 to Tuesday April 28th 2020. We evaluate this policy weekly after which the policy is adjusted if necessary. For questions about operations you can email to: okplanning@acibademimc.com.

To reschedule your appointment, please email: afspraak@acibademimc.com.  The Acibadem IMC Call Centre will  contact  you to reschedule your appointment.

For more information about the coronavirus, please visit the RIVM website.