Drs. Marjolijn Oomens

Drs. Marjolijn Oomens
KAAKCHIRURG
Als kaakchirurg behandelt Marjolijn patiënten die verwezen worden door de tandarts of huisarts voor problemen aan de tanden en kiezen, maar ook aan de slijmvliezen en kaken. Haar aandachtsgebieden liggen bij de algemene dento-alveolaire chirurgie, de mondpathologie en de speekselklier-pathologie en chirurgie.

Het is voor veel patiënten spannend om een behandeling bij de MKA-chirurg te ondergaan. Goede uitleg en persoonlijke aandacht werken geruststellend. Voor Marjolijn is het de uitdaging om patiënten van alle leeftijden opgelucht en met een prettig gevoel de deur uit te laten gaan.

Expertisegebieden
Dento-alveolaire chirurgie

Talen
Nederlands en Engels

Werkervaring

2018 – heden Fellow Hoofd-hals chirurgie Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis, Amsterdam
2018 MKA chirurg MC Slotervaart (Amsterdam)
2016 – 2018 MKA chirurg Reinier de Graaf Gasthuis (Delft) Amsterdam UMC, locatie AMC
2008 – 2013 Tandarts verschillende praktijk in Amsterdam en omstreken

Opleiding
2013 – 2016 Opleiding tot specialist Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie (MKA) in het VU medisch centrum, Amsterdam
2008 – 2013 Geneeskunde, Vrije universiteit Amsterdam
2003 – 2008 Tandheelkunde, Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA)

Lidmaatschap

Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT)

Nederlandse Vereniging voor Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie (NVMKA)

Redactielid tijdschrift Quality Practice

Publicaties

Willemse S, Oomens M, de Lange J, Karssemakers L. Diagnosing nontuberculous mycobacterial cervicofacial lymphadenitis in children: A systematic review and clinical guideline. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology 2018 Sep; 112: 48-54
Roeloffs M, Hubers L, Oomens M, Beuers U. IgG4 gerelateerde ziekte; een diagnostisch dilemma. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 2018, Aug 16; 162
de Groot RJ, Oomens MA, Forouzanfar T, Schulten EAJM. Augmentation followed by implantology in the edentulous mandible, a systematic review. Journal of Oral Rehabilitation 2018; Jan4
Willemse S, Oomens M, Karssemakers L, de Lange J. Een kleuter met een zwelling in de nek. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 2017; 161
Oomens MA, Baart JA, Booij L, Gevaar van algehele anesthesie en sedatie bij jonge kinderen. Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde 2016 Mei; 123(5):240-2
Oomens MA, Lazzari S, Heymans MW, Forouzanfar T. The association of funding, risk of bias and research outcome of Randomized Controlled Trials in Oral and Maxillofacial Surgery. Br J Oral Maxillofac Surg. 2016 Jan;54(1):46-50
Bins A, Oomens MA, Boffano P, Forouzanfar T. Is there enough evidence to regularly apply bone screws for intermaxillary fixation in mandibular fractures? J Oral Maxillofac Surg. 2015 Oct;73(10):1963-9
Oomens MA, Baart JA, Booij L, Gevaar van algehele anesthesie en sedatie bij ouderen. Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde 2015;122:674-679
Oomens MA, Forouzanfar T, Pharmaceutical management of trigeminal neuralgia in the elderly. Drugs & Aging 2015 Sept;32(9):717-26
Oomens MA, van der Waal I. Epidemiology of ameloblastomas of the jaws; a report from the Netherlands. Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 2014 Nov 1;19(6):e581-3
Oomens MA, Verlinden CR, Goey Y, Forouzanfar T. Prescribing antibiotic prophylaxis in orthognatic surgery: a systematic review. Int J Oral Maxillofac Surg. 2014 Jun;43(6):725-31.
Oomens MA, Heymans MW, Forouzanfar T. Risk of bias in research in oral and maxillofacial surgery. Br J Oral Maxillofac Surg. 2013 Dec;51(8):913-9.
Oomens MA, Forouzanfar T. Antibiotic prophylaxis in third molar surgery: a review. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol. 2012 Dec; 114(6);e5-12

Kijk hier voor het actuele overzicht van de publicaties

INFORMATIE OVER HET CORONAVIRUS

Om de verspreiding van het Coronavirus (COVID-19) zo veel als mogelijk tegen te gaan, heeft Acibadem IMC besloten de consulten vanaf dinsdag 17 maart 2020 zoveel als mogelijk telefonisch uit te voeren. Indien dit medisch gezien niet verantwoord is, wordt u op de polikliniek uitgenodigd. Hierbij geldt het volgende; Indien u (of een gezinslid van u) hoest, keelpijn hebt, verkouden bent en/of kortademig bent, dan verzoeken wij u beleefd doch dringend uw bezoek aan Acibadem IMC uit te stellen en uw afspraak per e-mail te verzetten.  Het Acibadem IMC Callcenter neemt daarna contact met u op om uw afspraak opnieuw in te plannen.

Hebt u naast de genoemde klachten ook koorts, hoger dan 38 graden, neem dan direct telefonisch contact op met uw huisarts.

Vanaf dinsdag 17 maart tot en met dinsdag 28 april 2020 worden er bij Acibadem IMC geen geplande operaties uitgevoerd. Wij evalueren dit beleid wekelijks waarna het beleid indien nodig wordt bijgesteld. Voor vragen over operaties kunt u mailen naar: okplanning@acibademimc.com.

Voor het verzetten van uw afspraak kunt u mailen naar: afspraak@acibademimc.com. Ons callcenter neemt dan contact met u op om uw afspraak opnieuw in te plannen.

Kijk voor meer informatie over het coronavirus op de website van het RIVM.

ENGLISH

In order to prevent the spread of the Corona virus (Covid-19) as much as possible, Acibadem IMC has decided to carry out the consultations by telephone as far as possible from Tuesday 17 March 2020. If this is not medically justified, you will be invited to the outpatient clinic. The following applies; If you (or someone in your family) have a cough, sore throat, have a cold and/or are short of breath, please politely but urgently postpone your visit to Acibadem IMC and to postpone your appointment by email.  The Acibadem IMC Call Centre will then contact you to reschedule your appointment.

In addition to the mentioned complaints, you also have a fever, higher than 38 degrees, please contact your gp directly by phone.

No planned operations will be carried out at Acibadem IMC from Tuesday March 17th 2020 to Tuesday April 28th 2020. We evaluate this policy weekly after which the policy is adjusted if necessary. For questions about operations you can email to: okplanning@acibademimc.com.

To reschedule your appointment, please email: afspraak@acibademimc.com.  The Acibadem IMC Call Centre will  contact  you to reschedule your appointment.

For more information about the coronavirus, please visit the RIVM website.