Drs. Parvin Varma

Drs. Parvin Varma
ANESTHESIOLOOG-PIJNSPECIALIST
Ik ben geboren in 1971. Geneeskunde heb ik gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. In het VU Medische Centrum, eveneens te Amsterdam, ben ik opgeleid tot Anesthesioloog. Naast de voorkomende werkzaamheden als algemeen anesthesioloog ben ik enkele dagen per week werkzaam als pijnspecialist. Tijdens mijn opleiding tot anesthesioloog koos ik vrij snel voor een specialisatie in de Pijngeneeskunde. Pijn en dan vooral chronische pijn is een enorm groot en complex probleem waaraan in Nederland miljoenen mensen lijden. De impact van pijn is enorm. In ACIBADEM zijn de lijnen kort. Vele mogelijkheden voor diagnostiek en behandeling zijn onder een dak aanwezig. Deze combinatie maakt het mogelijk met meerdere disciplines aandacht te besteden aan de pijnklachten van de patiënt.

Specialisatie / aandachtsgebieden

Wervelkolomgerelateerde pijnklachten, Perifere zenuwpijn, Echogeleide pijnblokkade.

Talen

Nederlands en Engels

Specialist sinds

2011

Werkervaring

2018 – heden Anesthesioloog en Pijnspecialist, ACIBADEM

2011 – heden Anesthesioloog, Vakgroep Anesthesiologie Tiel

2005 – 2011 AIOS anesthesiologie, VU Medisch Centrum

Opleiding

Geneeskunde: Universiteit van Amsterdam

Anesthesiologie en Pijngeneeskunde: VU Medisch Centrum, Amsterdam

Lidmaatschappen

NVA: Nederlandse vereniging voor Anesthesiologie

WIP: World Institute of Pain

ESRA: The European Society of Regional Anesthesia & Pain Therapy

INFORMATIE OVER HET CORONAVIRUS

Om de verspreiding van het Coronavirus (COVID-19) zo veel als mogelijk tegen te gaan, heeft Acibadem IMC besloten de consulten vanaf dinsdag 17 maart 2020 zoveel als mogelijk telefonisch uit te voeren. Indien dit medisch gezien niet verantwoord is, wordt u op de polikliniek uitgenodigd. Hierbij geldt het volgende; Indien u (of een gezinslid van u) hoest, keelpijn hebt, verkouden bent en/of kortademig bent, dan verzoeken wij u beleefd doch dringend uw bezoek aan Acibadem IMC uit te stellen en uw afspraak per e-mail te verzetten.  Het Acibadem IMC Callcenter neemt daarna contact met u op om uw afspraak opnieuw in te plannen.

Hebt u naast de genoemde klachten ook koorts, hoger dan 38 graden, neem dan direct telefonisch contact op met uw huisarts.

Vanaf dinsdag 17 maart tot en met dinsdag 28 april 2020 worden er bij Acibadem IMC geen geplande operaties uitgevoerd. Wij evalueren dit beleid wekelijks waarna het beleid indien nodig wordt bijgesteld. Voor vragen over operaties kunt u mailen naar: okplanning@acibademimc.com.

Voor het verzetten van uw afspraak kunt u mailen naar: afspraak@acibademimc.com. Ons callcenter neemt dan contact met u op om uw afspraak opnieuw in te plannen.

Kijk voor meer informatie over het coronavirus op de website van het RIVM.

ENGLISH

In order to prevent the spread of the Corona virus (Covid-19) as much as possible, Acibadem IMC has decided to carry out the consultations by telephone as far as possible from Tuesday 17 March 2020. If this is not medically justified, you will be invited to the outpatient clinic. The following applies; If you (or someone in your family) have a cough, sore throat, have a cold and/or are short of breath, please politely but urgently postpone your visit to Acibadem IMC and to postpone your appointment by email.  The Acibadem IMC Call Centre will then contact you to reschedule your appointment.

In addition to the mentioned complaints, you also have a fever, higher than 38 degrees, please contact your gp directly by phone.

No planned operations will be carried out at Acibadem IMC from Tuesday March 17th 2020 to Tuesday April 28th 2020. We evaluate this policy weekly after which the policy is adjusted if necessary. For questions about operations you can email to: okplanning@acibademimc.com.

To reschedule your appointment, please email: afspraak@acibademimc.com.  The Acibadem IMC Call Centre will  contact  you to reschedule your appointment.

For more information about the coronavirus, please visit the RIVM website.