Verzekering

Heeft u een verwijzing van uw huisarts? Dan dekt uw zorgverzekering 60%-100% van uw behandeling. Wij vergoeden de resterende 40%-0% voor u.

Heeft u een verwijzing van uw huisarts (of tandarts)? Dan dekt uw zorgverzekering 60%-100% van uw behandeling. Wij vergoeden de resterende 40%-0% voor u. U betaalt dus niets extra’s (met uitzondering van functionele neuscorrectie). Wij werken samen met alle Nederlandse zorgverzekeraars en u betaalt bij ons ook voor niet-gecontracteerde zorg geen eigen bijdrage! Wij declareren direct* bij uw zorgverzekeraar en u betaalt alleen een eventueel eigen risico, net als bij alle andere ziekenhuizen.

Functionele neuscorrectie

U betaalt alleen een eigen bijdrage als de vergoeding van uw zorgverzekeraar minder dan € 4.000 euro bedraagt. Tarieven en Vergoedingen functioneel-cosmetische Neuscorrecties 2021 

*Een aantal zorgverzekeraars accepteren geen facturen rechtstreeks van ons, dit betreft: Anderzorg, CZ, OHRA, Nationale Nederlanden, PZP, ENO, Holland Zorg en Menzis.  U dient de factuur van uw behandeling zelf naar uw zorgverzekeraar toe te sturen. Zie bijlage voor meer informatie. Uiteraard betaalt u ook bij deze Zorgverzekeraars geen eigen bijdrage bijlage bij Patientfacturen (m.u.v. de functionele neuscorrectie en Conformis knie op maat).

 • VERWIJSBRIEF : JA
  U heeft een verwijsbrief van uw huisarts (of tandarts).
 • VERGOEDING
  Uw zorgverzekering vergoedt 60% tot 100%.
 • GEEN EIGEN BIJDRAGE
  Wij vergoeden de resterende 40% tot 0% U betaalt dus niets extra’s!
 • EIGEN RISICO
  Door uw verzekeraar verrekend eigen risico betaalt u zelf, net als in elk ander ziekenhuis.
 • VERWIJSBRIEF : NEE
  U heeft geen verwijsbrief van uw huisarts (of tandarts).
 • VERGOEDING
  Uw behandeling wordt niet vergoed.
 • EIGEN BIJDRAGE
  U betaalt uw zorgnota zelf en direct aan ons.

Hoe komt een zorgnota tot stand?

Wie naar het ziekenhuis gaat, krijgt zorg: van een onderzoek door de arts tot een röntgenfoto. Maar het ziekenhuis rekent deze niet apart af. Zij komen in één pakketje aan zorg, een zogenaamd DBC-zorgproduct, op de rekening. DBC staat voor Diagnose Behandel Combinatie en bestaat dus uit alle activiteiten van een ziekenhuis en medisch specialist die het gevolg zijn van een bepaalde zorgvraag. Diagnose en behandeling leiden samen tot één prijs die het ziekenhuis in rekening brengt. Dit wordt vastgelegd in één administratieve code. De Nederlandse Zorgautoriteit heeft de route van ziekenhuisbezoek tot rekening in beeld gebracht hoe declaraties in ziekenhuizen werken: wat registreren artsen? En hoe wordt dat uiteindelijk een rekening? Bekijk voor meer informatie de video van de NZa.

Vergoede basiszorg

Onder vergoede basiszorg valt alle zorg die wordt vergoed vanuit het basispakket door uw Nederlandse verzekeraar. Welke zorg hier wel en niet onder valt, wordt bepaald door de overheid, maar het draait vooral om de medische noodzakelijkheid van de verstrekte zorg. Of (een deel van) de behandeling wel of niet valt onder de basiszorg, zal tijdig worden vermeld door uw behandelaar, zodat u niet voor onverwachte kosten komt te staan.

Verwijsbrief

Uw huisarts (of tandarts) speelt een belangrijke rol in het behandelproces, want om de zorg die onder het basispakket valt vergoed te krijgen, heeft u een verwijsbrief van uw huisarts of tandarts nodig. Neem deze verwijsbrief altijd mee bij uw eerste afspraak. Mocht deze verwijsbrief bij uw eerste bezoek namelijk niet aanwezig zijn, dan kunnen we de behandeling niet als vergoede zorg verrichten, ook al gaat het om een aandoening die valt onder het basispakket. De zorg kan dan plaatsvinden als zogenaamde niet-vergoede zorg.

Restitutie of Naturapolis

Heeft u een verzekering met volledige dekking (restitutiepolis)? Dan wordt de medisch noodzakelijk zorg ook bij een niet gecontracteerde zorgverzekeraar volledig vergoedt. Heeft u een beperkte dekking (naturapolis)? Neem dan contact met ons op voor meer informatie over procedures, aanvragen en vergoedingen voor uw zorgverzekeraar en polis. In de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering staat tevens vermeld op welke vergoeding u recht heeft. Het eigen risico is van toepassing, voor zowel de restitutiepolis, als de naturapolis, op een behandeling en de administratie en afrekening van verzekerde basiszorg van de behandeling gaat volgens het DBC systeem. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit

Aanvullend verzekerde zorg en overige zorg

Medisch niet noodzakelijke zorg wordt niet vergoed vanuit de basisverzekering, maar kan wel onder een aanvullende verzekering vallen. De zorgfactuur betaalt u daarom in dat geval direct aan ons, nadat de behandeling is afgerond, en kunt u vervolgens zelf declareren bij uw zorgverzekeraar. Indien er onduidelijkheid bestaat, helpen wij u graag bij het correct declareren van uw zorgfactuur. Raadpleeg voor de inhoud van uw aanvullende verzekering uw polisvoorwaarden. Deze voorwaarden verschillen namelijk per zorgverzekeraar. Voor vragen hieromtrent raden wij u aan eerst contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.

Buitenlandse zorgverzekering

Buitenlandse ziektekostenverzekeringen geven over het algemeen altijd dekking voor opname en verpleging in het ziekenhuis en de kosten van de poliklinisch specialist. Daarnaast zijn de kosten van de huisarts, paramedische hulp, bevalling en kraamzorg, tandartskosten voor jongeren en voor gebitsregulatie (bijna) altijd verzekerd. Wel kunnen deze onderdelen onderling verschillen in de hoogte van de maximaal te vergoeden kosten. Naast mogelijk beperkingen in de omvang van de vergoedingen moet u ook weten dat lang niet elke vergoeding zonder meer wordt gegeven. Om voor een vergoeding in aanmerking te komen, moet u meestal vooraf toestemming voor de behandeling van de maatschappij gekregen hebben, of in het bezit zijn van een voorschrift van de huisarts/specialist. Wij helpen u hier graag bij en zoeken voor u uit wat uw verzekeraar wel en niet vergoed.

Tarievenlijsten

Voor zorgverzekeraars waarmee ACIBADEM International Medical Center geen contract heeft afgesloten gelden onze Passantentarieven. Download: prijslijst 2021prijslijst radiologie 2021 (of prijslijst 2020).

No-show tarief

Als u niet op uw afspraak verschijnt, zonder dit 24 uur van te voren door te geven, worden de kosten voor het consult aan u doorberekend.