Drs. Jelmer Krekt

Drs. Jelmer Krekt
RADIOLOOG

Ik ben geboren in Friesland en op mijn 17de vertrok ik naar Amsterdam om daar aan de Gemeente Universiteit Geneeskunde te studeren. Hierna heb ik bijna 2 jaar bij de Koninklijke Marine gediend als assistent-chirurgie in het Marine Hospitaal te Overveen. Na mijn diensttijd ben ik 1 jaar assistent-neurochirurgie geweest in het Slotervaart Ziekenhuis. Aansluitend was er een boeiende en indrukwekkende periode van 2 jaar in het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis op de afdelingen Chirurgie en KNO. In 1985 begon ik mijn opleiding tot Radioloog in het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis in Amsterdam. De Radiologie heeft zich in deze periode sterk ontwikkeld met nieuwe technieken als CT-scan, MRI-scan, Angiografie met Dotterprocedure, Echografie met Doppler en allerlei punctie technieken. Vanaf 1989 tot 1 december 2017 heb ik gewerkt als radioloog in het Ziekenhuis Amstelland in Amstelveen. Daar heb ik de afdeling radiologie vormgegeven, door het moderniseren van de apparatuur en het introduceren van nieuwe onderzoeksmethoden. Per 1 december ben ik met veel enthousiasme begonnen bij ACIBADEM International Medical Center. Hier geef ik vorm aan de afdeling Radiologie, samen met mijn collega Ferenc Nobrega. Mijn ambitie is om als ondersteunende afdeling goede contacten te onderhouden met de specialisten van ACIBADEM International Medical Center en verwijzende huisartsen. Regelmatig overleg, om wensen en behoeften van patiënt en zorgverlener goed af te stemmen, vind ik hierbij van groot belang.

Aandachtsgebieden:

Cardiovasculair, in het bijzonder CT-coronairen.

Thorax: Longziekten

Abdomen

Echografie

Talen

Nederlands en Engels

Werkervaring

1989 – 2017 Radioloog, Amstelland Ziekenhuis, Amstelveen

1982 – 1984 Assistent afdeling Chirurgie en KNO, Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis, Amsterdam

1981 – 1982 Assistent-Neurochirurgie, Slotervaart Ziekenhuis, Amsterdam

1979 – 1981 Koninklijke Marine, Assistent-Chirurg Marine Hospitaal, Overveen

Opleiding

1985 – 1989 Opleiding Radiologie, Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, Amsterdam

1972 – 1979 Geneeskunde, Gemeente Universiteit, Amsterdam

INFORMATIE OVER HET CORONAVIRUS

Om de verspreiding van het Coronavirus (COVID-19) zo veel als mogelijk tegen te gaan, heeft Acibadem IMC besloten de consulten vanaf dinsdag 17 maart 2020 zoveel als mogelijk telefonisch uit te voeren. Indien dit medisch gezien niet verantwoord is, wordt u op de polikliniek uitgenodigd. Hierbij geldt het volgende; Indien u (of een gezinslid van u) hoest, keelpijn hebt, verkouden bent en/of kortademig bent, dan verzoeken wij u beleefd doch dringend uw bezoek aan Acibadem IMC uit te stellen en uw afspraak per e-mail te verzetten.  Het Acibadem IMC Callcenter neemt daarna contact met u op om uw afspraak opnieuw in te plannen.

Hebt u naast de genoemde klachten ook koorts, hoger dan 38 graden, neem dan direct telefonisch contact op met uw huisarts.

Vanaf dinsdag 17 maart tot en met dinsdag 28 april 2020 worden er bij Acibadem IMC geen geplande operaties uitgevoerd. Wij evalueren dit beleid wekelijks waarna het beleid indien nodig wordt bijgesteld. Voor vragen over operaties kunt u mailen naar: okplanning@acibademimc.com.

Voor het verzetten van uw afspraak kunt u mailen naar: afspraak@acibademimc.com. Ons callcenter neemt dan contact met u op om uw afspraak opnieuw in te plannen.

Kijk voor meer informatie over het coronavirus op de website van het RIVM.

ENGLISH

In order to prevent the spread of the Corona virus (Covid-19) as much as possible, Acibadem IMC has decided to carry out the consultations by telephone as far as possible from Tuesday 17 March 2020. If this is not medically justified, you will be invited to the outpatient clinic. The following applies; If you (or someone in your family) have a cough, sore throat, have a cold and/or are short of breath, please politely but urgently postpone your visit to Acibadem IMC and to postpone your appointment by email.  The Acibadem IMC Call Centre will then contact you to reschedule your appointment.

In addition to the mentioned complaints, you also have a fever, higher than 38 degrees, please contact your gp directly by phone.

No planned operations will be carried out at Acibadem IMC from Tuesday March 17th 2020 to Tuesday April 28th 2020. We evaluate this policy weekly after which the policy is adjusted if necessary. For questions about operations you can email to: okplanning@acibademimc.com.

To reschedule your appointment, please email: afspraak@acibademimc.com.  The Acibadem IMC Call Centre will  contact  you to reschedule your appointment.

For more information about the coronavirus, please visit the RIVM website.