Drs. Rachid Saouti

Drs. Rachid Saouti
ORTHOPEDISCH CHIRURG

Ik ben geboren (1971) en getogen in Gent. Na mijn geneeskunde opleiding aan de Universiteit van Gent, specialiseerde ik mij verder aan de Universiteit van Luik. Ik ben sinds 2003 verbonden als academisch medisch specialist aan het VUmc Amsterdam, waar ik mij bezighoud met complexe operaties rond de knie en heup (infecties en metastasen). Gezien mijn uitgebreide ervaring word ik regelmatig gevraagd voor second opinions bij probleemgevallen. Bij Acibadem ga ik mij concentreren op de algemene orthopedie en dan in het bijzonder het plaatsen van nieuwe heup- en knieprothesen.

Specialisatie / aandachtsgebieden

Naast de algemene orthopedie heb ik specifieke interesse en expertise op het gebied van complexe knie en heupproblematiek

Talen

Nederlands, Frans, Engels, Arabisch, Berbers

Werkervaring

2003 – heden VU medisch centrum Amsterdam

1996 – 1997 Medisch urgentie geneesheer te Kortrijk en Ronse

 

Opleiding

1997 – 2003 Opleiding tot orthopedisch chirurg aan de Universiteit te Luik (België)

1989 – 1996 Opleiding Geneeskunde te Gent (België) Afgestudeerd cum laude

Nevenactiviteiten

Ik ben wetenschappelijk actief, met name op het gebied van nieuwe ontwikkelingen in de diagnose en behandeling van knie- en heupproblematiek. Daarnaast geef ik nationaal en internationaal onderwijs en presentaties.Reviewer en redactielid van diverse nationale en internationale orthopedische tijdschriften.Ik ben naast mijn reguliere werkzaamheden actief betrokken bij het verbeteren van de orthopedische zorg in ontwikkelingslanden o.a. voor stichting Sante pour Tous.Lid van NOV (Nederlandse Orthopedische Vereniging), Lid van NVOT (Nederlandse Vereniging voor Orthopedische Traumatologie), Lid van DKS (Dutch Knee Society),Lid van DHS (Dutch Hip Society)Lid van WOI (Werkgroep Orthopedisch Infecties) Lid van SORBCOT (Société Belge de chirurgie orthopédique et de traumatologie )

Publicaties

JWP Kuiper, CME Rustenburg, JH Willems, R Saouti. Functional outcome and quality of life after one stage revision for periprosthetic infection of the hip. Submitted 2017.

W.W. Fuijkschot; G.E. Kramer; M. Yaqub; P.A.J. Krijnen; R. Boellaard; H.W.M. Niessen; R. Saouti; Y.M. Smulders; A.A. Lammertsma,. Validation of simplified 18F-FDG uptake metrics for quantitative assessment of inflammation in atherosclerotic plaques after major surgery. Submitted 2017.

Rachid Saouti, Tim Jiya. There is a place for one-revision exchange in resistant cases in hip PJI. E letter Bone Joint J March 2015. Reply to MC Parry and CP Duncan. The challenge of methicillin resistant staphylococcal infection after total hip replacement. Overlooked or overstated. Nov 2014; 96B (11 Suppl A): 60-65.

Jeroense KT, Kuiper JW, Colen S, Schade RP, Saouti R. One stage revision in two cases of Salmonella prosthetic hip infection. World J Clin Cases. 2014 Jul 16;2(7): 304-308.

Van Egmond PW, Van der Sluijs HA, van Royen BJ, Saouti R. Refractures of the paediatric forearm with the intramedullary nail in situ. BMJ Case Report 2013 Sept 24

Kuiper JW, Vos SJ, Saouti R, Vergroesen DA, Graat HC, Debets-Ossenkopp YJ, Peters EJ, Nolte PA. Prosthetic joint-associated infection treated with DAIR (debridement, antibiotics, irrigation, and retention): analysis of risk factors and local carriers in 91 patients. Acta Orthop 2013 Aug; 84 (4): 380-6.

Van de Kerkhove MP, Posthuma De Boer J, Jiya TU, Winters HA, Saouti R. Pelvic reconstruction with a free vascularized distal femur for revision total hip arthroplasty. J Arthroplasty. 2012 Mar;27(3):493.e19-22

Van Ooij B, Vos CJ, Saouti R. Arthroereisis of the subtalar joint: an uncommon complication and literature review. J Foot Ankle Surg. 2012 Jan-Feb;51(1):114-7.

YE Konst, J Posthuma de Boer, R Saouti. Fractuur van een ceramic coated implant totale knieprothese. Nederlands Tijdschrift voor Orthopedie. 2010 Sep, vol 17, nr3.

Posthuma de boer J, Graat HC, Bras J, Saouti R. Small cell osteosarcoma of a toe phalanx: a case report and review of literature. J Orthop Surg Res. 2010 Jun 3;5:36.

R Saouti. Gevolgen van een verzwikte enkel. In dit Verband, oktober 2009, 25-26.

Reilingh ML, Hartemink KJ, Hoksbergen AW, Saouti R. Occlusion of the common femoral artery by cement after total hip arthroplasty: a case report. J Med Case Rep. 2009 Oct 30;3:86.

Bron JL, Mooi WJ, Saouti R, Wuisman PI. A slow-growing prepatellar mass in a 31-year-old woman. Clin Orthop Relat Res. 2008 Jun;466(6):1511-5.

Saouti R, van Royen BJ, Fortanier CM. An impinging remnant meniscus causing early polyethylene failure in total knee arthroplasty: a case report. J Med Case Rep. 2007 Jul 13;1:48.

Bron JL, Saouti R, De Gast A. Posterior knee dislocation after total knee arthroplasty in a patient with multiple sclerosis: a case report. Acta Orthop Belg. 2007 Feb;73(1):118-21.

Saouti R, Albassir A, Berger JP, Fatemi F, Willems S. Anterior elbow dislocation with recurrent instability. Acta Orthop Belg. 2003 Apr;69(2):197-200.

INFORMATIE OVER HET CORONAVIRUS

Om de verspreiding van het Coronavirus (COVID-19) zo veel als mogelijk tegen te gaan, heeft Acibadem IMC besloten de consulten vanaf dinsdag 17 maart 2020 zoveel als mogelijk telefonisch uit te voeren. Indien dit medisch gezien niet verantwoord is, wordt u op de polikliniek uitgenodigd. Hierbij geldt het volgende; Indien u (of een gezinslid van u) hoest, keelpijn hebt, verkouden bent en/of kortademig bent, dan verzoeken wij u beleefd doch dringend uw bezoek aan Acibadem IMC uit te stellen en uw afspraak per e-mail te verzetten.  Het Acibadem IMC Callcenter neemt daarna contact met u op om uw afspraak opnieuw in te plannen.

Hebt u naast de genoemde klachten ook koorts, hoger dan 38 graden, neem dan direct telefonisch contact op met uw huisarts.

Vanaf dinsdag 17 maart tot en met dinsdag 28 april 2020 worden er bij Acibadem IMC geen geplande operaties uitgevoerd. Wij evalueren dit beleid wekelijks waarna het beleid indien nodig wordt bijgesteld. Voor vragen over operaties kunt u mailen naar: okplanning@acibademimc.com.

Voor het verzetten van uw afspraak kunt u mailen naar: afspraak@acibademimc.com. Ons callcenter neemt dan contact met u op om uw afspraak opnieuw in te plannen.

Kijk voor meer informatie over het coronavirus op de website van het RIVM.

ENGLISH

In order to prevent the spread of the Corona virus (Covid-19) as much as possible, Acibadem IMC has decided to carry out the consultations by telephone as far as possible from Tuesday 17 March 2020. If this is not medically justified, you will be invited to the outpatient clinic. The following applies; If you (or someone in your family) have a cough, sore throat, have a cold and/or are short of breath, please politely but urgently postpone your visit to Acibadem IMC and to postpone your appointment by email.  The Acibadem IMC Call Centre will then contact you to reschedule your appointment.

In addition to the mentioned complaints, you also have a fever, higher than 38 degrees, please contact your gp directly by phone.

No planned operations will be carried out at Acibadem IMC from Tuesday March 17th 2020 to Tuesday April 28th 2020. We evaluate this policy weekly after which the policy is adjusted if necessary. For questions about operations you can email to: okplanning@acibademimc.com.

To reschedule your appointment, please email: afspraak@acibademimc.com.  The Acibadem IMC Call Centre will  contact  you to reschedule your appointment.

For more information about the coronavirus, please visit the RIVM website.