Drs. Ivo ten Hove

Drs. Ivo ten Hove
KAAKCHIRURG
Drs. I. (Ivo) ten Hove studeerde af als tandarts aan het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA) in 1998. De studie geneeskunde werd aan de Vrije universiteit te Amsterdam gevolgd en het artsexamen werd afgelegd in 2006. Van 2001- 2005 werd hij opgeleid tot specialist Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie (MKA) in het VU medisch centrum, Amsterdam (Opleider: Prof. Dr. I. van der Waal). Zijn perifere opleiding tot kaakchirurg vond plaats in Alkmaar gevolgd door een stage Aangezichtstraumatologie in Newcastle, Engeland. Na de specialisatie tot kaakchirurg werd een tweejarige fellowship Hoofd-Hals Chirurgie in het Erasmus MC te Rotterdam afgelegd (2011 en 2012). Van 2007 tot 2018 was hij verbonden aan MC Slotervaart te Amsterdam. Sinds 2009 is hij tevens werkzaam in het Erasmus MC te Rotterdam.

Expertisegebieden
Dento-alveolaire chirurgie, Oral medicine

Talen
Nederlands en Engels

Werkervaring

2007 – heden Kaakchirurg afdeling Mond- Kaak en Aangezichtschirurgie, Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam
2007 – 2018 Kaakchirurg in het Slotervaart ziekenhuis, Amsterdam
1998 – 2006 Tandarts in groepspraktijk, Leiden

Opleiding
2011 – 2012 Fellowship Hoofd-Hals Chirurgie in het Erasmus MC te Rotterdam
2001 – 2005 Opleiding tot specialist Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie (MKA) in het VU medisch centrum, Amsterdam
1998 – 2006 Studie geneeskunde aan de Vrije universiteit Amsterdam
1992 – 1998 Studie tandheelkunde Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA)

Lidmaatschap

Nederlandse Werkgroep Hoofd-Hals Tumoren (NWHHT).

Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT)

Nederlandse Vereniging voor Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie (NVMKA)

Nederlandse Vereniging voor Orale Implantologie (NVOI)

Publicaties

Survival of patients with head and neck cancer with metachronous multiple primary tumors is surprisingly favorable. Bugter O, van Iwaarden DLP, Dronkers EAC, de Herdt MJ, Wieringa MH, Verduijn GM, Mureau MAM, Ten Hove I, van Meerten E, Hardillo JA, Baatenburg de Jong RJ. Head Neck. 2019 Jan 16. doi: 10.1002/hed.25595. [Epub ahead of print] PMID: 30652377 [PubMed – as supplied by publisher]
Deep hyperthermia with the HYPERcollar system combined with irradiation for advanced head and neck carcinoma – a feasibility study. Verduijn GM, de Wee EM, Rijnen Z, Togni P, Hardillo JAU, Ten Hove I, Franckena M, van Rhoon GC, Paulides MM. Int J Hyperthermia. 2018 Nov;34(7):994-1001. doi: 10.1080/02656736.2018.1454610. Epub 2018 May 11. PMID: 29747544 [PubMed – in process]
Evaluation of bone resection margins of segmental mandibulectomy for oral squamous cell carcinoma. Smits RWH, Ten Hove I, Dronkers EAC, Bakker Schut TC, Mast H, Baatenburg de Jong RJ, Wolvius EB, Puppels GJ, Koljenović S. Int J Oral Maxillofac Surg. 2018 Aug;47(8):959-964. doi: 10.1016/j.ijom.2018.03.006. Epub 2018 Mar 28. PMID: 29605084 [PubMed – indexed for MEDLINE]
Raman spectroscopy for assessment of bone resection margins in mandibulectomy for oral cavity squamous cell carcinoma. Barroso EM, Ten Hove I, Bakker Schut TC, Mast H, van Lanschot CGF, Smits RWH, Caspers PJ, Verdijk R, Noordhoek Hegt V, Baatenburg de Jong RJ, Wolvius EB, Puppels GJ, Koljenović S. Eur J Cancer. 2018 Mar;92:77-87. doi: 10.1016/j.ejca.2018.01.068. Epub 2018 Feb 8. PMID: 29428867 [PubMed – indexed for MEDLINE]
Water Concentration Analysis by Raman Spectroscopy to Determine the Location of the Tumor Border in Oral Cancer Surgery. Barroso EM, Smits RW, van Lanschot CG, Caspers PJ, Ten Hove I, Mast H, Sewnaik A, Hardillo JA, Meeuwis CA, Verdijk R, Noordhoek Hegt V, Baatenburg de Jong RJ, Wolvius EB, Bakker Schut TC, Koljenović S, Puppels GJ. Cancer Res. 2016 Oct 15;76(20):5945-5953. Epub 2016 Aug 16. PMID: 27530325 [PubMed – indexed for MEDLINE] Free Article
Resection margins in oral cancer surgery: Room for improvement. Smits RW, Koljenović S, Hardillo JA, Ten Hove I, Meeuwis CA, Sewnaik A, Dronkers EA, Bakker Schut TC, Langeveld TP, Molenaar J, Hegt VN, Puppels GJ, Baatenburg de Jong RJ. Head Neck. 2016 Apr;38 Suppl 1:E2197-203. doi: 10.1002/hed.24075. Epub 2015 Jun 15. Review. PMID: 25899524 [PubMed – indexed for MEDLINE]
Discrimination between oral cancer and healthy tissue based on water content determined by Raman spectroscopy. Barroso EM, Smits RW, Bakker Schut TC, ten Hove I, Hardillo JA, Wolvius EB, Baatenburg de Jong RJ, Koljenović S, Puppels GJ. Anal Chem. 2015 Feb 17;87(4):2419-26. doi: 10.1021/ac504362y. Epub 2015 Feb 5. PMID: 25621527 [PubMed – indexed for MEDLINE]
Patients with oral cancer developing from pre-existing oral leukoplakia: do they do better than those with de novo oral cancer? Weijers M, Ten Hove I, Allard RH, Bezemer DP, van der Waal I. J Oral Pathol Med. 2008 Mar;37(3):134-6. doi: 10.1111/j.1600-0714.2007.00601.x. PMID: 18251936 [PubMed – indexed for MEDLINE]
[Single tooth replacement with an implant. Possibilities and limitations]. de Lange GL, Brandt RW, ten Hove I. Ned Tijdschr Tandheelkd. 1999 May;106(5):182-6. Review. Dutch. PMID: 11930364 [PubMed – indexed for MEDLINE]

INFORMATIE OVER HET CORONAVIRUS

Om de verspreiding van het Coronavirus (COVID-19) zo veel als mogelijk tegen te gaan, heeft Acibadem IMC besloten de consulten vanaf dinsdag 17 maart 2020 zoveel als mogelijk telefonisch uit te voeren. Indien dit medisch gezien niet verantwoord is, wordt u op de polikliniek uitgenodigd. Hierbij geldt het volgende; Indien u (of een gezinslid van u) hoest, keelpijn hebt, verkouden bent en/of kortademig bent, dan verzoeken wij u beleefd doch dringend uw bezoek aan Acibadem IMC uit te stellen en uw afspraak per e-mail te verzetten.  Het Acibadem IMC Callcenter neemt daarna contact met u op om uw afspraak opnieuw in te plannen.

Hebt u naast de genoemde klachten ook koorts, hoger dan 38 graden, neem dan direct telefonisch contact op met uw huisarts.

Vanaf dinsdag 17 maart tot en met dinsdag 28 april 2020 worden er bij Acibadem IMC geen geplande operaties uitgevoerd. Wij evalueren dit beleid wekelijks waarna het beleid indien nodig wordt bijgesteld. Voor vragen over operaties kunt u mailen naar: okplanning@acibademimc.com.

Voor het verzetten van uw afspraak kunt u mailen naar: afspraak@acibademimc.com. Ons callcenter neemt dan contact met u op om uw afspraak opnieuw in te plannen.

Kijk voor meer informatie over het coronavirus op de website van het RIVM.

ENGLISH

In order to prevent the spread of the Corona virus (Covid-19) as much as possible, Acibadem IMC has decided to carry out the consultations by telephone as far as possible from Tuesday 17 March 2020. If this is not medically justified, you will be invited to the outpatient clinic. The following applies; If you (or someone in your family) have a cough, sore throat, have a cold and/or are short of breath, please politely but urgently postpone your visit to Acibadem IMC and to postpone your appointment by email.  The Acibadem IMC Call Centre will then contact you to reschedule your appointment.

In addition to the mentioned complaints, you also have a fever, higher than 38 degrees, please contact your gp directly by phone.

No planned operations will be carried out at Acibadem IMC from Tuesday March 17th 2020 to Tuesday April 28th 2020. We evaluate this policy weekly after which the policy is adjusted if necessary. For questions about operations you can email to: okplanning@acibademimc.com.

To reschedule your appointment, please email: afspraak@acibademimc.com.  The Acibadem IMC Call Centre will  contact  you to reschedule your appointment.

For more information about the coronavirus, please visit the RIVM website.