Drs. Hans Frejlach

Drs. Hans Frejlach

ORTHOPEDISCH CHIRURG

Opgeleid in het Academisch ziekenhuis Maastricht alwaar onderzoek gedaan naar kraakbeenherstel. Daarna in het Gelre ziekenhuis, locatie Zutphen. In die periode ook clubarts en consulent van Vitesse geweest op sportcentrum Papendal. Veel ervaring opgedaan in het behandelen van orthopedische sportproblematiek en complexe knieband letsels. Beziggehouden met schouderproblematiek in combinatie met artrose behandeling van heup en knie. Daarna bij een kliniek als medisch manager en medisch directeur betrokken geweest bij het opzetten van kwaliteitszorg. Naast mijn werkzaamheden als orthopedisch chirurg ben ik consulent bij diverse top -en breedtesportverenigingen.

Specialisatie / aandachtsgebieden

Arthroscopische knie- en kruisbandchirurgie, Knieprothesiologie, Schouderchirurgie, Sportorthopedie

Talen

Nederlands, Duits, Engels, Tsjechisch

Werkervaring

2010 – 2018 Orthopedisch chirurg, Annatommie, Apeldoorn

2003 – 2010 Orthopedisch chirurg, Gelre ziekenhuizen

Opleiding

2002 – 2003 Junior Academisch Specialist, ziekenhuis Maastricht

1980 – 1990 Geneeskunde, Universiteit van Amsterdam

Nevenactiviteiten

NOV (Nederlandse Orthopedische Vereniging)

NVA (Nederlandse Vereniging voor Arthroscopie)

CCC (College van Clubartsen en Consulenten)

KNMG (Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst)

Lid en later voorzitter Infectiecommissie

Lid TraumacommissieLid werkgroep

Minimaal invasieve ChirurgieLid werkgroep

Luchtbeheersing operatiekamersLid werkgroep Procduretrays

Huidig Onderzoek

Multicentre Trial Ligamys kruisband repair; www.Ligamys.nl

Persoonlijke website

www.drfrejlach.com

INFORMATIE OVER HET CORONAVIRUS

Om de verspreiding van het Coronavirus (COVID-19) zo veel als mogelijk tegen te gaan, heeft Acibadem IMC besloten de consulten vanaf dinsdag 17 maart 2020 zoveel als mogelijk telefonisch uit te voeren. Indien dit medisch gezien niet verantwoord is, wordt u op de polikliniek uitgenodigd. Hierbij geldt het volgende; Indien u (of een gezinslid van u) hoest, keelpijn hebt, verkouden bent en/of kortademig bent, dan verzoeken wij u beleefd doch dringend uw bezoek aan Acibadem IMC uit te stellen en uw afspraak per e-mail te verzetten.  Het Acibadem IMC Callcenter neemt daarna contact met u op om uw afspraak opnieuw in te plannen.

Hebt u naast de genoemde klachten ook koorts, hoger dan 38 graden, neem dan direct telefonisch contact op met uw huisarts.

Vanaf dinsdag 17 maart tot en met dinsdag 28 april 2020 worden er bij Acibadem IMC geen geplande operaties uitgevoerd. Wij evalueren dit beleid wekelijks waarna het beleid indien nodig wordt bijgesteld. Voor vragen over operaties kunt u mailen naar: okplanning@acibademimc.com.

Voor het verzetten van uw afspraak kunt u mailen naar: afspraak@acibademimc.com. Ons callcenter neemt dan contact met u op om uw afspraak opnieuw in te plannen.

Kijk voor meer informatie over het coronavirus op de website van het RIVM.

ENGLISH

In order to prevent the spread of the Corona virus (Covid-19) as much as possible, Acibadem IMC has decided to carry out the consultations by telephone as far as possible from Tuesday 17 March 2020. If this is not medically justified, you will be invited to the outpatient clinic. The following applies; If you (or someone in your family) have a cough, sore throat, have a cold and/or are short of breath, please politely but urgently postpone your visit to Acibadem IMC and to postpone your appointment by email.  The Acibadem IMC Call Centre will then contact you to reschedule your appointment.

In addition to the mentioned complaints, you also have a fever, higher than 38 degrees, please contact your gp directly by phone.

No planned operations will be carried out at Acibadem IMC from Tuesday March 17th 2020 to Tuesday April 28th 2020. We evaluate this policy weekly after which the policy is adjusted if necessary. For questions about operations you can email to: okplanning@acibademimc.com.

To reschedule your appointment, please email: afspraak@acibademimc.com.  The Acibadem IMC Call Centre will  contact  you to reschedule your appointment.

For more information about the coronavirus, please visit the RIVM website.