Drs. Eeke van der Velden

Drs. Eeke van der Velden
RADIOLOOG

Na te zijn opgegroeid in Amstelveen, ben ik in 2003 begonnen met mijn studie Geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam. Hier is mijn interesse in de Radiologie ontstaan. Tijdens mijn coschappen en mijn jaar als arts-assistent neurologie en neurochirurgie werd steeds duidelijker dat kennis hebben van de anatomie van het menselijk lichaam en het stellen van de juiste diagnose bij een patiënt, mij het meest intrigeerde. Na mijn opleiding tot algemeen radioloog ben ik werkzaam geweest in het Leids Universitair Medisch Centrum en het HagaZiekenhuis waar ik mij verder heb gespecialiseerd in de musculoskeletale radiologie wat letterlijk betekent “spier en botten radiologie”. Vanaf 1 augustus 2019 ben ik werkzaam in het Acibadem IMC en mag ik bijdragen aan de hoge kwaliteit zorg die hier geleverd wordt. De snelheid waarmee een patiënt geholpen kan worden, de betrokkenheid van het medische personeel, de modern uitgeruste behandelkamers in dit prachtige gebouw, maken dat dit nieuwe medische centrum voor mij een bijzonder mooie plek is om te mogen werken.

Aandachtsgebieden

Musculoskeletale radiologie, Neuroradiologie en Echografie

Talen

Nederlands en Engels

Werkervaring

2019 – heden Acibadem IMC

2018 – 2019 Werkzaam als staflid (skeletradioloog) in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC).

2017 – 2018 Fellowship musculoskeletale LUMC te Leiden en HagaZiekenhuis te Den Haag.

2012 – 2017 Opleiding Radiologie (HORA), met differentiatie musculoskeletale radiologie

2015 – 2017 Adjunct secretaris Beentumoren Commissie in het LUMC.

Opleiding

2003 – 2010 Studie Geneeskunde, Universiteit van Amsterdam, Academisch Medisch Centrum.

2011 – 2011 Arts-assistent neurologie/neurochirurgie, niet in opleiding in het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis te Amsterdam.

2011 – 2011 Arts-assistent neurologie, niet in opleiding in het Kennemer Gasthuis te Haarlem.

Publicaties

Benign post-traumatic cortical cyst-like lesion following a distal radial fracture in a child., {Online}. Eeke C. van der Velden. Herman M. Kroon (2018, Jul 18).
URL: http://www.eurorad.org/case.php?id=15522
DOI: 10.1594/EURORAD/CASE.15522

In progress: The short external rotators after release in the anterior approach to the hip: a prospective study of MRI findings. Wouter Eilander, Eeke van der Velden, Matthijs van Harten, Paulien van Kampen, Tom Hogervorst. Department of Orthopaedics, Haga hospital, the Hague, the Netherlands, Department of Physical Therapy, Haga hospital, the Hague, the Netherlands, Department of Radiology, Haga hospital, the Hague, the Netherlands, Department of Orthopaedics, Bergman Clinics, Rijswijk, the Netherlands.

Lidmaatschappen

  • NVVR – Nederlandse Vereniging van Radiologie
  • ESSR – European Society of Muscoloskeletal Radiology
  • RSNA – Radiological Society of North-America

INFORMATIE OVER HET CORONAVIRUS

Om de verspreiding van het Coronavirus (COVID-19) zo veel als mogelijk tegen te gaan, heeft Acibadem IMC besloten de consulten vanaf dinsdag 17 maart 2020 zoveel als mogelijk telefonisch uit te voeren. Indien dit medisch gezien niet verantwoord is, wordt u op de polikliniek uitgenodigd. Hierbij geldt het volgende; Indien u (of een gezinslid van u) hoest, keelpijn hebt, verkouden bent en/of kortademig bent, dan verzoeken wij u beleefd doch dringend uw bezoek aan Acibadem IMC uit te stellen en uw afspraak per e-mail te verzetten.  Het Acibadem IMC Callcenter neemt daarna contact met u op om uw afspraak opnieuw in te plannen.

Hebt u naast de genoemde klachten ook koorts, hoger dan 38 graden, neem dan direct telefonisch contact op met uw huisarts.

Vanaf dinsdag 17 maart tot en met dinsdag 28 april 2020 worden er bij Acibadem IMC geen geplande operaties uitgevoerd. Wij evalueren dit beleid wekelijks waarna het beleid indien nodig wordt bijgesteld. Voor vragen over operaties kunt u mailen naar: okplanning@acibademimc.com.

Voor het verzetten van uw afspraak kunt u mailen naar: afspraak@acibademimc.com. Ons callcenter neemt dan contact met u op om uw afspraak opnieuw in te plannen.

Kijk voor meer informatie over het coronavirus op de website van het RIVM.

ENGLISH

In order to prevent the spread of the Corona virus (Covid-19) as much as possible, Acibadem IMC has decided to carry out the consultations by telephone as far as possible from Tuesday 17 March 2020. If this is not medically justified, you will be invited to the outpatient clinic. The following applies; If you (or someone in your family) have a cough, sore throat, have a cold and/or are short of breath, please politely but urgently postpone your visit to Acibadem IMC and to postpone your appointment by email.  The Acibadem IMC Call Centre will then contact you to reschedule your appointment.

In addition to the mentioned complaints, you also have a fever, higher than 38 degrees, please contact your gp directly by phone.

No planned operations will be carried out at Acibadem IMC from Tuesday March 17th 2020 to Tuesday April 28th 2020. We evaluate this policy weekly after which the policy is adjusted if necessary. For questions about operations you can email to: okplanning@acibademimc.com.

To reschedule your appointment, please email: afspraak@acibademimc.com.  The Acibadem IMC Call Centre will  contact  you to reschedule your appointment.

For more information about the coronavirus, please visit the RIVM website.