Drs. Bernard Hummelink

Drs. Bernard Hummelink
Neurochirurg
De studie geneeskunde deed Bernard Hummelink aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Daarna werkte hij als arts-assistent neurologie in het Militair Hospitaal Dr. A. Mathijsen te Utrecht. Door samenwerking met de neurochirurg die eenmaal per week kwam opereren wist hij zeker dat hij neurochirurg wilde worden. Hierna werkte hij ruim twee jaar als arts-assistent neurochirurgie in het AMC te Amsterdam en het VUMC te Amsterdam. Sinds 2002 beoefende hij de neurochirurgie in de volle omvang in het MC Slotervaart, dus ook hersenchirurgie. Met minimaal invasieve wervelkolomchirurgie bij bv. rugherniaoperaties in dagbehandeling. Of neurostimulatie voor pijn na een rugoperatie die onvoldoende heeft geholpen. Met veel enthousiasme ga ik bij ACIBADEM verder met voornamelijk wervelkolomchirurgie.

Specialisatie / aandachtsgebieden
Minimaal invasieve wervelkolomchirurgie, chirurgische pijnbehandeling d.m.v. neurostimulatie.

Talen
Nederlands, Engels, Frans, Duits

Werkervaring
2016 – 2018 Neurochirurg MC Zuiderzee Lelystad
2015 Neurochirurg Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk
2014 – 2015 Neurochirurg Amstelland Ziekenhuis Amstelveen
2005 – 2016 Neurochirurg Kennemer Gasthuis Haarlem
2004 – 2018 Staflid, consulent en lid MDO neuro-oncologie Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis Amsterdam
2003 – 2005 Neurochirurg OLVG Amsterdam
2002 – 2018 Neurochirurg MC Slotervaart Amsterdam

Opleiding
1995 – 2001 Specialisatie Neurochirurgie Universitair Ziekenhuis Antwerpen, België
1992 – 1994 Specialisatie Neurochirurgie Luitpold krankenhaus der Universität Würzburg, BRD
1981 – 1988 Geneeskunde, Vrije Universiteit Amsterdam

Lidmaatschappen
Lid van de Nederlandse Vereniging voor Neurochirurgie
Lid van de Vereniging voor Neuromodulatie Nederland
Lid van de Dutch Spine Society
Lid van de North American Spine Society
Lid van de European Association of Neuro-Oncology

INFORMATIE OVER HET CORONAVIRUS

Om de verspreiding van het Coronavirus (COVID-19) zo veel als mogelijk tegen te gaan, heeft Acibadem IMC besloten de consulten vanaf dinsdag 17 maart 2020 zoveel als mogelijk telefonisch uit te voeren. Indien dit medisch gezien niet verantwoord is, wordt u op de polikliniek uitgenodigd. Hierbij geldt het volgende; Indien u (of een gezinslid van u) hoest, keelpijn hebt, verkouden bent en/of kortademig bent, dan verzoeken wij u beleefd doch dringend uw bezoek aan Acibadem IMC uit te stellen en uw afspraak per e-mail te verzetten.  Het Acibadem IMC Callcenter neemt daarna contact met u op om uw afspraak opnieuw in te plannen.

Hebt u naast de genoemde klachten ook koorts, hoger dan 38 graden, neem dan direct telefonisch contact op met uw huisarts.

Vanaf dinsdag 17 maart tot en met dinsdag 28 april 2020 worden er bij Acibadem IMC geen geplande operaties uitgevoerd. Wij evalueren dit beleid wekelijks waarna het beleid indien nodig wordt bijgesteld. Voor vragen over operaties kunt u mailen naar: okplanning@acibademimc.com.

Voor het verzetten van uw afspraak kunt u mailen naar: afspraak@acibademimc.com. Ons callcenter neemt dan contact met u op om uw afspraak opnieuw in te plannen.

Kijk voor meer informatie over het coronavirus op de website van het RIVM.

ENGLISH

In order to prevent the spread of the Corona virus (Covid-19) as much as possible, Acibadem IMC has decided to carry out the consultations by telephone as far as possible from Tuesday 17 March 2020. If this is not medically justified, you will be invited to the outpatient clinic. The following applies; If you (or someone in your family) have a cough, sore throat, have a cold and/or are short of breath, please politely but urgently postpone your visit to Acibadem IMC and to postpone your appointment by email.  The Acibadem IMC Call Centre will then contact you to reschedule your appointment.

In addition to the mentioned complaints, you also have a fever, higher than 38 degrees, please contact your gp directly by phone.

No planned operations will be carried out at Acibadem IMC from Tuesday March 17th 2020 to Tuesday April 28th 2020. We evaluate this policy weekly after which the policy is adjusted if necessary. For questions about operations you can email to: okplanning@acibademimc.com.

To reschedule your appointment, please email: afspraak@acibademimc.com.  The Acibadem IMC Call Centre will  contact  you to reschedule your appointment.

For more information about the coronavirus, please visit the RIVM website.