Verwijzers

Acibadem IMC is vanaf dinsdag 17 maart tot en met maandag 28 april 2020 gestopt met het uitvoeren van geplande operaties. Dit beleid wordt wekelijks gemonitord en waar nodig bijgesteld. Hiervoor staan wij in nauw contact met alle omliggende ziekenhuizen en andere zelfstandig behandelcentra. Door geen operaties uit te voeren kunnen wij onze vrije capaciteit aanbieden voor eventuele acute zorg om mensen met COVID-19 te kunnen behandelen. Daarnaast stellen wij onze apparatuur, personeel en faciliteiten beschikbaar. Dit is ons maatschappelijke plicht als zorginstelling. Op de polikliniek is het spreekuur zoveel mogelijk vervangen door telefonische consulten. Op de Radiologie-afdeling vindt echografie en röntgen voorlopig alleen nog plaats op afspraak en zijn de inloopspreekuren komen te vervallen. Daarnaast is het voorlopig niet mogelijk om thoraxfoto’s in te sturen.  Patiënten kunnen wij uitsluitend op de polikliniek ontvangen indien zij afgelopen 24 uur geen van nader te noemen klachten hadden: hoest, keelpijn, verkouden en/of kortademigheid.

Bedankt voor uw begrip van deze maatregelen die we hebben genomen voor uw gezondheid en veiligheid.⠀

Dinsdag 2 juni, 17:30-21:15 uur, Arlandaweg 100, Amsterdam KNO en Kindergeneeskunde: Het zieke kind: koorts, KNO en babykwalen (3 punten) dr. Silva, Kinderarts en drs. Jolink, KNO-arts. Download programma
Donderdag 11 juni, 17:30-20:00 uur, Arlandaweg 100, Amsterdam KNO: Vestibulaire pathologie (2 punten) drs. Jolink, KNO-arts. Download programma
Woensdag 17 juni, 17:30-20:00 uur, Arlandaweg 100, Amsterdam Cardiologie: Casuïstiekbespreking DOAC (2 punten) dr. Mannaerts en drs. Klomps. Download programma
Donderdag 11 juni 10:40 uur (AMS) t/m zondag 14 juni 10:00 uur (AMS), Reis naar Bodrum, Turkije
  • Cardiologie, CVRM, dr. Mannaerts (3 pt)
  • Gynaecologie, Menopauze, PID,  therapie en hormonen drs. Kaufmann (3 pt)
  • Interne Geneeskunde, Diabetes in verschillende levensfasen, dr. de Graaff (3 pt)

Eigen bijdrage 480,- euro incl. btw. Hiervoor ontvangt u: vlucht met Corendon, verblijf in all-inclusief hotel (Forever Club, Icmeler), transfers, scholingen en vrije tijd. Data is niet aan te passen. Bovenstaande gaat door bij minimaal 12 deelnemers. De deadline is 13 april 2020. 

Donderdag 3 september, 17:30-20:00 uur, Arlandaweg 100, Amsterdam Urologie: Verhoogde PSA, plasklachten/funct. urologie, kinderurologie, urolithiasis, hematurie (3 punten) dr. Weil, Uroloog. Download programma
Woensdag 16 september, 17:30-20:00 uur, Arlandaweg 100, Amsterdam Neurologie: Duizeligheid (2 punten) dr. van der Graaff, Neuroloog. Download programma
Woensdag 7 oktober, 17:30-20:00 uur, Arlandaweg 100, Amsterdam Neurologie: Drukneuropathieën (2 punten) dr. Tans, Neuroloog. Download programma

Aanmelden of meer informatie? verwijzer@acibademimc.com
Op de hoogte blijven? Registreer uw mailadres hieronder: 

Verwijzen

ACIBADEM International Medical Center is aangesloten op ZorgDomein. Indien u geen gebruik maakt van ZorgDomein, kunt u de verwijsbrief faxen of meegeven aan uw patiënt. Wij zullen hiernaar vragen, wanneer hij/zij contact met ons opneemt voor het maken van een afspraak.

Brochure voor uw praktijk

Speciaal voor uw praktijk hebben wij een brochure samengesteld met de meest relevante informatie. Deze kunt u hier als digitale versie bekijken en downloaden.

Bekijk brochure >>

Siilo-app voor ECG/Holter/casuïstiek

Snelle beoordeling van de door u gemaakte ECG’s/Holters/casuïstiek met een gratis advies binnen een uur op werkdagen tussen 9-17:00 uur. Via bijgevoegde link, te openen op uw mobiel nadat u de app heeft gedownload: https://app.siilo.com/qr/2a801468

Contactinformatie

Via ons directe nummer of e-mailadres voor verwijzers, kunt u te allen tijde contact opnemen voor advies of overleg met een van onze medisch specialisten.

Direct nummer voor verwijzers:

+31 (0)20 238 8888 of 06-21466796 (ANW-nr)

Fax nummer:

+31 (0)20 486 6386

E-mailadres voor verwijzers:

verwijzer@acibademimc.com

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

INFORMATIE OVER HET CORONAVIRUS

Om de verspreiding van het Coronavirus (COVID-19) zo veel als mogelijk tegen te gaan, heeft Acibadem IMC besloten de consulten vanaf dinsdag 17 maart 2020 zoveel als mogelijk telefonisch uit te voeren. Indien dit medisch gezien niet verantwoord is, wordt u op de polikliniek uitgenodigd. Hierbij geldt het volgende; Indien u (of een gezinslid van u) hoest, keelpijn hebt, verkouden bent en/of kortademig bent, dan verzoeken wij u beleefd doch dringend uw bezoek aan Acibadem IMC uit te stellen en uw afspraak per e-mail te verzetten.  Het Acibadem IMC Callcenter neemt daarna contact met u op om uw afspraak opnieuw in te plannen.

Hebt u naast de genoemde klachten ook koorts, hoger dan 38 graden, neem dan direct telefonisch contact op met uw huisarts.

Vanaf dinsdag 17 maart tot en met dinsdag 28 april 2020 worden er bij Acibadem IMC geen geplande operaties uitgevoerd. Wij evalueren dit beleid wekelijks waarna het beleid indien nodig wordt bijgesteld. Voor vragen over operaties kunt u mailen naar: okplanning@acibademimc.com.

Voor het verzetten van uw afspraak kunt u mailen naar: afspraak@acibademimc.com. Ons callcenter neemt dan contact met u op om uw afspraak opnieuw in te plannen.

Kijk voor meer informatie over het coronavirus op de website van het RIVM.

ENGLISH

In order to prevent the spread of the Corona virus (Covid-19) as much as possible, Acibadem IMC has decided to carry out the consultations by telephone as far as possible from Tuesday 17 March 2020. If this is not medically justified, you will be invited to the outpatient clinic. The following applies; If you (or someone in your family) have a cough, sore throat, have a cold and/or are short of breath, please politely but urgently postpone your visit to Acibadem IMC and to postpone your appointment by email.  The Acibadem IMC Call Centre will then contact you to reschedule your appointment.

In addition to the mentioned complaints, you also have a fever, higher than 38 degrees, please contact your gp directly by phone.

No planned operations will be carried out at Acibadem IMC from Tuesday March 17th 2020 to Tuesday April 28th 2020. We evaluate this policy weekly after which the policy is adjusted if necessary. For questions about operations you can email to: okplanning@acibademimc.com.

To reschedule your appointment, please email: afspraak@acibademimc.com.  The Acibadem IMC Call Centre will  contact  you to reschedule your appointment.

For more information about the coronavirus, please visit the RIVM website.