Drs. Casper Jolink

Drs. Casper Jolink
KNO-ARTS

Tijdens zijn studie geneeskunde in Groningen werd de interesse voor de KNO bij Casper Jolink gewekt. Een fijnzinnig vak met een breed scala aan ziektebeelden waarbij een arts de patiënt vaak goed kan helpen.

Dokter Jolink houdt van het gehele KNO vak, maar zijn speciale interesse heeft de oorheelkunde. Na zijn opleiding tot KNO-arts in het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam heeft hij extra ervaring kunnen opdoen in de oorheelkunde in het hetzelfde ziekenhuis. Sindsdien verricht hij ook onderzoek naar oorproblemen bij oudere patiënten in het AMC. Dit onderzoek loopt nog en zal naar verwachting leiden tot een promotie.

De afgelopen jaren heeft dokter Jolink in verschillende ziekenhuizen gewerkt wat hem, naast ervaring, een brede blik op het vak heeft opgeleverd. De verschillende positieve dingen die hij op zijn werkplekken heeft geleerd wil hij graag samenbrengen in Acibadem IMC.

Bij Acibadem IMC wil dokter Jolink hoogwaardige, patiëntgerichte KNO zorg leveren in de volle breedte, waarbij hij samen met de patiënt tot een goede keuze van de behandeling kan komen. De tijd en aandacht die bij Acibadem IMC gegeven kan worden aan de patiënt ziet hij hierin als een belangrijk voordeel.

Specialisatie / aandachtsgebieden

KNO in de volle breedte met extra affiniteit met oorheelkunde.

Talen

Nederlands, Engels

Werkervaring

2019 – heden KNO-arts, Acibadem IMC
2017 – 2019 Waarnemend KNO-arts; Flevoziekenhuis Almere, Haaglanden Medisch Centrum Den Haag en Vijf Meren Kliniek Haarlem
2015 – 2017 KNO-arts, Academisch Medisch Centrum en Isala Klinieken Zwolle
2010 – 2015 KNO-arts in opleiding, Academisch Medisch Centrum, Amsterdam
2009 – 2010 Arts-assistent afdeling KNO Academisch Medisch Centrum, Amsterdam

Opleiding

2010 – 2015 Opleiding tot KNO-arts, Academisch Medisch Centrum Amsterdam
2002 – 2009 Studie Geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen

Lidmaatschappen

Lid van de Nederlandse Vereniging voor Keel-, Neus- & Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofdhalsgebied
Lid van European Rhinologic Society

Medische Publicaties
Klik link voor een overzicht.

INFORMATIE OVER HET CORONAVIRUS

Om de verspreiding van het Coronavirus (COVID-19) zo veel als mogelijk tegen te gaan, heeft Acibadem IMC besloten de consulten vanaf dinsdag 17 maart 2020 zoveel als mogelijk telefonisch uit te voeren. Indien dit medisch gezien niet verantwoord is, wordt u op de polikliniek uitgenodigd. Hierbij geldt het volgende; Indien u (of een gezinslid van u) hoest, keelpijn hebt, verkouden bent en/of kortademig bent, dan verzoeken wij u beleefd doch dringend uw bezoek aan Acibadem IMC uit te stellen en uw afspraak per e-mail te verzetten.  Het Acibadem IMC Callcenter neemt daarna contact met u op om uw afspraak opnieuw in te plannen.

Hebt u naast de genoemde klachten ook koorts, hoger dan 38 graden, neem dan direct telefonisch contact op met uw huisarts.

Vanaf dinsdag 17 maart tot en met dinsdag 28 april 2020 worden er bij Acibadem IMC geen geplande operaties uitgevoerd. Wij evalueren dit beleid wekelijks waarna het beleid indien nodig wordt bijgesteld. Voor vragen over operaties kunt u mailen naar: okplanning@acibademimc.com.

Voor het verzetten van uw afspraak kunt u mailen naar: afspraak@acibademimc.com. Ons callcenter neemt dan contact met u op om uw afspraak opnieuw in te plannen.

Kijk voor meer informatie over het coronavirus op de website van het RIVM.

ENGLISH

In order to prevent the spread of the Corona virus (Covid-19) as much as possible, Acibadem IMC has decided to carry out the consultations by telephone as far as possible from Tuesday 17 March 2020. If this is not medically justified, you will be invited to the outpatient clinic. The following applies; If you (or someone in your family) have a cough, sore throat, have a cold and/or are short of breath, please politely but urgently postpone your visit to Acibadem IMC and to postpone your appointment by email.  The Acibadem IMC Call Centre will then contact you to reschedule your appointment.

In addition to the mentioned complaints, you also have a fever, higher than 38 degrees, please contact your gp directly by phone.

No planned operations will be carried out at Acibadem IMC from Tuesday March 17th 2020 to Tuesday April 28th 2020. We evaluate this policy weekly after which the policy is adjusted if necessary. For questions about operations you can email to: okplanning@acibademimc.com.

To reschedule your appointment, please email: afspraak@acibademimc.com.  The Acibadem IMC Call Centre will  contact  you to reschedule your appointment.

For more information about the coronavirus, please visit the RIVM website.