Shanna Rijke

Shanna Rijke – Arnaud de Calavon, MSc.
Physician Assistant, Orthopedie, Spine
Mijn carriere ben ik begonnen als paraveterinair (dierenartsassistente). Na 4 jaar merkte ik dat ik meer wilde en ben verder gaan studeren. Ik ben de opleiding tot operatieassistente gaan doen in het Diakonessenhuis Utrecht. Hier heb ik jaren met plezier gewerkt, echter opnieuw kwam de wens om verder door te studeren. Ik heb toen een opleidingsplaats als Physician Assistant gevonden in het UMC Utrecht binnen de vaatchirurgie. Na mijn opleiding ben ik binnen Acibadem gestart om me, onder supervisie van dr. S.M. van Gaalen, vervolgens verder te specialiseren binnen de wervelkolomchirurgie.

Physician Assistant

Er is behoefte aan meer en betere zorg. Mensen worden ouder, de medische problemen complexer en patiënten hebben meer behoefte aan informatie en overleg. De Physician Assistant, kortweg PA, helpt in deze behoefte te voorzien. De PA is opgeleid om zelfstandig bepaalde taken van een arts over te nemen. Daarnaast voegt de PA iets toe, namelijk meer ruimte voor contact en informatieuitwisseling met patiënten. Door de taakverdeling tussen artsen en PA’s kunnen meer patiënten geholpen worden en neemt de patiënttevredenheid toe. Zie voor meer informatie ook www.napa.nl of download de informatiefolder over physician assistants.

Specialisatie / aandachtsgebieden

Orthopedie, wervelkolomchirurgie

Talen

Nederlands, engels

Werkervaring

2016 – 2019 Physician Assistant in opleiding, vaatchirurgie, UMCU, Utrecht
2010 – 2016 Operatieassistent, Diakonessenhuis, Utrecht
2006 – 2010 Paraveterinair, Dierenkliniek Oudenoord, Utrecht

Opleiding

2016 – 2019 HBO master Physician Assistant, Hogeschool Utrecht
2010 – 2013 HBO operatieassistent, UMC Utrecht Academie, Utrecht
2002 – 2006 Paraveterinair MBO, Groenhorst College, Barneveld
1997 – 2001 Mavo, Revius College, Wijk bij Duurstede

INFORMATIE OVER HET CORONAVIRUS

Om de verspreiding van het Coronavirus (COVID-19) zo veel als mogelijk tegen te gaan, heeft Acibadem IMC besloten de consulten vanaf dinsdag 17 maart 2020 zoveel als mogelijk telefonisch uit te voeren. Indien dit medisch gezien niet verantwoord is, wordt u op de polikliniek uitgenodigd. Hierbij geldt het volgende; Indien u (of een gezinslid van u) hoest, keelpijn hebt, verkouden bent en/of kortademig bent, dan verzoeken wij u beleefd doch dringend uw bezoek aan Acibadem IMC uit te stellen en uw afspraak per e-mail te verzetten.  Het Acibadem IMC Callcenter neemt daarna contact met u op om uw afspraak opnieuw in te plannen.

Hebt u naast de genoemde klachten ook koorts, hoger dan 38 graden, neem dan direct telefonisch contact op met uw huisarts.

Vanaf dinsdag 17 maart tot en met dinsdag 28 april 2020 worden er bij Acibadem IMC geen geplande operaties uitgevoerd. Wij evalueren dit beleid wekelijks waarna het beleid indien nodig wordt bijgesteld. Voor vragen over operaties kunt u mailen naar: okplanning@acibademimc.com.

Voor het verzetten van uw afspraak kunt u mailen naar: afspraak@acibademimc.com. Ons callcenter neemt dan contact met u op om uw afspraak opnieuw in te plannen.

Kijk voor meer informatie over het coronavirus op de website van het RIVM.

ENGLISH

In order to prevent the spread of the Corona virus (Covid-19) as much as possible, Acibadem IMC has decided to carry out the consultations by telephone as far as possible from Tuesday 17 March 2020. If this is not medically justified, you will be invited to the outpatient clinic. The following applies; If you (or someone in your family) have a cough, sore throat, have a cold and/or are short of breath, please politely but urgently postpone your visit to Acibadem IMC and to postpone your appointment by email.  The Acibadem IMC Call Centre will then contact you to reschedule your appointment.

In addition to the mentioned complaints, you also have a fever, higher than 38 degrees, please contact your gp directly by phone.

No planned operations will be carried out at Acibadem IMC from Tuesday March 17th 2020 to Tuesday April 28th 2020. We evaluate this policy weekly after which the policy is adjusted if necessary. For questions about operations you can email to: okplanning@acibademimc.com.

To reschedule your appointment, please email: afspraak@acibademimc.com.  The Acibadem IMC Call Centre will  contact  you to reschedule your appointment.

For more information about the coronavirus, please visit the RIVM website.