Drs. Andy Wijono

Drs. Andy Wijono
ORTHOPEDISCH CHIRURG
In 1972 ben ik geboren in Surabaya, Indonesië, en groeide op in België. Daar studeerde ik Geneeskunde aan de Katholieke Universiteit Leuven. De opleiding tot orthopedisch chirurg voltooide ik in 2004 in het Academisch Ziekenhuis Maastricht. Herna werkte ik als chef de clinique in het VieCurie Medisch Centrum Venlo in 2005 en sinds 2006 ben ik werkzaam als staflid orthopedisch chirurg in Kliniek ViaSana Mill. Buiten de algemene orthopedie zijn mijn aandachtsgebieden voornamelijk de heupprothesiologie en (arthroscopische) schouderchirurgie. Sinds de opleiding tot orthopedisch chirurg ben ik betrokken bij en actief in het bezoeken van nationale en internationale congressen en nascholing, om op de hoogte te blijven van de meest actuele ontwikkelingen in de orthopedie.

Specialisatie / aandachtsgebieden

Heupprothesiologie en schouderchirurgie

Talen

Nederlands, Engels, Bahasa Indonesia, Frans en Duits

Werkervaring

2006 – heden Orthopedisch chirurg, Kliniek ViaSana, Mill

2005 Fellowship bij het Queen’s Medical Centre, Nottingham, England

2004 – 2005 Clinical fellow in Adult Reconstructive Orthopaedics in the University of British Columbia, Vancouver, Canada

2004 Chef-de-clinique VieCurie Medisch Centrum, Venlo

 

Opleiding

1998 – 2004 Afronding opleiding orthopedisch chirurg, Academisch Ziekenhuis Maastricht1990 – 1997 Opleiding Geneeskunde, Katholieke Universiteit Leuven, België

Nevenactiviteiten

Nederlandse Orthopaedische Vereniging

Werkgroep schouder- en elleboog NOV

Lid Dutch hip society

Lid Federatie Medisch Specialisten

Lid Nederlandse Vereniging voor Arthroscopie

Lid schoudernetwerk Brabant

INFORMATIE OVER HET CORONAVIRUS

Om de verspreiding van het Coronavirus (COVID-19) zo veel als mogelijk tegen te gaan, heeft Acibadem IMC besloten de consulten vanaf dinsdag 17 maart 2020 zoveel als mogelijk telefonisch uit te voeren. Indien dit medisch gezien niet verantwoord is, wordt u op de polikliniek uitgenodigd. Hierbij geldt het volgende; Indien u (of een gezinslid van u) hoest, keelpijn hebt, verkouden bent en/of kortademig bent, dan verzoeken wij u beleefd doch dringend uw bezoek aan Acibadem IMC uit te stellen en uw afspraak per e-mail te verzetten.  Het Acibadem IMC Callcenter neemt daarna contact met u op om uw afspraak opnieuw in te plannen.

Hebt u naast de genoemde klachten ook koorts, hoger dan 38 graden, neem dan direct telefonisch contact op met uw huisarts.

Vanaf dinsdag 17 maart tot en met dinsdag 28 april 2020 worden er bij Acibadem IMC geen geplande operaties uitgevoerd. Wij evalueren dit beleid wekelijks waarna het beleid indien nodig wordt bijgesteld. Voor vragen over operaties kunt u mailen naar: okplanning@acibademimc.com.

Voor het verzetten van uw afspraak kunt u mailen naar: afspraak@acibademimc.com. Ons callcenter neemt dan contact met u op om uw afspraak opnieuw in te plannen.

Kijk voor meer informatie over het coronavirus op de website van het RIVM.

ENGLISH

In order to prevent the spread of the Corona virus (Covid-19) as much as possible, Acibadem IMC has decided to carry out the consultations by telephone as far as possible from Tuesday 17 March 2020. If this is not medically justified, you will be invited to the outpatient clinic. The following applies; If you (or someone in your family) have a cough, sore throat, have a cold and/or are short of breath, please politely but urgently postpone your visit to Acibadem IMC and to postpone your appointment by email.  The Acibadem IMC Call Centre will then contact you to reschedule your appointment.

In addition to the mentioned complaints, you also have a fever, higher than 38 degrees, please contact your gp directly by phone.

No planned operations will be carried out at Acibadem IMC from Tuesday March 17th 2020 to Tuesday April 28th 2020. We evaluate this policy weekly after which the policy is adjusted if necessary. For questions about operations you can email to: okplanning@acibademimc.com.

To reschedule your appointment, please email: afspraak@acibademimc.com.  The Acibadem IMC Call Centre will  contact  you to reschedule your appointment.

For more information about the coronavirus, please visit the RIVM website.