Drs. Djoeke Beekman

Drs. Djoeke Beekman
Internist
Sinds januari 2019 ben ik bij ACIBADEM werkzaam als internist. In 2014 heb ik mijn opleiding tot internist acute geneeskunde aan het VUmc afgerond. In voorgaande jaren heb ik in verschillende ziekenhuizen in Nederland gewerkt zowel op de polikliniek als op de spoedeisende hulp. Ik zie het als een leuke uitdaging om hier aan de slag te mogen. Binnen mijn bak vind ik het contact met mijn patiënten het leukste. Mijn doel is dan ook om samen met elke patiënt de best mogelijke behandeling te kiezen die bij desbetreffende situatie past.

Specialisatie / aandachtsgebieden

Algemeen internist en acute geneeskunde

Talen

Nederlands, Engels, Spaans

Werkervaring

2018 – Now Consultant internal medicine, ACIBADEM, Amsterdam
2017 – 2018 Consultant – acute & general internal medicine, Flevoziekenhuis, Almere
2017 – 2017 Chef de Clinique – acute & general internal medicine, Gelre Ziekenhuizen, locatie Apeldoorn
2016 – 2017 A&E/ acute internal medicine consultant, Beatrixziekenhuis, Gorinchem
2015 – 2016 Chef de Clinique – acute & general internal medicine, HMC (Bronovo), the Hague
2014 – 2015 Internist ad interim, TweeSteden Ziekenhuis, Tilburg
2012 – 2014 Fellow Acute Internal Medicine, VU University Medical Center, Amsterdam
2011 – 2012 Registrar General Internal Medicine, VU University Medical Centrum, Amsterdam
2007 – 2010 Registrar General Internal Medicine, Zaans Medisch Centrum, Zaandam
2007 Senior House officer General Internal Medicine, Reinier de Graaf Gasthuis, Delft
2006 – 2007 Senior House officer General Internal Medicine, Diakonessenhuis, Paramaribo, Surinam
2006 Resort physician, primary health care foundation “Medische Zending”, Laduani, Surinam
2005 – 2006 Junior House officer General Internal Medicine, St. Elisabeth Hospital, Willemstad, Curacao
2005 Assistant Medical Chemistry, VU Medical University, Amsterdam

Opleiding

2018 Masterclass shock, ECISM Paris
2018 FAMUS course, Bournemouth
2018 Teach the Teacher
2016 ALS course
2012 – 2014 Fellow Acute Internal Medicine, VU University Medical Center
2014 MMIMS
2014 HazMat
2007 – 2012 Registrar General Internal Medicine, VU University Medical Center
2006 Training in Suriname: 2 weeks at the E&A, 2 weeks at the dermatology department
1998 – 2005 Medical school, VU University Medical Center
2002 – 2004 Acupuncture, NAAV, Breukelen’; * Specialized in TCM and ART
1992 – 1997 Christelijk Gymnasium, Utrecht

Nevenactiviteiten
2017 – 2018 Teacher ABCDE course – Flevoziekenhuis
2013 – 2014 Member of the committee “decision making and implementation of resuscitation order” within de VU university medical center. This involves investigating problems around filling in the resuscitation forms, implementing new forms and controlling the implementation and searching for solutions where problems persist.
2011 – 2014 Regularly teaching students and nurses on topics as acute medical care, Diabetes, Hypertension, Intoxication, Heat stroke
2011 – 2014 Regularly teaching junior doctors on the ABCDE-principles.
2011 – 2012 NIGA committee, VU University Medical Center, Amsterdam
2008 – 2014 Vice-president and member of amateur theater group: “het Hondje van Mary” and performing once a year
2008 – 2010 President of the internal medicine registrars’ shift roster committee, Zaans Medical Center
2008 – 2010 Member of the ethical committee, Zaans Medical Center
2001 – 2002 Congress organization ‘Genetic Manipulation’, VU University Medical Center, Amsterdam
1998 – 2000 Organizing different activities for Amnesty-International in Amsterdam; e.g. Benefit Concert

INFORMATIE OVER HET CORONAVIRUS

Om de verspreiding van het Coronavirus (COVID-19) zo veel als mogelijk tegen te gaan, heeft Acibadem IMC besloten de consulten vanaf dinsdag 17 maart 2020 zoveel als mogelijk telefonisch uit te voeren. Indien dit medisch gezien niet verantwoord is, wordt u op de polikliniek uitgenodigd. Hierbij geldt het volgende; Indien u (of een gezinslid van u) hoest, keelpijn hebt, verkouden bent en/of kortademig bent, dan verzoeken wij u beleefd doch dringend uw bezoek aan Acibadem IMC uit te stellen en uw afspraak per e-mail te verzetten.  Het Acibadem IMC Callcenter neemt daarna contact met u op om uw afspraak opnieuw in te plannen.

Hebt u naast de genoemde klachten ook koorts, hoger dan 38 graden, neem dan direct telefonisch contact op met uw huisarts.

Vanaf dinsdag 17 maart tot en met dinsdag 28 april 2020 worden er bij Acibadem IMC geen geplande operaties uitgevoerd. Wij evalueren dit beleid wekelijks waarna het beleid indien nodig wordt bijgesteld. Voor vragen over operaties kunt u mailen naar: okplanning@acibademimc.com.

Voor het verzetten van uw afspraak kunt u mailen naar: afspraak@acibademimc.com. Ons callcenter neemt dan contact met u op om uw afspraak opnieuw in te plannen.

Kijk voor meer informatie over het coronavirus op de website van het RIVM.

ENGLISH

In order to prevent the spread of the Corona virus (Covid-19) as much as possible, Acibadem IMC has decided to carry out the consultations by telephone as far as possible from Tuesday 17 March 2020. If this is not medically justified, you will be invited to the outpatient clinic. The following applies; If you (or someone in your family) have a cough, sore throat, have a cold and/or are short of breath, please politely but urgently postpone your visit to Acibadem IMC and to postpone your appointment by email.  The Acibadem IMC Call Centre will then contact you to reschedule your appointment.

In addition to the mentioned complaints, you also have a fever, higher than 38 degrees, please contact your gp directly by phone.

No planned operations will be carried out at Acibadem IMC from Tuesday March 17th 2020 to Tuesday April 28th 2020. We evaluate this policy weekly after which the policy is adjusted if necessary. For questions about operations you can email to: okplanning@acibademimc.com.

To reschedule your appointment, please email: afspraak@acibademimc.com.  The Acibadem IMC Call Centre will  contact  you to reschedule your appointment.

For more information about the coronavirus, please visit the RIVM website.