Drs. Roeland Tans

Drs. Roeland Tans
Neuroloog
Na mijn studie geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam heb ik een jaar gewerkt in het Rode Kruisziekenhuis te Scheveningen (nu onderdeel van HAGA) als arts-assistent interne geneeskunde. Daarna ben ik verhuisd naar Heerlen, voor de opleiding tot neuroloog in het De Weverziekenhuis (nu onderdeel van Zuyderland). Daar heb ik het vak in de volle breedte geleerd, hetgeen goed van pas kwam in mijn volgende werkplek, IJsselmeerziekenhuizen in Lelystad en Emmeloord. Daar heb ik bijna 27 jaar met veel plezier gewerkt. In een relatief kleine organisatie, met korte onderlinge lijnen, veel contact met de huisartsen en een sterke regionale binding. Daardoor was er altijd veel individuele aandacht voor de patiënt mogelijk en dat blijft toch de kern van de geneeskunst.
Naast de directe patiëntenzorg, ben ik veel betrokken geweest bij de besturing van de organisatie, vanuit de overtuiging dat een ziekenhuis het best kan worden (mede) aangestuurd door een medisch professional. Tevens ben ik actief geweest in de visitatiecommissie van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie en in de Kamer Dienstverband van de Orde van Medisch Specialisten.

Specialisatie / aandachtsgebieden
Vasculaire neurologie, rugklachten.

Talen
Nederlands en Engels

Werkervaring

1992 – 2019 Neuroloog, IJsselmeerziekenhuizen Lelystad
1986 – 1992 Arts-assistent in opleiding tot neuroloog, De Weverziekenhuis, Heerlen
1989 – 1990 Psychiatrie in kader van opleiding Neurologie, Welterhof, Heerlen
1985 – 1986 Arts-assistent niet in opleiding, Rode Kruisziekenhuis, Scheveningen

Opleiding
Opleiding neurologie Heerlen
1991 – 1992 Stage Neurochirurgie, Heerlen
1990 – 1991 Stage Klinische Neurofysiologie, Heerlen
1985 Artsexamen Universiteit van Amsterdam

INFORMATIE OVER HET CORONAVIRUS

Om de verspreiding van het Coronavirus (COVID-19) zo veel als mogelijk tegen te gaan, heeft Acibadem IMC besloten de consulten vanaf dinsdag 17 maart 2020 zoveel als mogelijk telefonisch uit te voeren. Indien dit medisch gezien niet verantwoord is, wordt u op de polikliniek uitgenodigd. Hierbij geldt het volgende; Indien u (of een gezinslid van u) hoest, keelpijn hebt, verkouden bent en/of kortademig bent, dan verzoeken wij u beleefd doch dringend uw bezoek aan Acibadem IMC uit te stellen en uw afspraak per e-mail te verzetten.  Het Acibadem IMC Callcenter neemt daarna contact met u op om uw afspraak opnieuw in te plannen.

Hebt u naast de genoemde klachten ook koorts, hoger dan 38 graden, neem dan direct telefonisch contact op met uw huisarts.

Vanaf dinsdag 17 maart tot en met dinsdag 28 april 2020 worden er bij Acibadem IMC geen geplande operaties uitgevoerd. Wij evalueren dit beleid wekelijks waarna het beleid indien nodig wordt bijgesteld. Voor vragen over operaties kunt u mailen naar: okplanning@acibademimc.com.

Voor het verzetten van uw afspraak kunt u mailen naar: afspraak@acibademimc.com. Ons callcenter neemt dan contact met u op om uw afspraak opnieuw in te plannen.

Kijk voor meer informatie over het coronavirus op de website van het RIVM.

ENGLISH

In order to prevent the spread of the Corona virus (Covid-19) as much as possible, Acibadem IMC has decided to carry out the consultations by telephone as far as possible from Tuesday 17 March 2020. If this is not medically justified, you will be invited to the outpatient clinic. The following applies; If you (or someone in your family) have a cough, sore throat, have a cold and/or are short of breath, please politely but urgently postpone your visit to Acibadem IMC and to postpone your appointment by email.  The Acibadem IMC Call Centre will then contact you to reschedule your appointment.

In addition to the mentioned complaints, you also have a fever, higher than 38 degrees, please contact your gp directly by phone.

No planned operations will be carried out at Acibadem IMC from Tuesday March 17th 2020 to Tuesday April 28th 2020. We evaluate this policy weekly after which the policy is adjusted if necessary. For questions about operations you can email to: okplanning@acibademimc.com.

To reschedule your appointment, please email: afspraak@acibademimc.com.  The Acibadem IMC Call Centre will  contact  you to reschedule your appointment.

For more information about the coronavirus, please visit the RIVM website.