Drs. Hubèr Klomps

Drs. Hubèr Klomps
CARDIOLOOG

Cardioloog sinds 1979. Ik ben geboren in Schiedam en heb medicijnen gestudeerd aan de medische faculteit in Utrecht. Aanvankelijk internisten opleiding gedaan in het Elisabeth ziekenhuis in Tilburg, daarna de opleiding Cardiologie in het Catharina ziekenhuis in Eindhoven. Daarna 34 jaar werkzaam geweest in het St. Jans Gasthuis in Weert. Vervolgens waarnemend cardioloog bij verschillende klinieken.

Drs. Klomps zijn werkdagen zijn maandag (Vlaardingen bij MC Hoog Lede) en woensdag (Amsterdam).

Specialisatie / aandachtsgebieden

Allround cardioloog met speciale interesse in hartfalen en hartritmestoornissen.

Talen

Nederlands, Engels en Duits

Werkervaring

2017 – 2018 Waarnemend cardioloog in Goes
2015 – heden Anderhalvelijnszorg cardioloog bij praktijken in Weert en Den Bosch
1979 – 2015 Cardioloog St. Jans Gasthuis Weert
1977 – 1979 Internisten opleiding St. Elisabeth ziekenhuis Tilburg

Opleiding

1970 – 1977 Opleiding Geneeskunde aan de Medische faculteit Utrecht

Nevenactiviteiten

2018 – heden Lid Cardiologen panel

2018 – heden TeleCardiologie (platform met 600 huisartsen)

Medische Publicaties

Klik hier voor een overzicht.

INFORMATIE OVER HET CORONAVIRUS

Om de verspreiding van het Coronavirus (COVID-19) zo veel als mogelijk tegen te gaan, heeft Acibadem IMC besloten de consulten vanaf dinsdag 17 maart 2020 zoveel als mogelijk telefonisch uit te voeren. Indien dit medisch gezien niet verantwoord is, wordt u op de polikliniek uitgenodigd. Hierbij geldt het volgende; Indien u (of een gezinslid van u) hoest, keelpijn hebt, verkouden bent en/of kortademig bent, dan verzoeken wij u beleefd doch dringend uw bezoek aan Acibadem IMC uit te stellen en uw afspraak per e-mail te verzetten.  Het Acibadem IMC Callcenter neemt daarna contact met u op om uw afspraak opnieuw in te plannen.

Hebt u naast de genoemde klachten ook koorts, hoger dan 38 graden, neem dan direct telefonisch contact op met uw huisarts.

Vanaf dinsdag 17 maart tot en met dinsdag 28 april 2020 worden er bij Acibadem IMC geen geplande operaties uitgevoerd. Wij evalueren dit beleid wekelijks waarna het beleid indien nodig wordt bijgesteld. Voor vragen over operaties kunt u mailen naar: okplanning@acibademimc.com.

Voor het verzetten van uw afspraak kunt u mailen naar: afspraak@acibademimc.com. Ons callcenter neemt dan contact met u op om uw afspraak opnieuw in te plannen.

Kijk voor meer informatie over het coronavirus op de website van het RIVM.

ENGLISH

In order to prevent the spread of the Corona virus (Covid-19) as much as possible, Acibadem IMC has decided to carry out the consultations by telephone as far as possible from Tuesday 17 March 2020. If this is not medically justified, you will be invited to the outpatient clinic. The following applies; If you (or someone in your family) have a cough, sore throat, have a cold and/or are short of breath, please politely but urgently postpone your visit to Acibadem IMC and to postpone your appointment by email.  The Acibadem IMC Call Centre will then contact you to reschedule your appointment.

In addition to the mentioned complaints, you also have a fever, higher than 38 degrees, please contact your gp directly by phone.

No planned operations will be carried out at Acibadem IMC from Tuesday March 17th 2020 to Tuesday April 28th 2020. We evaluate this policy weekly after which the policy is adjusted if necessary. For questions about operations you can email to: okplanning@acibademimc.com.

To reschedule your appointment, please email: afspraak@acibademimc.com.  The Acibadem IMC Call Centre will  contact  you to reschedule your appointment.

For more information about the coronavirus, please visit the RIVM website.