Drs. Laki Stanojcic

Drs. Laki Stanojcic

KNO-ARTS

De heer drs. Stanojcic heeft zijn basisopleiding geneeskunde gevolgd aan de Universiteit van Nis in Servië, waarna hij zijn opleiding tot KNO-arts heeft gedaan en met succes afgerond in het AMC te Amsterdam. Zijn interesse ging echter vooral uit naar de chirurgische aspecten van zijn vakgebied. Daarop kreeg hij de mogelijkheid zich verder te specialiseren binnen de neuschirurgie. Behalve in het AMC is hij tevens werkzaam geweest in het VUMC, het OLVG Ziekenhuis en het st. Lucas ziekenhuis. Daarnaast was hij tot 2003 als algemeen KNO-arts verbonden aan het Ziekenhuis Amstelland.

Specialisatie / aandachtsgebieden

Functionele en esthetische neuschirurgie (Rhinoplasty), Endoscopisch chirurgie van de neusbijholten, Plastische en reconstructieve oorschelpchirurgie

Talen

Nederlands, Engels, Servo-Kroatisch, Grieks en Macedonisch

Werkervaring

2018 – heden KNO-arts, Acibadem IMC
2003 – 2018 KNO-arts, Ziekenhuis Amstelland, Amstelveen
1998 – 2003 AGIO, AMC (UvA), Opleiding KNO, Amsterdam
1996 – 1998 AGNIO, UMC Utrecht, Afdeling Hart-long chirurgie, Utrecht

Opleiding

1998 – 2003 Opleiding tot KNO-arts, Academisch Medisch Centrum Amsterdam, Nederland
1994 – 1996 Herkenning studie Geneeskunde met Nederlands artsexamen te Utrecht, Nederland
1994 – 1996 Cursus Nederlands aan het Educatief Centrum Den Haag, Nederland
1992 Artsexamen (“expert examination”), commissie van het Ministerie van Gezondheid te Belgrado, Servië
1991 – 1992 Co-assistentschappen, Academisch Klinisch Centrum Niš, Servië
1991 Stage op intensieve care in Murcia, Spanje
1985 – 1991 Studie Geneeskunde aan de faculteit Geneeskunde van de Universiteit Niš, Servië
1980 – 1984 Middelbare school, Niš, Servië

Nevenactiviteiten

  • Lid van de Nederlandse Vereniging voor Keel-, Neus- & Oorheelkunde
  • Lid van Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied
  • Lid van The European Academy of Facial Plastic Surgery

Medische Publicaties

Klik hier voor een overzicht.

Patiëntenervaring rondom functioneel cosmetische neusoperatie

Persoonlijke website

www.inrhino.com

INFORMATIE OVER HET CORONAVIRUS

Om de verspreiding van het Coronavirus (COVID-19) zo veel als mogelijk tegen te gaan, heeft Acibadem IMC besloten de consulten vanaf dinsdag 17 maart 2020 zoveel als mogelijk telefonisch uit te voeren. Indien dit medisch gezien niet verantwoord is, wordt u op de polikliniek uitgenodigd. Hierbij geldt het volgende; Indien u (of een gezinslid van u) hoest, keelpijn hebt, verkouden bent en/of kortademig bent, dan verzoeken wij u beleefd doch dringend uw bezoek aan Acibadem IMC uit te stellen en uw afspraak per e-mail te verzetten.  Het Acibadem IMC Callcenter neemt daarna contact met u op om uw afspraak opnieuw in te plannen.

Hebt u naast de genoemde klachten ook koorts, hoger dan 38 graden, neem dan direct telefonisch contact op met uw huisarts.

Vanaf dinsdag 17 maart tot en met dinsdag 28 april 2020 worden er bij Acibadem IMC geen geplande operaties uitgevoerd. Wij evalueren dit beleid wekelijks waarna het beleid indien nodig wordt bijgesteld. Voor vragen over operaties kunt u mailen naar: okplanning@acibademimc.com.

Voor het verzetten van uw afspraak kunt u mailen naar: afspraak@acibademimc.com. Ons callcenter neemt dan contact met u op om uw afspraak opnieuw in te plannen.

Kijk voor meer informatie over het coronavirus op de website van het RIVM.

ENGLISH

In order to prevent the spread of the Corona virus (Covid-19) as much as possible, Acibadem IMC has decided to carry out the consultations by telephone as far as possible from Tuesday 17 March 2020. If this is not medically justified, you will be invited to the outpatient clinic. The following applies; If you (or someone in your family) have a cough, sore throat, have a cold and/or are short of breath, please politely but urgently postpone your visit to Acibadem IMC and to postpone your appointment by email.  The Acibadem IMC Call Centre will then contact you to reschedule your appointment.

In addition to the mentioned complaints, you also have a fever, higher than 38 degrees, please contact your gp directly by phone.

No planned operations will be carried out at Acibadem IMC from Tuesday March 17th 2020 to Tuesday April 28th 2020. We evaluate this policy weekly after which the policy is adjusted if necessary. For questions about operations you can email to: okplanning@acibademimc.com.

To reschedule your appointment, please email: afspraak@acibademimc.com.  The Acibadem IMC Call Centre will  contact  you to reschedule your appointment.

For more information about the coronavirus, please visit the RIVM website.