Drs. Ferenc Nobrega

Drs. Ferenc Nobrega
RADIOLOOG

Tijdens mijn studie geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam, ontdekte ik dat het specialisme radiologie een zeer breed en dynamisch vak is, wat perfect bij mij past. Als radioloog speel je een centrale rol bij beeldvormende diagnostiek en interventies. Als eerste moet je met behulp van de verschillende modaliteiten (Röntgen, echo, CT en MRI), de gehele anatomie van het lichaam kennen. Vervolgens moet je de eventuele afwijkingen op de beelden herkennen, om zo tot de juiste diagnose te komen. Naast het beoordelen van de beelden, neem ik ook deel aan multidisciplinaire besprekingen en zijn er ook enkele therapeutische mogelijkheden. Wat het vak ook nog boeiend maakt, is dat je als radioloog met apparatuur werkt, die zich razendsnel blijft ontwikkelen. Mijn opleiding tot allround radioloog heb ik gevolgd in het Catharina Ziekenhuis te Eindhoven. De jaren daarna ben ik werkzaam geweest in het Amstelland Ziekenhuis te Amstelveen, waar ik me verder heb ontwikkeld in de musculoskeletale radiologie, mammaradiologie (borsten), en cardiovasculaire radiologie (CT en MRI van het hart). Vol trots maak ik nu deel uit van ACIBADEM International Medical Center, waar ik door korte lijnen met goede professionals, in een uiterst comfortabele en patiëntgerichte omgeving, top zorg kan leveren.

Werkervaring

2017 Radioloog, ACIBADEM International Medical Center, Amsterdam

2006 – 2017 Radioloog, Amstelland Ziekenhuis, Amstelveen

 

 

Opleiding

2000 – 2006 Arts in opleiding (AIO) Radiologie, Catharina Ziekenhuis, Eindhoven

1992 – 1998 Opleiding Geneeskunde, Universiteit van Amsterdam

Lidmaatschap

NVvR – Nederlandse Vereniging van Radiologie

ESSR – European Society of Musculoskeletal Radiology

RSNA – Radiological Society of North-America

 

Talen

Nederlands, Engels

INFORMATIE OVER HET CORONAVIRUS

Om de verspreiding van het Coronavirus (COVID-19) zo veel als mogelijk tegen te gaan, heeft Acibadem IMC besloten de consulten vanaf dinsdag 17 maart 2020 zoveel als mogelijk telefonisch uit te voeren. Indien dit medisch gezien niet verantwoord is, wordt u op de polikliniek uitgenodigd. Hierbij geldt het volgende; Indien u (of een gezinslid van u) hoest, keelpijn hebt, verkouden bent en/of kortademig bent, dan verzoeken wij u beleefd doch dringend uw bezoek aan Acibadem IMC uit te stellen en uw afspraak per e-mail te verzetten.  Het Acibadem IMC Callcenter neemt daarna contact met u op om uw afspraak opnieuw in te plannen.

Hebt u naast de genoemde klachten ook koorts, hoger dan 38 graden, neem dan direct telefonisch contact op met uw huisarts.

Vanaf dinsdag 17 maart tot en met dinsdag 28 april 2020 worden er bij Acibadem IMC geen geplande operaties uitgevoerd. Wij evalueren dit beleid wekelijks waarna het beleid indien nodig wordt bijgesteld. Voor vragen over operaties kunt u mailen naar: okplanning@acibademimc.com.

Voor het verzetten van uw afspraak kunt u mailen naar: afspraak@acibademimc.com. Ons callcenter neemt dan contact met u op om uw afspraak opnieuw in te plannen.

Kijk voor meer informatie over het coronavirus op de website van het RIVM.

ENGLISH

In order to prevent the spread of the Corona virus (Covid-19) as much as possible, Acibadem IMC has decided to carry out the consultations by telephone as far as possible from Tuesday 17 March 2020. If this is not medically justified, you will be invited to the outpatient clinic. The following applies; If you (or someone in your family) have a cough, sore throat, have a cold and/or are short of breath, please politely but urgently postpone your visit to Acibadem IMC and to postpone your appointment by email.  The Acibadem IMC Call Centre will then contact you to reschedule your appointment.

In addition to the mentioned complaints, you also have a fever, higher than 38 degrees, please contact your gp directly by phone.

No planned operations will be carried out at Acibadem IMC from Tuesday March 17th 2020 to Tuesday April 28th 2020. We evaluate this policy weekly after which the policy is adjusted if necessary. For questions about operations you can email to: okplanning@acibademimc.com.

To reschedule your appointment, please email: afspraak@acibademimc.com.  The Acibadem IMC Call Centre will  contact  you to reschedule your appointment.

For more information about the coronavirus, please visit the RIVM website.