Drs. Gaby Weiss

Drs. Gaby Weiss
KAAKCHIRURG
Gaby Weiss studeerde geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam waar zij in 1995 haar artsdiploma behaalde. Als agnio werkte zij daarna ruim een jaar in het BovenIJziekenhuis op de afdeling algemene chirurgie. In 1997 begon zij haar studie tandheelkunde aan het ACTA (Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam) en rondde dit in 2002 af. Gedurende deze studie werkte zij parttime als adviserend arts in het kader van de Wet Voorzieningen Gehandicapten. Zij is opgeleid tot MKA-chirurg in het LUMC (Leids Universitair Medisch Centrum, Prof. dr. van Merkesteyn) en het Spaarne ziekenhuis (voormalig Kennemer Gasthuis te Haarlem, Prof. dr. Becking). Na het voltooien van haar specialisatie eind 2006 heeft zij een jaar in het Bronovo en het Slotervaartziekenhuis gewerkt. Zij trad in 2008 toe tot de maatschap kaakchirurgie die verbonden was aan het BovenIJ en voormalige Slotervaartziekenhuis. Zij was van 2015 tot aan de sluiting van het MC Slotervaart in oktober 2018 Hoofd van de afdeling MKA-chirurgie. Sinds 2018 werkt zij in het Acibadem International Medical Center waar zij zich vooral bezighoudt met de dento-alveolaire chirurgie.

Expertisegebieden
Dento-alveolaire chirurgie, Kaakgewrichtsklachten, Orthognatische chirurgie

Talen
Nederlands, Engels, Frans

Werkervaring

2018 – heden MKA-chirurg Acibadem IMC
2008 – heden MKA-chirurg BovenIJ-ziekenhuis
2015 – 2018 Lid OK-commissie MC Slotervaart
2015 – 2018 Vakgroepvoorzitster BovenIJ ziekenhuis
2015 – 2018 Medisch afdelingshoofd MKA MC Slotervaart
2008 – 2018 MKA-chirurg MC Slotervaart
2006 – 2007 Vaste waarneming als MKA-chirurg Slotervaartziekenhuis en Bronovo ziekenhuis, Den Haag
1998 – 2001 Reanimatietrainer voor studenten tandheelkunde (ACTA)
1996 – 2001 Adviserend arts (ZVN-advies) IHKV de Wet Voorzieningen Gehandicapten
1995 – 1996 AGNIO algemene chirurgie BovenIJ-Ziekenhuis

Opleiding
2002 – 2005 Opleiding tot MKA-chirurg, Leids Universitair Medisch Centrum
1997 – 2002 Tandheelkunde, Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA)
1987 – 1995 Opleiding tot basisarts, Universiteit van Amsterdam
1986 – 1987 Franse taal, Université de Savoie, Chambery, Frankrijk

Nevenactiviteiten
Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT)
Nederlandse Vereniging voor Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie (NVMKA)
European Association for Cranio-Maxillo-Facial Surgery
International Association of Oral and Maxillofacial Surgeons

INFORMATIE OVER HET CORONAVIRUS

Om de verspreiding van het Coronavirus (COVID-19) zo veel als mogelijk tegen te gaan, heeft Acibadem IMC besloten de consulten vanaf dinsdag 17 maart 2020 zoveel als mogelijk telefonisch uit te voeren. Indien dit medisch gezien niet verantwoord is, wordt u op de polikliniek uitgenodigd. Hierbij geldt het volgende; Indien u (of een gezinslid van u) hoest, keelpijn hebt, verkouden bent en/of kortademig bent, dan verzoeken wij u beleefd doch dringend uw bezoek aan Acibadem IMC uit te stellen en uw afspraak per e-mail te verzetten.  Het Acibadem IMC Callcenter neemt daarna contact met u op om uw afspraak opnieuw in te plannen.

Hebt u naast de genoemde klachten ook koorts, hoger dan 38 graden, neem dan direct telefonisch contact op met uw huisarts.

Vanaf dinsdag 17 maart tot en met dinsdag 28 april 2020 worden er bij Acibadem IMC geen geplande operaties uitgevoerd. Wij evalueren dit beleid wekelijks waarna het beleid indien nodig wordt bijgesteld. Voor vragen over operaties kunt u mailen naar: okplanning@acibademimc.com.

Voor het verzetten van uw afspraak kunt u mailen naar: afspraak@acibademimc.com. Ons callcenter neemt dan contact met u op om uw afspraak opnieuw in te plannen.

Kijk voor meer informatie over het coronavirus op de website van het RIVM.

ENGLISH

In order to prevent the spread of the Corona virus (Covid-19) as much as possible, Acibadem IMC has decided to carry out the consultations by telephone as far as possible from Tuesday 17 March 2020. If this is not medically justified, you will be invited to the outpatient clinic. The following applies; If you (or someone in your family) have a cough, sore throat, have a cold and/or are short of breath, please politely but urgently postpone your visit to Acibadem IMC and to postpone your appointment by email.  The Acibadem IMC Call Centre will then contact you to reschedule your appointment.

In addition to the mentioned complaints, you also have a fever, higher than 38 degrees, please contact your gp directly by phone.

No planned operations will be carried out at Acibadem IMC from Tuesday March 17th 2020 to Tuesday April 28th 2020. We evaluate this policy weekly after which the policy is adjusted if necessary. For questions about operations you can email to: okplanning@acibademimc.com.

To reschedule your appointment, please email: afspraak@acibademimc.com.  The Acibadem IMC Call Centre will  contact  you to reschedule your appointment.

For more information about the coronavirus, please visit the RIVM website.