Drs. Karel Jan Tusenius

Drs. Karel Jan Tusenius
INTERNIST

Mijn loopbaan als internist begon op de afdeling hematologie van het AMC, ook werkte ik in verschillende kleinere ziekenhuizen in het buitenland en Nederland. Ik heb inmiddels brede ervaring opgedaan in mijn vak en beschouw mijzelf tegenwoordig vooral als algemeen internist. Ik probeer goed te luisteren naar het verhaal van de patiënt en niet alleen af te gaan op laboratorium en overige diagnostische uitslagen. Leefstijl geneeskunde en het mede verantwoordelijk maken van de patiënt voor zijn of haar welzijn, waar mogelijk, zijn voor mij uitgangspunten van het vak. Wat mij aantrekt in Acibadem is de combinatie van een modern, uitstekend geoutilleerd ziekenhuis en de nog menselijke maat met korte lijnen.

Specialisatie / aandachtsgebieden

Stofwisselingsziektes (diabetes, hypercholesterolemie, schildklierziektes etc.), bloedziektes en maag/darm aandoeningen. Ook heb ik belangstelling voor integratieve geneeskunde.

Talen

Nederlands, Duits, Engels en Frans

Werkervaring

2015-2019  Algemeen internist DC Lairesse, Amsterdam

2012-2015 Internist/maagdarm endoscopist Bergman kliniek, Bilthoven

1993-2012 Internist Internisten praktijk Bilthoven

1988-1993 Internist Berg en Bosch Bilthoven

1987-1988 Wetenschappelijk medewerker afdeling hematologie AMC

1987 Registratie internist AMC

Opleidingen

1980-1982 AGNIO interne geneeskunde Basel

1978 Artsexamen G.U. Amsterdam

1971 Propadeuse werktuigbouwkunde T.U. Delft

1970 Gymnasium β Rotterdam

Publicaties

Measurement of proliferation indices in Hodgkin’s lymphoma; is it usefull?

Tusenius KJ, Bakker PJM, van Oers MHJ

Journal Leukemia and Lymphoma; 1992; vol 7.

 

Iscador Qu for chronic Hepatitis C: an exploratory study

Tusenius KJ, Spoek AM, Kramers CW

Complementary Therapies in Medicine; 2001; 9

 

Exploratory study on the effects of treatment with two mistletoe preparations on chronic Hepatitis C

Tusenius KJ, Spoek AM, van Hattum J

Journal ArztneimittelforschungDrugresearch; 2005; Res. 55; no 12.

 

Effects of  viscum album L. Extracts on cell cycle and survival of tumor cells

Harmsen M, Ummelen MIJ, Tusenius KJ, Ramaekers FCS

Journal ArztneimittelforschungDrugresearch; 2006; vol 556.

INFORMATIE OVER HET CORONAVIRUS

Om de verspreiding van het Coronavirus (COVID-19) zo veel als mogelijk tegen te gaan, heeft Acibadem IMC besloten de consulten vanaf dinsdag 17 maart 2020 zoveel als mogelijk telefonisch uit te voeren. Indien dit medisch gezien niet verantwoord is, wordt u op de polikliniek uitgenodigd. Hierbij geldt het volgende; Indien u (of een gezinslid van u) hoest, keelpijn hebt, verkouden bent en/of kortademig bent, dan verzoeken wij u beleefd doch dringend uw bezoek aan Acibadem IMC uit te stellen en uw afspraak per e-mail te verzetten.  Het Acibadem IMC Callcenter neemt daarna contact met u op om uw afspraak opnieuw in te plannen.

Hebt u naast de genoemde klachten ook koorts, hoger dan 38 graden, neem dan direct telefonisch contact op met uw huisarts.

Vanaf dinsdag 17 maart tot en met dinsdag 28 april 2020 worden er bij Acibadem IMC geen geplande operaties uitgevoerd. Wij evalueren dit beleid wekelijks waarna het beleid indien nodig wordt bijgesteld. Voor vragen over operaties kunt u mailen naar: okplanning@acibademimc.com.

Voor het verzetten van uw afspraak kunt u mailen naar: afspraak@acibademimc.com. Ons callcenter neemt dan contact met u op om uw afspraak opnieuw in te plannen.

Kijk voor meer informatie over het coronavirus op de website van het RIVM.

ENGLISH

In order to prevent the spread of the Corona virus (Covid-19) as much as possible, Acibadem IMC has decided to carry out the consultations by telephone as far as possible from Tuesday 17 March 2020. If this is not medically justified, you will be invited to the outpatient clinic. The following applies; If you (or someone in your family) have a cough, sore throat, have a cold and/or are short of breath, please politely but urgently postpone your visit to Acibadem IMC and to postpone your appointment by email.  The Acibadem IMC Call Centre will then contact you to reschedule your appointment.

In addition to the mentioned complaints, you also have a fever, higher than 38 degrees, please contact your gp directly by phone.

No planned operations will be carried out at Acibadem IMC from Tuesday March 17th 2020 to Tuesday April 28th 2020. We evaluate this policy weekly after which the policy is adjusted if necessary. For questions about operations you can email to: okplanning@acibademimc.com.

To reschedule your appointment, please email: afspraak@acibademimc.com.  The Acibadem IMC Call Centre will  contact  you to reschedule your appointment.

For more information about the coronavirus, please visit the RIVM website.