Drs. Dashti Faraj

Drs. Dashti Faraj
ALGEMEEN CHIRURG

Ik werk hier sinds maart 2018. In 2008 heb ik mijn opleiding geneeskunde aan de universiteit van Utrecht afgerond. Twee jaar heb ik als arts niet in opleiding gewerkt in Den Bosch en in het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen (CWZ). In 2011 ben ik begonnen met mijn opleiding tot chirurg (CWZ/Radboudumc). In oktober 2016 heb ik mijn opleiding afgerond. Ik heb een half jaar als fellow colorectale chirurgie gewerkt in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Aansluitend heb ik ongeveer 1.5 jaar als fellow GE/oncologie en Bariatrie gewerkt in het Rijnstate Ziekenhuis in Arnhem.

Nu ben ik werkzaam als gastrointestinaal chirurg in het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda.

Voor mij is ‘shared decision making’ een belangrijke pijler in de behandelrelatie die ik met de patiënt aanga. De patiënt bij haar/zijn behandeling betrekken, geeft meer inzicht in het proces en vergroot de kans op succes.

Specialisatie / aandachtsgebieden

Algemene chirurgie (liesbreuken/galblaas/proctologie/buikwandbreuken/poliklinische verrichtingen)

Gastro-intestinale chirurgie

Oncologische chirurgie

Bariatrie

 

Talen

Nederlands, Engels, Arabisch

Werkervaring

2018 – heden Gastrointestinaal chirurg, Het Groene Hart Ziekenhuis, Gouda, Nederland

2017 – 2018 Fellow GE/onco-chirurgie en Bariatrische chirurgie Rijnstate ziekenhuis, Arnhem, Nederland

2016 – 2017 Fellow GE-chirurgie in het LUMC + Fellow bekkenbodemchirurgie en proctologie Keizer Kliniek

Opleiding

2015 – 2016 AIOS chirurgie (GE/ONCO differentiatie ), Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis, Nijmegen, Nederland

2013 – 2015 AIOS chirurgie (Algemene chirurgie), Radboudumc, Nijmegen, Nederland

2011 – 2013 AIOS chirurgie (Algemene chirurgie), Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis, Nijmegen, Nederland2002 – 2008Studie Geneeskunde aan de universiteit van Utrecht, Nederland

Nevenactiviteiten

Lid van de Nederlandse vereniging voor Heelkunde (NvvH)

Lid van de Nederlandse vereniging voor Gastrointestinale chirurgie (NVGIC)

Lis van de Nederlandse vereniging voor Oncologische chirurgie (NVCO)

Lid van de Nederlandse vereniging voor Bariatrie (DSMBS)

INFORMATIE OVER HET CORONAVIRUS

Om de verspreiding van het Coronavirus (COVID-19) zo veel als mogelijk tegen te gaan, heeft Acibadem IMC besloten de consulten vanaf dinsdag 17 maart 2020 zoveel als mogelijk telefonisch uit te voeren. Indien dit medisch gezien niet verantwoord is, wordt u op de polikliniek uitgenodigd. Hierbij geldt het volgende; Indien u (of een gezinslid van u) hoest, keelpijn hebt, verkouden bent en/of kortademig bent, dan verzoeken wij u beleefd doch dringend uw bezoek aan Acibadem IMC uit te stellen en uw afspraak per e-mail te verzetten.  Het Acibadem IMC Callcenter neemt daarna contact met u op om uw afspraak opnieuw in te plannen.

Hebt u naast de genoemde klachten ook koorts, hoger dan 38 graden, neem dan direct telefonisch contact op met uw huisarts.

Vanaf dinsdag 17 maart tot en met dinsdag 28 april 2020 worden er bij Acibadem IMC geen geplande operaties uitgevoerd. Wij evalueren dit beleid wekelijks waarna het beleid indien nodig wordt bijgesteld. Voor vragen over operaties kunt u mailen naar: okplanning@acibademimc.com.

Voor het verzetten van uw afspraak kunt u mailen naar: afspraak@acibademimc.com. Ons callcenter neemt dan contact met u op om uw afspraak opnieuw in te plannen.

Kijk voor meer informatie over het coronavirus op de website van het RIVM.

ENGLISH

In order to prevent the spread of the Corona virus (Covid-19) as much as possible, Acibadem IMC has decided to carry out the consultations by telephone as far as possible from Tuesday 17 March 2020. If this is not medically justified, you will be invited to the outpatient clinic. The following applies; If you (or someone in your family) have a cough, sore throat, have a cold and/or are short of breath, please politely but urgently postpone your visit to Acibadem IMC and to postpone your appointment by email.  The Acibadem IMC Call Centre will then contact you to reschedule your appointment.

In addition to the mentioned complaints, you also have a fever, higher than 38 degrees, please contact your gp directly by phone.

No planned operations will be carried out at Acibadem IMC from Tuesday March 17th 2020 to Tuesday April 28th 2020. We evaluate this policy weekly after which the policy is adjusted if necessary. For questions about operations you can email to: okplanning@acibademimc.com.

To reschedule your appointment, please email: afspraak@acibademimc.com.  The Acibadem IMC Call Centre will  contact  you to reschedule your appointment.

For more information about the coronavirus, please visit the RIVM website.